IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Llegiu abans XHR i Ajax

Introducció

Una promise (de l'anglès "promesa" aka Futures)

A promise to perform and action. 

S'apliquen en el concepte de la programació asíncrona. Vegeu Programació asíncrona i

https://blog.risingstack.com/node-hero-async-programming-in-node-js/

Recursos:

Callback Hell

A Javascript i altres llenguatges de programació asíncrons s'utilitzen molt els callbacks i sol sorgir el problema anomenat Callback Hell que bàsicament consisteix en cridar callbacks de forma piramidal/anidats tipus:

examplefunction( param1, function (){ 
 // code here
 examplefunction2( param1, function (){ 
  //code here
  examplefunction3( param1, function (){ 
   /code here
   examplefunction4( param1, anothercallback...);
 });
 });
});

Example:

fs.readdir(source, function (err, files) {
 if (err) {
  console.log('Error finding files: ' + err)
 } else {
  files.forEach(function (filename, fileIndex) {
   console.log(filename)
   gm(source + filename).size(function (err, values) {
    if (err) {
     console.log('Error identifying file size: ' + err)
    } else {
     console.log(filename + ' : ' + values)
     aspect = (values.width / values.height)
     widths.forEach(function (width, widthIndex) {
      height = Math.round(width / aspect)
      console.log('resizing ' + filename + 'to ' + height + 'x' + height)
      this.resize(width, height).write(dest + 'w' + width + '_' + filename, function(err) {
       if (err) console.log('Error writing file: ' + err)
      })
     }.bind(this))
    }
   })
  })
 }
})

La causa és que sovint els programadors de Javascript venen d'altres llenguatges síncrons sense callback i tendeixen a escriure el codi de forma seqüencial tal i com els sembla que seria la execució "típica" de l'aplicació.

Solucions:

 • Posar nom a les funcions anònimes
 • Extreure les funcions del codi principal de l'aplicació (podem utilitzar Hoysting de Javascript i posar les funcions després del codi principal)
 • Extreure les funcions a un mòdul
 • També es poden utilitzar Promises

Vegeu l'exemple de la web:

http://callbackhell.com/

Recursos:

Javascript Promises

Vegeu Javascript Promises

PHP

Laravel

Es pot assolir programació asíncrona utilitzant Laravel queues (concepte de Laravel Job)

Exemples

Form objects hooks

Vegeu:

https://laracasts.com/series/learn-vue-2-step-by-step/episodes/21

i l'article Form Objects

Vegeu també

Enllaços externs