IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

NOTA: El fitxer de preseed no funciona amb LIVE CD d'escriptori d'Ubuntu, ja que utilitza ubiquity i aquest encara no és 100% automatitzable. https://blueprints.launchpad.net/ubuntu/+spec/ubiquity-automation https://wiki.ubuntu.com/Ubiquity/Automation. Una alternativa és utilitzar el CD alternate i instal·lar el paquet Ubuntu-Desktop!

http://www.scribd.com/doc/14313466/Preseeding-the-Debian-Installer

Contingut

Ús del preseeding durant la instal·lació

Cal indicar un paràmetre d'instal·lació amb l'opció F6 del menú inicial del CD d'instal·lació.

Com especificar el fitxer preseed com a paràmetre

Tenim múltiples mètodes:

Per initrd:

Posant un fitxer anomenat:

preseed.cfg

A l'arrel del fitxer initrd.

Per xarxa:

 preseed/url=http://host/path/to/preseed.cfg
 preseed/url/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c3d

NOTA: Podeu utilitzar l'alias url per a simplificar. El ús del checksum és per tal d'assegurar la integritat del fitxer

CD:

 preseed/file=/cdrom/preseed.cfg
 preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c3d

USB:

 preseed/file=/hd-media/preseed.cfg
 preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c3d

NOTA: Observeu que es pot especificar el checksum del fitxer per a més seguretat. El podeu calcular amb md5sum

Examinar els valors de configuració durant una instal·lació

Consulteu la carpeta:

/var/lib/cdebconf

Ho podeu fer des de les consoles virtuals 2 o 3 amb Ctrl+Alt+F2 o F3 (ControlDret+Numero a Virtual Box)

Els fitxers que hi trobareu son:

# ls /var/lib/cdefconf
passwords.dat questions.dat templates.dat

Consulteu també els fitxers:

/var/lib/cdefconf/templates.dat
/var/lib/cdefconf/questions.dat

Ús del preseeding durant la instal·lació de paquets

Consulteu debconf-set-selections

Exemples

Configuració del paquet autenticació clients ubuntu amb Ldap

Consulteu Ldap#Automatitzaci.C3.B3_de_la_instal.C2.B7laci.C3.B3_utilitzant_preseeding.

Com crear un CD d'instal·lació amb un preseeding propi

Vegeu també Ubuntu Custom un script bash que automatitza el procés.

Els paràmetres d'arrancada que es poden utilitzar per indicar el fitxer de preseed són:

preseed/url: El fitxer està accessible a través de la xarxa.
preseed/file: El fitxer està accesible al propi LIVE CD (o USB LIVE)

Es poden utilitzar les abreviacions o alias:

url
file

Aquests paràmetres han d'indicar el camí per arribar al fitxer des de l'arrel del LIVE CD. Existeix certa custom de posar els fitxer preseed a la carpeta:

preseed/

Per indicar a d-i quin fitxer utilitzar es modifica el fitxer isolinux.cfg del CD per tal de pasar els paràmetres al kernel de forma correcte i que aquest al seu torn els passi al instal·lador de Debian (d-i). Un exemple de com accedir i modificar el fitxer:

$ cd
$ sudo mkdir ubuntuserver/ 
$ sudo mount -o loop ubuntu-11.04-server-i386.iso ubuntuserver/       Vegeu Loop devices

Ara teniu muntat el CD. Tingueu en compte que la carpeta ubuntuserver no forma part del disc dur sinó del CD i per tant serà un sistema de fitxers de només lectura. Per poder fer modificacions cal obtenir una copia:

$ rsync -av ubuntuserver/ ubuntuservercustom

Ara modifiqueu el fitxer:

$ joe ubuntuservercustom/isolinux/txt.cfg

NOTA: Des de fa varies versions de Ubuntu, la configuració de isolinux es divideix en múltiples fitxers. La part que ens interessa es troba al fitxer indicat i no pas al fitxer principal isolinux.cfg

Aquí podeu afegir una entrada després de la primera línia:

default custominstall

poseu:

label custominstall
 menu label Install ^Custom Ubuntu Server
 kernel /install/vmlinuz
 append file=/cdrom/preseed/custom.seed vga=788 initrd=/install/initrd.gz quiet --

Ara canvieu la primera línia a:

default custominstall

On custominstall és el nom que li hem donat a la nostra pròpia opció de menú. Fixeu-vos que el fitxer escollit de preseed és:

/cdrom/preseed/custom.seed

Una opció que us permetrà no haver de tornar a crear el CD cada cop que feu una modificació al fitxer de preseed es obtenir-lo sempre de la xarxa i així poder-lo modificar sense necessitat de tornar a crear el CD.

label custominstall
 menu label Install ^Custom Ubuntu Server
 kernel /install/vmlinuz
 append auto=true priority=critical url=http://www.iesebre.com/ubuntu/custom.seed vga=788 initrd=/install/initrd.gz quiet --

On heu de canviar el nom de domini per el del vostre servidor i configurar Apache per mostrar el fitxer de seed a la URL http://www.iesebre.com/ubuntu/custom.seed

IMPORTANT: {{{1}}}

Podeu deixar-vos múltiples opcions:

label custominstall
 menu label Install ^Custom Ubuntu Server
 kernel /install/vmlinuz
 append auto=true priority=critical url=http://www.iesebre.com/ubuntu/custom.seed vga=788 initrd=/install/initrd.gz quiet --
label custominstall1
 menu label Install ^Custom Ubuntu Server
 kernel /install/vmlinuz
 append auto=true priority=critical url=http://www.iesebre.com/ubuntu/custom1.seed vga=788 initrd=/install/initrd.gz quiet --
label custominstall2
 menu label Install ^Custom Ubuntu Server
 kernel /install/vmlinuz
 append auto=true priority=critical url=http://www.iesebre.com/ubuntu/custom2.seed vga=788 initrd=/install/initrd.gz quiet --

I així podeu provar amb diferents fitxers.

Crear el nou fitxer iso i cremar la imatge

Per a les plataformes x86 i AMD64 el següent script us pot ser útils

IMAGE=custom.iso
BUILD=/opt/cd-image/

mkisofs -r -V "Custom Ubuntu Install CD" \
      -cache-inodes \
      -J -l -b isolinux/isolinux.bin \
      -c isolinux/boot.cat -no-emul-boot \
      -boot-load-size 4 -boot-info-table \
      -o $IMAGE $BUILD

Per cremar el CD:

Per trobar la localització del vostre CD executeu:

$ cdrecord --scanbus

I executeu quelcom similar (canvieu el dispositiu)

$ sudo nice -18 cdrecord dev=ATA:0,1,0 --speed=24 --blank=fast -v -gracetime=2 -tao $IMAGE

NOTA: La imatge només us cal cremar-la si la heu de provar en un sistema físic! La recomanació és que utilitzeu algun sistema de màquines virtual com Virtual Box per a fer les proves sense necessitat de cremar CDs reals

Com crear un USB d'instal·lació amb un preseeding propi

Format del fitxer

<owner> <question name> <question type> <value>

Normes:

 • Put only a single space or tab between type and value: any additional whitespace will be interpreted as belonging to the value.
 • A line can be split into multiple lines by appending a backslash (“\”) as the line continuation character. A good place to split a line is after the question name; a bad place is between type and value. Split lines will be joined into a single line with all leading/trailing whitespace condensed to a single space.
 • For debconf variables (templates) used in the installer itself, the owner should be set to “d-i”; to preseed variables used in the installed system, the name of the package that contains the corresponding debconf template should be used. Only variables that have their owner set to something other than “d-i” will be propagated to the debconf database for the installed system.
 • Most questions need to be preseeded using the values valid in English and not the translated values. However, there are some questions (for example in partman) where the translated values need to be used.
 • Some questions take a code as value instead of the English text that is shown during installation.

An alternative method is to do a manual installation and then, after rebooting, use the debconf-get-selections from the debconf-utils package to dump both the debconf database and the installer's cdebconf database to a single file:

$ debconf-get-selections --installer > file
$ debconf-get-selections >> file


Recursos:


Establir el valor per defecte d'un paràmetre però preguntar-lo igualment (operador ?=)

Al establir el valor d'un paràmetre de preseed, aleshores aquest paràmetre ja no es pregunta. Es pot utilitzar l'operador:

?=

en comptes de:

=

Per establir el valor per defecte quan hi ha múltiples opcions.

Comprovar el format d'un fitxer de preseed

$ debconf-set-selections -c preseed.cfg

Si no diu res és que és correcte (no news good news). Es pot utilitzar l'opció verbose:

$ debconf-set-selections -v -c preseed.cfg

base-installer. Kernel flavours

NOTA: Pot ser que a la versió alternate al CD no hi hagi un nucli per a servers?!. L'error que apareix al log és:

base-installer: warning: Kernel override 'linux-server' no present 
base-installer: info Found kernels 'linux-generic,linux-image-generic ...' 

IMPORTANT: Per a la plataforma i386 no existeix el nucli linux-server, el que s'utilitza és linux-generic-pae. PAE és el sistema que permet utilitzar memòries RAM de més de 4G amb sistemes de de 32 bits

Amb 64 bits i una iso de servidor m'ha funcionat correctament.

TODO: Falta provar amb 32 bits i una ISO

Sembla ser que no funciona:

base-installer/kernel/override-image

Des de les versions natty:

https://launchpad.net/ubuntu/precise/+source/natty/+changelog
https://launchpad.net/ubuntu/precise/+source/base-installer/+changelog

Consulteu també kernel flavours

Localització

Només es poden canviar aquests paràmetres si esteu utilitzant un preseed amb initrd (o indicant-ho com a paràmetre). En un preseed de xarxa, cal contestar aquestes preguntes abans de tenir xarxa.

# El locale estableix la llengua i el país.
d-i debian-installer/locale string ca_ES
# Keyboard selection.
# Disable automatic (interactive) keymap detection.
d-i console-setup/ask_detect boolean false
#d-i console-setup/modelcode string pc105
d-i console-setup/layoutcode string es
# To select a variant of the selected layout (if you leave this out, the
# basic form of the layout will be used):
d-i console-setup/variantcode string cat


Configuració del teclat. keyboard-configuration

IMPORTANT: Cal tenir en compte que a les últimes versions d'Ubuntu/Debian la configuració del teclat es fa amb el paquet nou keyboard-configuration i no pas amb console-setup. Aquest canvi és va fer al passar de la versió lucid a natty, al changelog:

console-setup (1.57ubuntu8) natty; urgency=low
* Move keyboard detection templates from console-setup.templates to
keyboard-configuration.templates.
-- Colin Watson Mon, 28 Feb 2011 19:21:18 +0000

Un exemple:

keyboard-configuration	keyboard-configuration/modelcode	string	pc105
keyboard-configuration	keyboard-configuration/unsupported_config_options	boolean	true
keyboard-configuration	keyboard-configuration/unsupported_config_layout	boolean	true
keyboard-configuration	keyboard-configuration/toggle	select	No toggling
keyboard-configuration	keyboard-configuration/compose	select	No compose key
keyboard-configuration	keyboard-configuration/layout	select	Spanish
keyboard-configuration	keyboard-configuration/variant	select	Spanish - Catalan (Spain, with middle-dot L)
keyboard-configuration	keyboard-configuration/switch	select	No temporary switch
keyboard-configuration	keyboard-configuration/unsupported_options	boolean	true
keyboard-configuration	console-setup/detect	detect-keyboard	
keyboard-configuration	console-setup/detected	note	
keyboard-configuration	keyboard-configuration/altgr	select	The default for the keyboard layout
keyboard-configuration	keyboard-configuration/ctrl_alt_bksp	boolean	false
keyboard-configuration	keyboard-configuration/unsupported_layout	boolean	true
keyboard-configuration	keyboard-configuration/variantcode	string	cat
keyboard-configuration	keyboard-configuration/model	select	Generic 105-key (Intl) PC
keyboard-configuration	console-setup/ask_detect	boolean	false
keyboard-configuration	keyboard-configuration/layoutcode	string	es
keyboard-configuration	keyboard-configuration/store_defaults_in_debconf_db	boolean	true
keyboard-configuration	keyboard-configuration/optionscode	string	

NOTA: L'exemple anterior és el que té una Ubuntu Server instal·lada en català just després de ser instal·lada. Consultat amb:

$ sudo debconf-get-selections --install | grep keyboard-configuration

Configuració de la Xarxa

DHCP

d-i	localechooser/shortlist es
d-i	localechooser/shortlist seen true
d-i	debian-installer/locale	string ca_ES.UTF-8
d-i	debian-installer/splash boolean false
d-i	console-setup/ask_detect	boolean false
d-i	console-setup/layoutcode	string es
d-i	console-setup/variantcode	string 
d-i	netcfg/get_nameservers	string 
d-i	netcfg/get_ipaddress	string 
d-i	netcfg/get_netmask	string 255.255.255.0
d-i	netcfg/get_gateway	string 
d-i	netcfg/confirm_static	boolean true
d-i	clock-setup/utc	boolean true

Estàtica

# Static network configuration.
d-i netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
d-i netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
d-i netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
d-i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
d-i netcfg/confirm_static boolean true

Primer DHCP i si falla estàtica

# If you want the preconfiguration file to work on systems both with and
# without a dhcp server, uncomment these lines and the static network
# configuration below.
d-i netcfg/dhcp_failed note
d-i netcfg/dhcp_options select Configure network manually

# Static network configuration.
d-i netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
d-i netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
d-i netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
d-i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
d-i netcfg/confirm_static boolean true


Paraula de pas

Es pot xifrar amb:

$ echo "PASSWORD" | mkpasswd -s -m md5 

Un exemple:

# To create a normal user account.
d-i passwd/user-fullname string uAlumne
d-i passwd/username string alum-01
# Normal user's password, either in clear text
#d-i passwd/user-password password insecure
#d-i passwd/user-password-again password insecure
# or encrypted using an MD5 hash.
#Sense paraula de pas: $ echo "" | mkpasswd -s -H MD5
d-i passwd/user-password-crypted password $1$Mf6oFFt3$qikth6md0cMCaLq/t2OTz0
# Create the first user with the specified UID instead of the default.
#d-i passwd/user-uid string 1010
# The installer will warn about weak passwords. If you are sure you know
# what you're doing and want to override it, uncomment this.
d-i user-setup/allow-password-weak boolean true 

# The user account will be added to some standard initial groups. To
# override that, use this.
d-i passwd/user-default-groups string adm dialout fax cdrom tape audio dip video plugdev fuse lpadmin netdev sambashare vboxusers

Configuració d'apt. Afegir repositoris

Us permet modificar el fitxer /etc/apt/sources.list del sistema que esteu instal·lant (target system).

# You can choose to install restricted and universe software, or to install
# software from the backports repository.
#d-i apt-setup/restricted boolean true
#d-i apt-setup/universe boolean true
#d-i apt-setup/backports boolean true
# Uncomment this if you don't want to use a network mirror.
#d-i apt-setup/use_mirror boolean false
# Select which update services to use; define the mirrors to be used.
# Values shown below are the normal defaults.
#d-i apt-setup/services-select multiselect security
#d-i apt-setup/security_host string security.ubuntu.com
#d-i apt-setup/security_path string /ubuntu

Per afegir repositoris locals o altres (es recomana que tinguin clau):

# Additional repositories, local[0-9] available
#d-i apt-setup/local0/repository string \
#    http://local.server/ubuntu lucid main
#d-i apt-setup/local0/comment string local server
# Enable deb-src lines
#d-i apt-setup/local0/source boolean true
# URL to the public key of the local repository; you must provide a key or
# apt will complain about the unauthenticated repository and so the
# sources.list line will be left commented out
#d-i apt-setup/local0/key string http://local.server/key 

Seguretat:

# By default the installer requires that repositories be authenticated
# using a known gpg key. This setting can be used to disable that
# authentication. Warning: Insecure, not recommended.
#d-i debian-installer/allow_unauthenticated string true

Vegem un exemple de com afegir VirtualBox:

# Additional repositories, local[0-9] available
d-i apt-setup/local0/repository string \
    http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian maverick non-free
d-i apt-setup/local0/comment string VirtualBox
# URL to the public key of the local repository; you must provide a key or
# apt will complain about the unauthenticated repository and so the
# sources.list line will be left commented out
d-i apt-setup/local0/key string http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc

tasksel

Exemple extret d'una Ubuntu server acabada d'instal·lar a on s'ha escolli durant la instal·lació instal·lar LAMP i SSH

$ sudo debconf-get-selections --install | grep tasksel
tasksel	tasksel/terminal	terminal	
tasksel	tasksel/first	multiselect	OpenSSH server, LAMP server
tasksel	tasksel/skip-tasks	string	
tasksel	tasksel/tasks	multiselect	Basic Ubuntu server, OpenSSH server, LAMP server
tasksel	tasksel/force-tasks	string	server
tasksel	tasksel/desktop	multiselect	gnome
tasksel	tasksel/limit-tasks	string	

Afegir tasques. Instal·lar una ubuntu-desktop

Cal posar la línia:

tasksel tasksel/first multiselect ubuntu-desktop

Particions

Consulteu també: https://help.ubuntu.com/11.10/installation-guide/i386/preseed-contents.html#preseed-partman

Un exemple senzill (formata tot el disc, sense LVM i amb ext4):

#PARTMAN: ALL HD, ONE PARTITION, WITHOUT LVM, EXT4
d-i 	partman-auto/method string regular
d-i  partman-auto/disk string /dev/sda
d-i	partman-auto/select_disk string

#d-i 	partman-lvm/device_remove_lvm boolean true
#d-i 	partman-lvm/confirm boolean true

d-i 	partman/confirm_write_new_label boolean true
d-i 	partman/choose_partition    select Finish partitioning and write changes to disk
d-i 	partman/confirm boolean true
d-i 	partman/confirm_nooverwrite boolean true
d-i 	partman/default_filesystem string ext4


Exemple amb partició fixa:

#Step 4
d-i partman-auto/disk string /dev/sda
d-i partman-auto/method string regular
#simple receipe
#d-i partman-auto/choose_recipe select home
#individual receipe
#the next line is one line !
d-i partman-auto/expert_recipe string seperate-home :: 500 10000 20000 ext4 $primary{ } $bootable{ } method{ format } format{ } use_filesystem{ } 
filesystem{ ext4 } mountpoint{ / } . 64 512 300% linux-swap method{ swap } format{ } . 100 10000 1000000000 ext4 method{ format } format{ } 
use_filesystem{ } filesystem{ ext4 } mountpoint{ /home } .
d-i partman/confirm_write_new_label boolean true
d-i partman/choose_partition select finish
d-i partman/confirm boolean true

L'ajuda de com es formulen expert recipes la podeu trobar a:

/usr/share/doc/debian-installer/devel/partman-auto-recipe.txt

El contingut d'aquest fitxers és:

Contingut fitxer /usr/share/doc/debian-installer/devel/partman-auto-recipe.txt

Exemple de preseed per a un disc dur dual (Windows ja instal·lat)

IMPORTANT: Segons la documentació de las expert recipes (fitxer /usr/share/doc/debian-installer/devel/partman-auto-recipe.txt apartat LIMITATIONS) l'algorisme utilitzat obliga a que s'utilitzi tot l'espai i per tant i hagi com a mínim una partició que ocupi tot l'espai lliure

El següent és un exemple de fitxer de preseed que manté la partició de Windows ja existent:

# Ubuntu Server Quick Install
# Original script: Dustin Kirkland <[email protected]>
# Modified by Sergi Tur
# * Original Documentation: http://bit.ly/uquick-doc 
# * Modified Documentation: http://acacha.org/mediawiki/index.php/Preseed

d-i	localechooser/shortlist es
d-i	localechooser/shortlist seen true
d-i	debian-installer/locale	string ca_ES.UTF-8
d-i	debian-installer/splash boolean false
d-i	console-setup/ask_detect	boolean false
d-i	console-setup/layoutcode	string es
d-i	console-setup/variantcode	string 
d-i	netcfg/get_nameservers	string 
d-i	netcfg/get_ipaddress	string 
d-i	netcfg/get_netmask	string 255.255.255.0
d-i	netcfg/get_gateway	string 
d-i	netcfg/confirm_static	boolean true
d-i	clock-setup/utc	boolean true 

d-i partman-auto/init_automatically_partition select biggest_free  

#d-i	partman-auto/method string regular 

d-i	partman-lvm/device_remove_lvm boolean true
d-i partman-lvm/confirm boolean true
d-i partman-md/device_remove_md boolean true 

# If not, you can put an entire recipe into the preconfiguration file in one
# (logical) line. This example creates suitable swap, and uses the rest of 
#the space for the root partition:
d-i partman-auto/expert_recipe string             \
   root ::                         \
       500 10000 32000 ext3              \
           $primary{ } method{ format } format{ } \
           use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }  \
           mountpoint{ / }             \
       .                        \
       64 512 200% linux-swap             \
           $primary{ } method{ swap } format{ }  \
       .                        \
       100 1000 1000000000 ext3            \
           $primary{ } method{ keep }       \
       . 

d-i	partman-basicmethods/method_only boolean false
d-i	partman/confirm_write_new_label boolean true
d-i	partman/choose_partition    select Finish partitioning and write changes to disk
d-i	partman/confirm boolean true
d-i	partman/confirm_nooverwrite boolean true
d-i	partman/default_filesystem string ext3 

d-i	clock-setup/utc boolean true
d-i	clock-setup/ntp	boolean true
d-i	clock-setup/ntp-server	string ntp.ubuntu.com
d-i	base-installer/kernel/image	string linux-generic
d-i	passwd/root-login	boolean false
d-i	passwd/make-user	boolean true
d-i	passwd/user-fullname	string ubuntu
d-i	passwd/username	string ubuntu
d-i	passwd/user-password-crypted	password $6$.1eHH0iY$ArGzKX2YeQ3G6U.mlOO3A.NaL22Ewgz8Fi4qqz.Ns7EMKjEJRIW2Pm/TikDptZpuu7I92frytmk5YeL.9fRY4.
d-i	passwd/user-uid	string 
d-i	user-setup/allow-password-weak	boolean false
d-i	user-setup/encrypt-home	boolean false
d-i	passwd/user-default-groups	string adm cdrom dialout lpadmin plugdev sambashare
d-i mirror/country string manual
d-i mirror/http/hostname string es.archive.ubuntu.com
d-i mirror/http/directory string /ubuntu
d-i mirror/http/proxy string
d-i	apt-setup/services-select	multiselect security
d-i	apt-setup/security_host	string security.ubuntu.com
d-i	apt-setup/security_path	string /ubuntu
# Additional repositories, local[0-9] available
d-i apt-setup/local0/repository string http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian natty contrib non-free
d-i apt-setup/local0/comment string VirtualBox
d-i apt-setup/local1/repository string http://archive.canonical.com/ natty partner
d-i apt-setup/local1/comment string CanonicalJava
# URL to the public key of the local repository; you must provide a key or
# apt will complain about the unauthenticated repository and so the
# sources.list line will be left commented out
d-i apt-setup/local0/key string http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc
d-i	debian-installer/allow_unauthenticated	string false
d-i	pkgsel/upgrade	select safe-upgrade
d-i	pkgsel/language-packs	multiselect 
d-i	pkgsel/update-policy	select none
d-i	pkgsel/updatedb	boolean true
tasksel tasksel/first multiselect ubuntu-desktop
d-i	grub-installer/skip	boolean false
d-i	lilo-installer/skip	boolean false
d-i	grub-installer/only_debian	boolean true
d-i	grub-installer/with_other_os	boolean true
d-i	finish-install/keep-consoles	boolean false
d-i	finish-install/reboot_in_progress	note 
d-i	cdrom-detect/eject	boolean true
d-i	debian-installer/exit/halt	boolean false
d-i	debian-installer/exit/poweroff	boolean false
sun-java6-bin shared/accepted-sun-dlj-v1-1 boolean true
ttf-mscorefonts-installer msttcorefonts/accepted-mscorefonts-eula	boolean	true
ttf-mscorefonts-installer msttcorefonts/present-mscorefonts-eula	note
ldap-auth-config	ldap-auth-config/dbrootlogin	boolean	false
ldap-auth-config	ldap-auth-config/pam_password	select	exop
ldap-auth-config	ldap-auth-config/move-to-debconf	boolean	true
ldap-auth-config	ldap-auth-config/ldapns/ldap-server	string	ldap://ldap.iesebre.com
ldap-auth-config	ldap-auth-config/ldapns/base-dn	string	ou=All,dc=iesebre,dc=com
ldap-auth-config	ldap-auth-config/ldapns/ldap_version	select	3
ldap-auth-config	ldap-auth-config/dblogin	boolean	false
ldap-auth-config	ldap-auth-config/override	boolean	true
d-i	pkgsel/include string byobu vim openssh-server joe ubuntu-restricted-extras samba smbfs ssh whois tcpdump  traceroute ipcalc nmap dnstracer ssh ethtool joe geany gobby nfs-client whois inkscape gimp gimp-help-es audacity avidemux vlc filezilla language-pack-ca language-support-ca gparted ksnapshot kolourpaint4 gparted ldap-auth-config sun-java6-jdk virtualbox-4.1
#byobu	byobu/launch-by-default boolean true
d-i preseed/late_command string in-target chsh -s /bin/bash ; in-target wget http://www.iesebre.com/ubuntu/addusers.sh ; in-target bash addusers.sh ; \
  in-target rm addusers.sh;in-target wget http://www.iesebre.com/ubuntu/modifyNsswitch.sh; in-target bash postinstall.sh; in-target rm postinstall.sh;

NOTA: L'última partició només la posem per la limitació, després no la utilitzem per a res.

Usuaris

https://help.ubuntu.com/8.04/installation-guide/i386/preseed-contents.html#preseed-account

Un exemple amb comentaris:

# Skip creation of a root account (normal user account will be able to
# use sudo). The default is false; preseed this to true if you want to set
# a root password.
#d-i passwd/root-login boolean false
# Alternatively, to skip creation of a normal user account.
#d-i passwd/make-user boolean false

# Root password, either in clear text
#d-i passwd/root-password password r00tme
#d-i passwd/root-password-again password r00tme
# or encrypted using an MD5 hash.
#d-i passwd/root-password-crypted password [MD5 hash]

# To create a normal user account.
#d-i passwd/user-fullname string Ubuntu User
#d-i passwd/username string ubuntu
# Normal user's password, either in clear text
#d-i passwd/user-password password insecure
#d-i passwd/user-password-again password insecure
# or encrypted using an MD5 hash.
#d-i passwd/user-password-crypted password [MD5 hash]
# Create the first user with the specified UID instead of the default.
#d-i passwd/user-uid string 1010

# The user account will be added to some standard initial groups. To
# override that, use this.
#d-i passwd/user-default-groups string audio cdrom video


Un exemple amb usuari root actiu i un altre usuari:

#USERS: ACTIVATE ROOT AND DEFAULT USER
d-i	passwd/root-login true
d-i passwd/root-password-crypted password $6$Zx1lKcCN$1EdZbW26p84gHBHyW4U2RrfJ3eWuVIHN6/hz63Uwyc3XVoyHiHJKO /uDgTnqTJL9pEENVh0VTqQwjj5gJFW7B1  
#d-i passwd/root-password password $6$Zx1lKcCN$1EdZbW26p84gHBHyW4U2RrfJ3eWuVIHN6/hz63Uwyc3XVoyHiHJKO /uDgTnqTJL9pEENVh0VTqQwjj5gJFW7B1 
#d-i passwd/root-password-again password $6$Zx1lKcCN$1EdZbW26p84gHBHyW4U2RrfJ3eWuVIHN6/hz63Uwyc3XVoyHiHJKO/uDgTnqTJL9pEENVh0VTqQwjj5gJFW7B1 
d-i	passwd/make-user	boolean true
d-i	passwd/user-fullname	string Sergi Tur Badenas
d-i	passwd/username	string sergi
d-i	passwd/user-password-crypted	password $6$MHaRzedk$wzllNt3sfdHxQtP/VeSKXlqCZlNwA7J4EuCdclWLL5AzPlFiFK9cCX0hiRRHzgwNUN745Ad0RiSEaj/0aaMqN0
#d-i	passwd/user-uid	string 
d-i	user-setup/allow-password-weak	boolean false
d-i	user-setup/encrypt-home	boolean false
d-i	passwd/user-default-groups	string adm cdrom dialout lpadmin plugdev sambashare admin

IMPORTANT: Si es marca d-i passwd/root-login true aleshores no es crea el grup admin i per tant el usuari que no es root no podrà fer sudo. Per arreglar-ho cal posar un script que crei el grup admin

Preseed de paquets específics

ttf-mscorefonts-installer

ldap-auth-config

Eines

debconf-get-selections

Cal executar-ho en una màquina Debian acabada d'instal·lar

$ sudo apt-get install debconf-utils 
$ sudo debconf-get-selections --installer > somefile.txt
$ sudo debconf-get-selections >> somefile.txt

NOTA: No funciona quan la instal·lació s'ha fet amb Ubiquity (Ubuntus Desktop). es pot fer amb l'Ubuntu Alternate

Exemple de fitxer obtingut:

# for internal use; can be preseeded
partman-basicfilesystems	partman/automount	boolean	false
# Serveis a emprar:
# Choices: actualitzacions de seguretat (des de security.ubuntu.com), actualitzacions volàtils (des de volatile.debian.org)
apt-setup-udeb	apt-setup/services-select	multiselect	security
# Volum físic no existent
partman-auto-lvm	partman-auto-lvm/no_such_pv	error	
# NFS mount failed
d-i	initrd-kickseed/nfs-mount-failed	error	
# Keyboard layout:
# Choices: Spain, Spain - Asturian variant with bottom-dot H and bottom-dot L, Spain - Catalan variant with middle-dot L, Spain - Dvorak, Spain - 
#Eliminate dead keys, Spain - Include dead tilde, Spain - Macintosh, Spain - Sun dead keys
d-i	console-setup/variant	select	Spain - Catalan variant with middle-dot L
# Voleu comprovar la integritat d'un altre CD-ROM?
d-i	cdrom-checker/nextcd	boolean	false
# Install GRUB?
grub-installer	grub-installer/grub_not_mature_on_this_platform	boolean	false
# Active devices for the RAID array:
# Choices: 
partman-md	partman-md/raiddevs	multiselect	
# S'ha iniciat el servidor web, però no hi ha xarxa
d-i	save-logs/no_network	note	
# Error de Debootstrap
bootstrap-base	base-installer/debootstrap/error/invalidrel	error	
# for internal use only
d-i	debian-installer/consoledisplay	string	console-setup
# No s'ha pogut configurar el GRUB
grub-installer	grub-installer/sataraid-error	error	
# Mòdul requerit per la vostra unitat de disc:
# Choices: continuar sense cap unitat de disc, , cap de les anteriors
disk-detect	disk-detect/module_select	select	continue with no disk drive
# Voleu utilitzar programari del component «universe»?
apt-mirror-setup	apt-setup/universe	boolean	true
# for internal use; can be preseeded
apt-setup-udeb	apt-setup/security_path	string	/ubuntu
# for internal use only
# Choices: 
d-i	debian-installer/fallbacklocale	select	ca_ES.UTF-8
# Activate Serial ATA RAID devices?
disk-detect	disk-detect/activate_dmraid	boolean	true
# 
d-i	debian-installer/shell-plugin	terminal	
# for internal use; can be preseeded
disk-detect	disk-detect/multipath/enable	boolean	false
# Voleu permetre les entrades com a root?
user-setup-udeb	passwd/root-login	boolean	false
# Seleccioneu un país, territori, o àrea:
# Choices: Andorra, Espanya, França, Itàlia, altre
d-i	localechooser/shortlist	select	ES
# Punts de muntatge idèntics per a dos sistemes de fitxers
partman-target	partman-target/same_mountpoint	error	
# Keep unsupported options ()?
d-i	console-setup/unsupported_options	boolean	true
# Voleu utilitzar Ethernet FireWire?
ethdetect	ethdetect/use_firewire_ethernet	boolean	false
# Voleu configurar la xarxa automàticament amb DHCP?
netcfg	netcfg/use_dhcp	boolean	true
# Esquema de partició:
# Choices: Tots els fitxers en una partició (recomanat per a nous usuaris), Partició /home separada, Particions /home\, /usr\, /var i /tmp separades
partman-auto	partman-auto/choose_recipe	select	/lib/partman/recipes/30atomic
# Voleu tornar al menú i corregir els errors?
partman-basicfilesystems	partman-basicfilesystems/check_failed	boolean	
# Tipus de clau de xifrat per a aquesta partició:
# Choices: 
partman-crypto	partman-crypto/keytype	select	
# The size entered is invalid
partman-partitioning	partman-partitioning/bad_new_size	error	
# Grup de volums a reduir:
# Choices: 
partman-lvm	partman-lvm/vgreduce_names	select	
# No s'ha pogut crear un sistema de fitxers
partman-reiserfs	partman-reiserfs/create_failed	error	
# Dispositius per al nou grup de volums:
# Choices: 
partman-lvm	partman-lvm/vgcreate_parts	multiselect	
# No es pot instal·lar el sistema base
bootstrap-base	base-installer/cannot_install	error	
# No s'ha pogut partir el disc seleccionat
partman-auto	partman-auto/autopartitioning_failed	error	
# Voleu escriure els canvis anteriors als discs i continuar?
partman-partitioning	partman-partitioning/confirm_copy	boolean	
# S'ha produït un error inesperat en crear el grup de volums
partman-auto-lvm	partman-auto-lvm/vg_create_error	error	
# Nom:
netcfg	netcfg/get_hostname	string	ubuntu
# for internal use; can be preseeded
d-i	preseed/include_command	string	
# Seleccioneu una localització dins el vostre fus horari:
# Choices: Lisbon, Madeira Islands, Azores, Select from worldwide list
tzsetup-udeb	tzsetup/country/PT	select	
# S'ha produït un error en suprimir el grup de volums
partman-lvm	partman-lvm/vgdelete_error	error	
# Voleu continuar amb la instal·lació dels components criptogràfics tot i que no hi ha suficient memòria?
partman-crypto	partman-crypto/install_udebs_low_mem	boolean	
# Espai lliure no utilitzable
partman-auto	partman-auto/unusable_space	error	
# És aquesta informació correcta?
netcfg	netcfg/confirm_static	boolean	true
# Seleccioneu un país, territori, o àrea:
# Choices: Canadà, Mèxic, Saint Pierre i Miquelon, Estats Units
d-i	localechooser/countrylist/North_America	select	
# Choose a country, territory or area:
# Choices: Greece, Cyprus, other
d-i	localechooser/shortlist/el	select	
# El rellotge del sistema està establert a UTC?
clock-setup	clock-setup/utc	boolean	true
# Algorisme de generació del vector d'inicialització per a aquesta partició:
# Choices: 
partman-crypto	partman-crypto/ivalgorithm	select	
# Seleccioneu un país, territori, o àrea:
# Choices: Algèria, Angola, Benín, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Cap Verd, República Centreafricana, Txad, Congo, República Democràtica 
#del Congo, Djibouti, Egipte, Guinea Equatorial, Eritrea, Etiòpia, Gabon, Gàmbia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Libèria, Libya, 
#Malawi , Mali, Mauritània, Marroc, Moçambic, Namíbia, Níger, Nigèria, Rwanda, Sao Tome i Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somàlia, Sudàfrica, Sudan, 
#Swazilàndia, Tanzània, Togo, Tunísia, Uganda, Sàhara Occidental, Zàmbia, Zimbabwe
d-i	localechooser/countrylist/Africa	select	
# S'ha produït un error d'introducció de la frase de pas
partman-crypto	partman-crypto/passphrase-mismatch	error	
# Voleu continuar amb la partició?
partman-partitioning	partman-partitioning/unknown_label	boolean	true
# Nom d'usuari pel vostre compte:
user-setup-udeb	passwd/username	string	sergi
# Manquen opcions de xifratge requerides
partman-crypto	partman-crypto/options_missing	error	
# S'ha produït un error en crear un nou volum lògic
partman-lvm	partman-lvm/lvcreate_error	error	
# Choose a country, territory or area:
# Choices: Finland, Sweden, other
d-i	localechooser/shortlist/sv	select	
# Ha fallat l'operació de redimensionat
partman-partitioning	partman-partitioning/new_size_commit_failed	error	
# Choose a country, territory or area:
# Choices: Cyprus, Turkey, other
d-i	localechooser/shortlist/tr	select	
# Intèrpret d'ordres interactiu
d-i	di-utils-shell/do-shell	note	
# 
# Choices: 
partman-base	partman/exception_handler	select	
# Voleu continuar amb la partició?
partman-target	partman-target/mount_failed	boolean	true
# for internal use only
# Choices: dapper, hardy, intrepid, jaunty, karmic
d-i	cdrom/suite	select	karmic
# for internal use; can be preseeded
partman-auto	partman-auto/expert_recipe	string	
# for internal use; relative boot directory for grub4dos
grub-installer	grub-installer/bootdev_directory	string	
# Com utilitzar aquesta partició:
# Choices: 
partman-target	partman-target/choose_method	select	
# Introduïu el directori de la rèplica de l'arxiu d'Ubuntu:
choose-mirror-bin	mirror/http/directory	string	/ubuntu/
# Nucli a instal·lar:
# Choices: linux-generic,linux-image-generic,linux-image-2.6.31-14-generic, cap
bootstrap-base	base-installer/kernel/image	select	linux-generic
# Mòdul requerit per la vostra targeta Ethernet:
# Choices: cap targeta ethernet, , cap de les anteriors
ethdetect	ethdetect/module_select	select	no ethernet card
# No s'ha pogut suprimir automàticament les dades LVM
partman-lvm	partman-lvm/device_remove_lvm_span	error	
# Error en la configuració del xifrat
partman-crypto	partman-crypto/crypto_root_needs_boot	error	
# Grup de volums:
# Choices: 
partman-lvm	partman-lvm/lvcreate_vgnames	select	
# Seleccioneu una ciutat dins el vostre fus horari:
# Choices: Jakarta, Pontianak, Makassar, Jayapura, Select from worldwide list
tzsetup-udeb	tzsetup/country/ID	select	
# La supressió de les dades de ha fallat
partman-crypto	partman-crypto/erase_failed	error	
# Voleu tornar al menú i continuar amb la partició?
partman-efi	partman-efi/no_efi	boolean	
# Number of active devices for the RAID array:
partman-md	partman-md/raiddevcount	string	
# Error de Debootstrap
bootstrap-base	base-installer/debootstrap/error/unknownrelsig	error	
# Seleccioneu un pas de la instal·lació:
# Choices: 
d-i	debian-installer/missing-provide	select	${DEFAULT}
# Voleu comprovar la integritat del CD-ROM?
d-i	cdrom-checker/start	boolean	false
# País de la rèplica de l'arxiu d'Ubuntu:
# Choices: introdueix la informació manualment, Andorra, Unió dels Emirats Àrabs, Afganistan, Antigua i Barbuda, Anguilla, Albània, Armènia, Antilles 
Holandeses, Angola, Antàrtida, Argentina, Samoa Americana, Àustria, Austràlia, Aruba, AX, Azerbaitjan, Bòsnia i Hercegovina, Barbados, Bangla Desh, 
Bèlgica, Burkina Faso, Bulgària, Bahrain, Burundi, Benín, BL, Bermuda, Brunei (Negara Brunei Darussalam), Bolívia, Brasil, Bahames, Bhutan, Illa 
Bouvet, Botswana, Bielorússia, Belize, Canadà, Illes Cocos (Keeling), República Democràtica del Congo, República Centreafricana, Congo, Suïssa, CI, 
Illes Cook, Xile, Camerun, Xina, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Cap Verd, Illa Christmas, Xipre, República Txeca, Alemanya, Djibouti, Dinamarca, 
Dominica, República Dominicana, Algèria, Equador, Estònia, Egipte, Sàhara Occidental, Eritrea, Espanya, Etiòpia, Finlàndia, Fiji, Illes Malvines 
(Falkland), Micronèsia (Estats Federats), Illes Fèroe, França, Gabon, Regne Unit, Grenada, Geòrgia, Guaiana Francesa, Guernsey, Ghana, Gibraltar, 
Groenlàndia, Gàmbia, Guinea, Guadalupe, Guinea Equatorial, Grècia, Illes Geòrgia del Sud i Sandwich del Sud, Guatemala, Guam, Guinea Bissau, Guyana, 
Hong Kong, Illa Heard i Illes McDonald, Hondures, Croàcia, Haití, Hongria, Indonèsia, Irlanda, Israel, Illa de Man, Índia, Territori Britànic de 
l'Oceà Índic, Iraq, Iran, Islàndia, Itàlia, Jersey, Jamaica, Jordània, Japó, Kenya, Kirguizistan, Cambodja, Kiribati, Comores, Saint Christopher i 
Nevis, Corea del Nord, Corea del Sud, Kuwait, Illes Caiman, Kazakhstan, República Democràtica Popular de Laos, Líban, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri 
Lanka, Libèria, Lesotho, Lituània, Luxemburg, Letònia, LY, Marroc, Mònaco, Moldàvia, Montenegro, Saint-Martin (zona francesa), Madagascar, Illes 
Marshall, Macedònia\, República de, Mali, Myanmar, Mongòlia, Macau, Illes Marianes del Nord, Martinica, Mauritània, Montserrat, Malta, Maurici, 
Maldives, Malawi, Mèxic, Malàisia, Moçambic, Namíbia, Nova Caledònia, Níger, Illa Norfolk, Nigèria, Nicaragua, Països Baixos (Holanda), Noruega, 
Nepal, Nauru, Niue, Nova Zelanda, Oman, Panamà, Perú, Polinèsia francesa, Papua Nova Guinea, Filipines, Pakistan, Polònia, Saint Pierre i Miquelon, 
Pitcairn, Puerto Rico, Palestina (territori ocupat), Portugal, Palau, Paraguai, Qatar, Reunion, Romania, Sèrbia, Federació Russa, Rwanda, Aràbia 
Saudita, Illes Salomó, Seychelles, Sudan, Suècia, Singapur, Saint Helena, Eslovènia, Svalbard i Jan Mayen, Eslovàquia, Sierra Leone, San Marino, 
Senegal, Somàlia, Surinam, Sao Tome i Príncipe, El Salvador, República Àrab Síria, Swazilàndia, Illes Turks i Caicos, Txad, Territoris Francesos del 
Sud, Togo, Tailàndia, Tadjikistan, Tokelau, Timor Oriental, Turkmenistan, Tunísia, Tonga, Turquia, Trinitat i Tobago, Tuvalu, Taiwan, Tanzània, 
Ucraïna, Uganda, Illes Perifèriques Menors dels EUA, Estats Units, Uruguai, Uzbekistan, Santa Seu (Estat del Vaticà), Saint Vincent i les Grenadines, 
Veneçuela, Illes Verges (Britàniques), Illes Verges (Americanes), Vietnam, Vanuatu, Wallis i Futuna, Samoa, Iemen, Mayotte, Sudàfrica, Zàmbia, 
Zimbabwe
choose-mirror-bin	mirror/http/countries	select	ES
# for internal use only
user-setup-udeb	passwd/user-default-groups	string	adm cdrom dialout lpadmin plugdev sambashare
# Seleccioneu una localització dins el vostre fus horari:
# Choices: Guayaquil, Galapagos, Select from worldwide list
tzsetup-udeb	tzsetup/country/EC	select	
# No s'instal·larà en un objectiu brut
base-installer	base-installer/unclean_target_cancel	error	
# No s'ha trobat cap partició per a xifrar
partman-crypto	partman-crypto/nothing_to_setup	note	
# Nova mida per a la partició:
partman-partitioning	partman-partitioning/new_partition_size	string	some number
# No s'ha pogut obtindre el fitxer de preconfiguració
d-i	preseed/retrieve_error	error	
# Directori on desar els registres de depuració:
d-i	save-logs/directory	string	/mnt
# La configuració automàtica de la xarxa ha fallat
netcfg	netcfg/dhcp_failed	note	
# for internal use only
d-i	debconf/showold	boolean	false
# No s'ha pogut obrir el fitxer de sumes de comprovació
d-i	cdrom-checker/md5file_failed	error	
# Informació sobre el servidor intermediari d'FTP (en blanc per a cap):
choose-mirror-bin	mirror/ftp/proxy	string	
# Really delete this software RAID device?
partman-md	partman-md/deleteverify	boolean	false
# Encrypted volumes to delete:
# Choices: 
partman-crypto	partman-crypto/delete/names	multiselect	
# for internal use; can be preseeded
bootstrap-base	base-installer/kernel/linux/initramfs-generators	string	initramfs-tools yaird
# Nova mida per a la partició:
partman-partitioning	partman-partitioning/new_size	string	some number
# Seleccioneu un país, territori, o àrea:
# Choices: Andorra, Espanya, França, Itàlia, altre
d-i	localechooser/shortlist/ca	select	
# ESSID wireless per a :
netcfg	netcfg/wireless_essid	string	
# Volum lògic:
# Choices: 
partman-lvm	partman-lvm/lvdelete_lvnames	select	
# No s'ha pogut instal·lar el nucli seleccionat
bootstrap-base	base-installer/kernel/failed-install	error	
# No s'ha pogut configurar el GRUB
grub-installer	grub-installer/update-grub-failed	error	
# No s'ha pogut crear un sistema de fitxers
partman-ext3	partman-ext3/create_failed	error	
# Opcions del rang de recursos de PCMCIA:
d-i	hw-detect/pcmcia_resources	string	
# for internal use; can be preseeded
# Choices: none, safe-upgrade, full-upgrade
pkgsel	pkgsel/upgrade	select	safe-upgrade
# Passarel·la inaccessible
netcfg	netcfg/gateway_unreachable	error	
# for internal use; can be preseeded
grub-installer	grub-installer/skip	boolean	false
# for internal use; can be preseeded
bootstrap-base	base-installer/kernel/linux/extra-packages	string	
# No RAID partitions available
partman-md	partman-md/noparts	error	
# Active devices for the RAID0 array:
# Choices: 
partman-md	partman-md/raid0devs	multiselect	
# for internal use
d-i	console-setup/modelcode	string	pc105
# Grup de volums a estendre:
# Choices: 
partman-lvm	partman-lvm/vgextend_names	select	
# S'estan establint les variables del microprogramari per a l'arrencada automàtica
nobootloader	nobootloader/confirmation_powerpc_chrp_pegasos	note	
# No s'ha pogut muntar el disquet 
d-i	save-logs/floppy_mount_failed	error	
# for internal use; can be preseeded
apt-setup-udeb	apt-setup/volatile_host	string	volatile.debian.org
# for internal use only
d-i	debconf/language	string	ca
# Servidor NTP a emprar:
clock-setup	clock-setup/ntp-server	string	ntp.ubuntu.com
# No s'ha definit cap volum físic al grup de volums
partman-auto-lvm	partman-auto-lvm/no_pv_in_vg	error	
# Choose a country, territory or area:
# Choices: China, Taiwan, Singapore, Hong Kong, other
d-i	localechooser/shortlist/zh_TW	select	
# for internal use; can be preseeded
d-i	oem-config/enable	boolean	false
# Adreces dels servidors de noms:
netcfg	netcfg/get_nameservers	string	
# Dummy template for preseeding unavailable questions
d-i	debian-installer/dummy	string	
# Paràmetres addicionals per al mòdul :
d-i	hw-detect/retry_params	string	
# Voleu tornar al menú i corregir aquest problema?
partman-ext3	partman-ext3/boot_not_ext2_or_ext3	boolean	
# for internal use only
user-setup-udeb	user-setup/allow-password-empty	boolean	false
# S'ha detectat un CD-ROM incorrecte
d-i	cdrom-detect/wrong-cd	error	
# Error en la configuració del xifrat
partman-crypto	partman-crypto/crypto_boot_not_possible	error	
# Interfície de xarxa principal:
# Choices: 
netcfg	netcfg/choose_interface	select	
# Problema de configuració d'apt
apt-cdrom-setup	apt-setup/cdrom/failed	error	
# for internal use; can be preseeded
d-i	cdrom-detect/eject	boolean	true
# No s'ha pogut baixar els components del xifratge
partman-crypto	partman-crypto/install_udebs_failure	error	
# for internal use only
user-setup-udeb	passwd/user-uid	string	
# Choose a country, territory or area:
# Choices: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Spain, United States, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua,  
Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Dominican Republic, Uruguay, Venezuela, othe r
d-i	localechooser/shortlist/es	select	
# Error a la configuració del RAID
partman-md	partman-md/commit_failed	error	
# for internal use; can be preseeded
d-i	preseed/run	string	
# No es poden desar els registres de depuració
d-i	save-logs/bad_directory	error	
# Choose a country, territory or area:
# Choices: Belgium, Canada, France, Luxembourg, Switzerland, other
d-i	localechooser/shortlist/fr	select	
# No s'ha detectat cap partició d'arrencada
elilo-installer	elilo-installer/no-bootpart	error	
# Encryption configuration actions
# Choices: Create encrypted volumes, Finish
partman-crypto	partman-crypto/mainmenu	select	
# Error de Debootstrap
bootstrap-base	base-installer/debootstrap/fallback-error	error	
# for internal use; can be preseeded
apt-setup-udeb	apt-setup/security_host	string	security.ubuntu.com
# Insufficient memory
d-i	lowmem/insufficient	error	
# El dispositiu ja està en ús
partman-base	partman-base/devicelocked	error	
# No s'ha detectat cap volum físic
partman-lvm	partman-lvm/vgreduce_nosel	error	
# No s'ha pogut muntar /target/proc
nobootloader	nobootloader/mounterr	error	
# Seleccioneu un disc a partir:
# Choices: SCSI1 (0\,0\,0) (sda) - 8.6 GB ATA VBOX HARDDISK
partman-auto	partman-auto/select_disk	select	/var/lib/partman/devices/=dev=sda
# for internal use
d-i	console-setup/fontsize	string	16
# Ubuntu version to install:
# Choices: dapper, hardy, intrepid, jaunty, karmic
choose-mirror-bin	mirror/suite	select	karmic
# Choose a country, territory or area:
# Choices: China, Taiwan, Singapore, Hong Kong, other
d-i	localechooser/shortlist/zh_CN	select	
# Seleccioneu el vostre fus horari:
# Choices: Eastern, Central, Mountain, Pacific, Alaska, Hawaii, Arizona, East Indiana, Samoa, Select from worldwide list
...

isomaster

Amb isomaster podeu modificar un fitxer iso per tal d'afegir una entrada del menú d'instal·lació que sigui instal·lació desatesa. Amb un CD d'Ubuntu Alternate posar al lector de CDs:

$ sudo apt-get install isomaster
$ dd if=/dev/sr0 of=ubuntu-9.10-alternate-i386.iso
$ isomaster ubuntu-9.10-alternate-i386.iso

Al menú eines>Opcions podeu especificar el vostre editor preferit (per exemple gedit):

El fitxer que cal modificar és:

isolinux/text.cfg

Per afegir un preseed per xarxa:

default unattended
label unattended
 menu label ^Unattended Installation Network
 kernel /casper/vmlinuz
 append preseed/url=http://mywebserver.mydomain.tld/preseed/ubuntu-9.04.seed
   debian-installer/locale=ca_ES netcfg/choose_interface=auto
   initrd=/casper/initrd.lz boot=casper priority=critical --

Per afegir un preseed al mateix CD:

 label unattendedCD
 menu label ^Unattended Installation CD
 kernel /casper/vmlinuz
 append preseed/file=/cdrom/preseed/example-preseed_ca.txt
   debian-installer/locale=ca_ES netcfg/choose_interface=auto
   initrd=/casper/initrd.lz boot=casper priority=critical --

El fitxer preseed pot estar a Internet/Xarxa:

append preseed/url=http://mywebserver.mydomain.tld/preseed/ubuntu-9.04.seed

Exemples

Ubuntu i Debian

 • Ubuntu: Podeu consultar els proporcionats per la guia d'instal·lació:
https://help.ubuntu.com/11.04/installation-guide/example-preseed.txt
 • Debian:
http://www.debian.org/releases/stable/example-preseed.txt


Fitxer preseed d'exemple. Automatització instal·lació en català

#### Contents of the preconfiguration file (for &releasename;)
### Localization
# Locale sets language and country.
d-i debian-installer/locale string ca_ES.UTF-8 

# Keyboard selection.
# Disable automatic (interactive) keymap detection.
d-i console-setup/ask_detect boolean false
#d-i console-setup/modelcode string pc105
d-i console-setup/layoutcode string es
# To select a variant of the selected layout (if you leave this out, the
# basic form of the layout will be used):
d-i console-setup/variantcode string cat

### Network configuration
# netcfg will choose an interface that has link if possible. This makes it
# skip displaying a list if there is more than one interface.
d-i netcfg/choose_interface select auto

# To pick a particular interface instead:
#d-i netcfg/choose_interface select eth1 

# If you have a slow dhcp server and the installer times out waiting for
# it, this might be useful.
#d-i netcfg/dhcp_timeout string 60   

# If you prefer to configure the network manually, uncomment this line and
# the static network configuration below.
#d-i netcfg/disable_dhcp boolean true  

# If you want the preconfiguration file to work on systems both with and
# without a dhcp server, uncomment these lines and the static network
# configuration below.
#d-i netcfg/dhcp_failed note
#d-i netcfg/dhcp_options select Configure network manually 

# Static network configuration.
#d-i netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-i netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
#d-i netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
#d-i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
#d-i netcfg/confirm_static boolean true 

# Any hostname and domain names assigned from dhcp take precedence over
# values set here. However, setting the values still prevents the questions
# from being shown, even if values come from dhcp.
d-i netcfg/get_hostname string unassigned-hostname-iesebre
d-i netcfg/get_domain string unassigned-domain-iesebre

# Disable that annoying WEP key dialog.
d-i netcfg/wireless_wep string
# The wacky dhcp hostname that some ISPs use as a password of sorts.
#d-i netcfg/dhcp_hostname string radish  

# If non-free firmware is needed for the network or other hardware, you can
# configure the installer to always try to load it, without prompting. Or
# change to false to disable asking.
#d-i hw-detect/load_firmware boolean true  

### Mirror settings
# If you select ftp, the mirror/country string does not need to be set.
#d-i mirror/protocol string ftp 

#d-i mirror/country string manual
#d-i mirror/http/hostname string http.us.debian.org
#d-i mirror/http/directory string /ubuntu
d-i mirror/http/proxy string 

# Alternatively: by default, the installer uses CC.archive.ubuntu.com where
# CC is the ISO-3166-2 code for the selected country. You can preseed this
# so that it does so without asking.
d-i mirror/http/mirror select es.archive.ubuntu.com 

# Suite to install.
#d-i mirror/suite string &releasename;
# Suite to use for loading installer components (optional).
#d-i mirror/udeb/suite string &releasename;
# Components to use for loading installer components (optional).
#d-i mirror/udeb/components multiselect main, restricted, universe, multiverse 

### Clock and time zone setup
# Controls whether or not the hardware clock is set to UTC.
d-i clock-setup/utc boolean true 

# You may set this to any valid setting for $TZ; see the contents of
# /usr/share/zoneinfo/ for valid values.
d-i time/zone string Europe/Madrid

# Controls whether to use NTP to set the clock during the install
d-i clock-setup/ntp boolean true
# NTP server to use. The default is almost always fine here.
#d-i clock-setup/ntp-server string ntp.example.com

### Partitioning
# If the system has free space you can choose to only partition that space.
# Alternatives: custom, some_device, some_device_crypto, some_device_lvm.
#d-i partman-auto/init_automatically_partition select biggest_free 

# Alternatively, you can specify a disk to partition. The device name must
# be given in traditional non-devfs format.
# Note: A disk must be specified, unless the system has only one disk.
# For example, to use the first SCSI/SATA hard disk:
d-i partman-auto/disk string /dev/sda
# In addition, you'll need to specify the method to use.
# The presently available methods are: "regular", "lvm" and "crypto"
d-i partman-auto/method string regular

# If one of the disks that are going to be automatically partitioned
# contains an old LVM configuration, the user will normally receive a
# warning. This can be preseeded away...
#d-i partman-lvm/device_remove_lvm boolean true
# The same applies to pre-existing software RAID array:
#d-i partman-md/device_remove_md boolean true
# And the same goes for the confirmation to write the lvm partitions.
#d-i partman-lvm/confirm boolean true  

# For LVM partitioning, you can select how much of the volume group to use
# for logical volumes.
#d-i partman-auto-lvm/guided_size string max
#d-i partman-auto-lvm/guided_size string 10GB
#d-i partman-auto-lvm/guided_size string 50% 

# You can choose one of the three predefined partitioning recipes:
# - atomic: all files in one partition
# - home:  separate /home partition
# - multi: separate /home, /usr, /var, and /tmp partitions 
#d-i partman-auto/choose_recipe select atomic

# Or provide a recipe of your own...
# The recipe format is documented in the file devel/partman-auto-recipe.txt.
# If you have a way to get a recipe file into the d-i environment, you can
# just point at it.
#d-i partman-auto/expert_recipe_file string /hd-media/recipe 

# If not, you can put an entire recipe into the preconfiguration file in one
# (logical) line. This example creates a small /boot partition, suitable
# swap, and uses the rest of the space for the root partition:
#d-i partman-auto/expert_recipe string             \
#   boot-root ::                      \
#       40 50 100 ext3                 \
#           $primary{ } $bootable{ }        \
#           method{ format } format{ }       \
#           use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }  \
#           mountpoint{ /boot }           \
#       .                        \
#       500 10000 1000000000 ext3            \
#           method{ format } format{ }       \
#           use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }  \
#           mountpoint{ / }             \
#        .                        \
#       64 512 300% linux-swap             \
#           method{ swap } format{ }        \
#       . 

d-i partman-auto/expert_recipe string             \
   boot-root ::                      \
       30000 10000p 30000 ntfs                 \
           $primary{ } $bootable{ }        \
           method{ format } format{ }       \
           use_filesystem{ } filesystem{ ntfs }  \
       .                        \
       30000 10000 30000 ext3            \
           method{ format } format{ }       \
           use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }  \
           mountpoint{ / }             \
       .                        \
       64 512 200% linux-swap             \
           method{ swap } format{ }        \
       . 
 

# If you just want to change the default filesystem from ext3 to something
# else, you can do that without providing a full recipe.
d-i partman/default_filesystem string ext3 

# This makes partman automatically partition without confirmation, provided
# that you told it what to do using one of the methods above.
d-i partman/confirm_write_new_label boolean true
d-i partman/choose_partition select finish
d-i partman/confirm boolean true  

### Controlling how partitions are mounted
# The default is to mount by UUID, but you can also choose "traditional" to
# use traditional device names, or "label" to try filesystem labels before
# falling back to UUIDs.
d-i partman/mount_style select uuid 

### Base system installation
# Select the initramfs generator used to generate the initrd for 2.6 kernels.
#d-i base-installer/kernel/linux/initramfs-generators string yaird 

# The kernel image (meta) package to be installed; "none" can be used if no
# kernel is to be installed.
#d-i base-installer/kernel/image string linux-generic

### Account setup
# Skip creation of a root account (normal user account will be able to
# use sudo). The default is false; preseed this to true if you want to set 
# a root password.
#d-i passwd/root-login boolean false
# Alternatively, to skip creation of a normal user account.
#d-i passwd/make-user boolean false 

# Root password, either in clear text
#d-i passwd/root-password password r00tme
#d-i passwd/root-password-again password r00tme
# or encrypted using an MD5 hash.
d-i passwd/root-password-crypted password $1$uiQ0c5UW$ucFpGC/vMaibdqyhZ4dyw0

# To create a normal user account.
d-i passwd/user-fullname string uAlumne
d-i passwd/username string alum-01
# Normal user's password, either in clear text
#d-i passwd/user-password password insecure
#d-i passwd/user-password-again password insecure
# or encrypted using an MD5 hash.
#Sense paraula de pas: $ echo "" | mkpasswd -s -H MD5
d-i passwd/user-password-crypted password $1$Mf6oFFt3$qikth6md0cMCaLq/t2OTz0 
# Create the first user with the specified UID instead of the default .
#d-i passwd/user-uid string 1010
# The installer will warn about weak passwords. If you are sure you know
# what you're doing and want to override it, uncomment this.
d-i user-setup/allow-password-weak boolean true 

# The user account will be added to some standar d initial groups. To
# override that, use this.
d-i passwd/user-default-groups string adm dialout fax cdrom tape audio dip video plugdev fuse lpadmin netdev sambashare vboxusers

# Set to true if you want to encrypt the first user's home directory.
d-i user-setup/encrypt-home boolean false 

### Apt setup
# You can choose to install restricted and universe software, or to install
# software from the backports repository.
d-i apt-setup/restricted boolean true
d-i apt-setup/universe boolean true
d-i apt-setup/multiverse boolean true
#d-i apt-setup/backports boolean true
# Uncomment this if you don't want to use a network mirror.
#d-i apt-setup/use_mirror boolean false
# Select which update services to use; define the mirrors to be used.
# Values shown below are the normal defaults.
#d-i apt-setup/services-select multiselect security
#d-i apt-setup/security_host string security.ubuntu.com
#d-i apt-setup/security_path string /ubuntu  

#Afegir Virtual Box
# Additional repositories, local[0-9] available
#d-i apt-setup/local0/repository string http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian &releasename; non-free
#No va releasename!
d-i apt-setup/local0/repository string http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian karmic non-free
#d-i apt-setup/local0/repository string http://192.168.0.40/virtualbox/debian &releasename; non-free
d-i apt-setup/local0/comment string Virtual Box
# Enable deb-src lines
#d-i apt-setup/local0/source boolean true
# URL to the public key of the local repository; you must provide a key or
# apt will complain about the unauthenticated repository and so the
# sources.list line will be left commented out
#d-i apt-setup/local0/key string http://192.168.0.40/virtualbox/debian/sun_vbox.asc
d-i apt-setup/local0/key string http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/sun_vbox.asc 

# By default the installer requires that repositories be authenticated
# using a known gpg key. This setting can be used to disable that
# authentication. Warning: Insecure, not recommended.
#d-i debian-installer/allow_unauthenticated string true

### Package selection
tasksel tasksel/first multiselect ubuntu-desktop
#tasksel tasksel/first multiselect lamp-server, print-server
#tasksel tasksel/first multiselect kubuntu-desktop

# Individual additional packages to install
#d-i pkgsel/include string openssh-server build-essential
#Paquets escollits pel centre:
d-i pkgsel/include string openssh-server ubuntu-restricted-extras joe 

# Whether to upgrade packages after debootstrap.
# Allowed values: none, safe-upgrade, full-upgrade
d-i pkgsel/upgrade select full-upgrade  

# Language pack selection
d-i pkgsel/language-packs multiselect ca

#Instal·lar per defecte el support complet per a la llengua
d-i pkgsel/install-language-support boolean true

# Policy for applying updates. May be "none" (no automatic updates),
# "unattended-upgrades" (install security updates automatically), or
# "landscape" (manage system with Landscape).
#d-i pkgsel/update-policy select none

# Some versions of the installer can report back on what software you have
# installed, and what software you use. The default is not to report back,
# but sending reports helps the project determine what software is most
# popular and include it on CDs. 
#popularity-contest popularity-contest/participate boolean false 

# By default, the system's locate database will be updated after the
# installer has finished installing most packages. This may take a while, so
# if you don't want it, you can set this to "false" to turn it off.
#d-i pkgsel/updatedb boolean true  
   1. Boot loader installation
 1. Grub is the default boot loader (for x86). If you want lilo installed
 2. instead, uncomment this:
 3. d-i grub-installer/skip boolean true
 4. To also skip installing lilo, and install no bootloader, uncomment this
 5. too:
 6. d-i lilo-installer/skip boolean true
 1. This is fairly safe to set, it makes grub install automatically to the MBR
 2. if no other operating system is detected on the machine.

d-i grub-installer/only_debian boolean true

 1. This one makes grub-installer install to the MBR if it also finds some other
 2. OS, which is less safe as it might npartitionot be able to boot that other OS.

d-i grub-installer/with_other_os boolean true

 1. Alternatively, if you want to install to a location other than the mbr,
 2. uncomment and edit these lines:
 3. d-i grub-installer/only_debian boolean false
 4. d-i grub-installer/with_other_os boolean false
 5. d-i grub-installer/bootdev string (hd0,0)
 6. To install grub to multiple disks:
 7. d-i grub-installer/bootdev string (hd0,0) (hd1,0) (hd2,0)
 1. TODO: Posar paraula de pas a Grub?suit
 2. Optional password for grub, either in clear text
 3. d-i grub-installer/password password r00tme
 4. d-i grub-installer/password-again password r00tme
 5. or encrypted using an MD5 hash, see grub-md5-crypt(8).
 6. d-i grub-installer/password-crypted password [MD5 hash]
   1. Finishing up the installation
 1. During installations from serial console, the regular virtual consoles
 2. (VT1-VT6) are normally disabled in /etc/inittab. Uncomment the next
 3. line to prevent this.
 4. d-i finish-install/keep-consoles boolean true
 1. Avoid that last message about the install being complete.

d-i finish-install/reboot_in_progress note

 1. This will prevent the installer from ejecting the CD during the reboot,
 2. which is useful in some situations.
 3. d-i cdrom-detect/eject boolean false
 1. This is how to make the installer shutdown when finished, but not
 2. reboot into the installed system.
 3. d-i debian-installer/exit/halt boolean true
 4. This will power off the machine instead of just halting it.
 5. d-i debian-installer/exit/poweroff boolean true
   1. X configuration
 1. X can detect the right driver for some cards, but if you're preseeding,
 2. you override whatever it chooses. Still, vesa will work most places.
 3. xserver-xorg xserver-xorg/config/device/driver select vesa
 1. A caveat with mouse autodetection is that if it fails, X will retry it
 2. over and over. So if it's preseeded to be done, there is a possibility of
 3. an infinite loop if the mouse is not autodetected.
 4. xserver-xorg xserver-xorg/autodetect_mouse boolean true
 1. Monitor autodetection is recommended.

xserver-xorg xserver-xorg/autodetect_monitor boolean true

 1. Uncomment if you have an LCD display.
 2. xserver-xorg xserver-xorg/config/monitor/lcd boolean true
 3. X has three configuration paths for the monitor. Here's how to preseed
 4. the "medium" path, which is always available. The "simple" path may not
 5. be available, and the "advanced" path asks too many questions.

xserver-xorg xserver-xorg/config/monitor/selection-method \

   select medium

xserver-xorg xserver-xorg/config/monitor/mode-list \

   select 1024x768 @ 60 Hz
   1. Preseeding other packages
 1. Depending on what software you choose to install, or if things go wrong
 2. during the installation process, it's possible that other questions may
 3. be asked. You can preseed those too, of course. To get a list of every
 4. possible question that could be asked during an install, do an
 5. installation, and then run these commands:
 6. debconf-get-selections --installer > file
 7. debconf-get-selections >> file


    1. Advanced options
   1. Running custom commands during the installation
 1. d-i preseeding is inherently not secure. Nothing in the installer checks
 2. for attempts at buffer overflows or other exploits of the values of a
 3. preconfiguration file like this one. Only use preconfiguration files from
 4. trusted locations! To drive that home, and because it's generally useful,
 5. here's a way to run any shell command you'd like inside the installer,
 6. automatically.
 1. This first command is run as early as possible, just after
 2. preseeding is read.
 3. d-i preseed/early_command string anna-install some-udeb
 1. This command is run immediately before the partitioner starts. It may be
 2. useful to apply dynamic partitioner preseeding that depends on the state
 3. of the disks (which may not be visible when preseed/early_command runs).
 4. d-i partman/early_command string debconf-set partman-auto/disk "$(list-devices disk | head -n1)"
 1. This command is run just before the install finishes, but when there is
 2. still a usable /target directory. You can chroot to /target and use it
 3. directly, or use the apt-install and in-target commands to easily install
 4. packages and run commands in the target system.
 5. d-i preseed/late_command string apt-install zsh; in-target chsh -s /bin/zsh

Fitxer de preseed per a Ubuntu Server 11.04

http://hands.com/d-i/
Provar: DEBCONF_DEBUG=5 --Ok. Serveix per obtenir més informació

Podeu provar de fer una instal·lació de Ubuntu Server sense que us faci cap pregunta (tot automatitzat) seguint els següents passos. Poseu un LIVE CD de Ubuntu Server i arranqueu

IMPORTANT: No escolliu cap idioma al menú inicial de idioma! Si ho feu aleshores no serà tot automàtic, us preguntarà pel país.

Cal posar a les opcions (F6 del menú inicial):

auto=true priority=critical url=http://SERVIDOR/FITXERPRESEED

Per exemple la URL podeu utilitzar:

http://acacha.org/preseed

o un altre exemple (am petites diferencies, és l'original en que em vaig basar)

https://bit.ly/uquick
http://people.canonical.com/~kirkland/nqa

NOTA: Si us pregunta dades de xarxa com el servidor de DNS mireu que tingueu correctament la configuració de xarxa per DHCP i que no tingueu cap firewall

La configuració del preseed de l'exemple és:

 • Localització en català (idioma, locales, teclat)
 • Configuració de xarxa per DHCP
 • Particionar tot el disc sencer amb LVM
 • Usuari: ubuntu
 • Paraula de pas: ubuntu
 • Instal·la servidor de SSH
 • Executa byobu al fer login

Comentaris:

NOTA: Sembla ser que una de les últimes modificacions de localechooser (http://pkgs.org/ubuntu-11.04/ubuntu-main-i386/localechooser-data_2.34ubuntu4_all.deb.html) cancela el preseeding si el usuari canvia el idioma al menú inicial:

2011-04-10 - Colin Watson <[email protected]> localechooser (2.34ubuntu4) natty; urgency=low 
* Cancel any locale preseeding if the user changes the language (LP: #741304). 
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/ubiquity/+bug/741304

Recursos

Imatges de l'Institut de l'Ebre

Dades generals:

Que cal?:

 • Fitxers de preseed accessibles per Internet:
http://www.iesebre.com/ubuntu/custom.seed
http://www.iesebre.com/ubuntu/custom1.seed
http://www.iesebre.com/ubuntu/custom2.seed

NOTA: Utilitzem múltiples fitxers per tal de poder fer proves sens haver de canvia el CD (que té 3 opcions per provar amb qualsevol dels 3 fitxers de preconfiguració)

 • Un CD a mida que porti preconfigurada una opció de menú amb la instal·lació
TODO: Poder instal·lar des de l'arrancada de xarxa --> No cal CD

Quines preconfiguracions s'estableixen a la imatge?

 • Locale en català
 • Configuració de xarxa automàtica per DHCP
 • LVM a tot el disc
 • Kernel: linux-generic
 • Usuari root actiu: paraula de pas xifrada.
 • No crear usuari privilegiat--> Els usuaris es creen amb un postscript
 • Paquets extres:
byobu vim openssh-server joe ubuntu-restricted-extras startupmanager samba smbfs ssh whois tcpdump traceroute ipcalc nmap dnstracer ssh ethtool joe geany gobby nfs-client 
whois inkscape gimp gimp-help-es audacity avidemux vlc filezilla language-pack-ca language-support-ca gparted ksnapshot kolourpaint4

TODO. Que estaria bé poder preconfigurar?

 • Particionament amb un Windows/Sistema dual?
 • Múltiples usuaris: alumne i profe

Executar ordres pròpies durant la instal·lació

# d-i preseeding is inherently not secure. Nothing in the installer checks
# for attempts at buffer overflows or other exploits of the values of a
# preconfiguration file like this one. Only use preconfiguration files from
# trusted locations! To drive that home, and because it's generally useful,
# here's a way to run any shell command you'd like inside the installer,
# automatically. 

# This first command is run as early as possible, just after
# preseeding is read.
#d-i preseed/early_command string anna-install some-udeb

# This command is run just before the install finishes, but when there is
# still a usable /target directory. You can chroot to /target and use it
# directly, or use the apt-install and in-target commands to easily install
# packages and run commands in the target system.
#d-i preseed/late_command string apt-install zsh; in-target chsh -s /bin/zsh

Si voleu executar un script propi abans l'haureu de baixar d'Internet:

d-i preseed/late_command string \
in-target chsh -s /bin/bash ; \ 
in-target wget http://[some_IP]/testscript.sh ; \
in-target sh testscript.sh ;
in-target rm testscript.sh ;

Per exemple, per afegir usuaris extres al final de la instal·lació:

d-i preseed/late_command string \
in-target chsh -s /bin/bash ; \ 
in-target wget http://www.iesebre.com/ubuntu/addusers.sh ; \
in-target bash addusers.sh ;
in-target rm addusers.sh ;

On el fitxer addusers.sh conté:

#!/bin/bash
# Add users:
/usr/sbin/groupadd alumne
sudo /usr/sbin/useradd -m -s /bin/bash -g alumne -G adm,dialout,fax,cdrom,floppy,tape,dip,video,plugdev,fuse -c "Alumne" alumne

/usr/sbin/groupadd profe
sudo /usr/sbin/useradd -m -s /bin/bash -g profe -G adm,dialout,fax,cdrom,floppy,tape,dip,video,plugdev,fuse -c "Profesor" profe

/usr/sbin/chpasswd <<EOF
alumne:alumne
profe:profe
EOF

http://www.iesebre.com/subversion/projectes/ubuntucustom/addusers.sh

Postscript d'exemple

 	#!/bin/bash
	
	SERVER="your_server"
	CONFIG_STORE="$SERVER:/root/inventory/baseline"

	echo starting reproduction script
	echo make sure we have the tools and have an up to date system to start with
	apt-get update
	apt-get upgrade
	apt-get dist-upgrade
	apt-get -y install perl debconf debconf-utils rsync

	echo;echo collecting files from server. 
	echo 	when prompted, enter root password on remote server
	cd /tmp
	scp -r $CONFIG_STORE/* /tmp
	
	echo;echo replacing files in /etc
	echo a copy of /etc is saved as /etc.old for recovery
	mkdir /etc.old
	cp -R /etc/* /etc.old

	
	echo;echo synchronising files in /etc
	# we could rsync directly with the files on the remote server as well, but
	# the files have been copied anyway because we used a wildcard
	# this way, we do not have to authenticate with the remote server multiple times
	# rsync i.s.o. cp because it creates directories if needed, before copying files

	rsync -r /tmp/etc/ /etc	# resetting the debian-installer selections 
	echo;echo resetting package options
	apt-get update
	debconf-set-selections installeroptions
	debconf-set-selections packageoptions
	apt-get -y dselect-upgrade
	apt-get check
	
	
	# do apt install from package list
	echo installing packages
	apt-get update
	for pkg in $(cat install_packages.list); do
		echo; echo processing package $pkg
		apt-get -y install --force-yes $pkg
	done
	apt-get check


	## asuming bash for root's shell and script started from /root/.bash_profile
	## remove the call to my_post_install_tasks
	## so it won't be executed again

	# rm /root/my_post_install_tasks
	# sed -e '@/root/[email protected]' /root/.bash_profile

	# depending on the situation, you may want to add statements to restore data here
	# (/home, /srv, maybe a selection from /var, ...)

	
	# finished
	echo 
	echo if there were problems with package installation and configuration due to
	echo missing data directories, create/restore those directories and 
	echo run apt-get install -f to fix things
	echo
	echo 
	echo you've made considerable changes to the system configuration
	echo you might want to reboot to make sure all services / daemons / applications
	echo are executed with their new configuration
	exit

Escollir el mirror des del qual instal·la/actualitzar paquets. Mirror settings

TODO

Depending on the installation method you use, a mirror may be used to download additional components of the installer, to install the base system, and to set up the /etc/apt/sources.list for the installed system.

The parameter mirror/suite determines the suite for the installed system.

The parameter mirror/udeb/suite determines the suite for additional components for the installer. It is only useful to set this if components are actually downloaded over the network and should match the suite that was used to build the initrd for the installation method used for the installation. By default the value for mirror/udeb/suite is the same as mirror/suite.

The parameter mirror/udeb/components determines the archive components from which additional installer components are fetched. It is only useful to set this if components are actually downloaded over the network. The default components are main and restricted.

# If you select ftp, the mirror/country string does not need to be set.
#d-i mirror/protocol string ftp
d-i mirror/country string manual
d-i mirror/http/hostname string es.archive.ubuntu.com
d-i mirror/http/directory string /ubuntu
d-i mirror/http/proxy string
# Suite to install.
#d-i mirror/suite string hardy
# Suite to use for loading installer components (optional).
#d-i mirror/udeb/suite string hardy
# Components to use for loading installer components (optional).
#d-i mirror/udeb/components multiselect main, restricted

Utilitzar DHCP per definir el fitxer de preseed

Al fitxer /etc/dhcp3/dhcp.conf del servidor DHCP poseu:

if substring (option vendor-class-identifier, 0, 3) = "d-i" {
  filename "http://host/preseed.cfg";
}

noteu que aquest exemple només afecta al clients que s'identifiquen com a d-i, és a dir que no afecta als clients de DHCP normals, sinó només als instal·ladors Debian. També es pot limitar a una sola màquina.

Fitxer de log

El fitxer de log durant la instal·lació és:

/var/log/syslog

A la versió Alternate u Server d'Ubuntu podeu consultar aquest log a la terminal virtual F4.

Després de la instal·lació el log el trobareu a:

/var/log/installer/

/var/lib/preseed/log

Aquest fitxer conté el log del resultat de compilar/processar el fitxer de preseed. Si el fitxer té un format incorrecte us apareixerà un error durant la instal·lació que us dirà que podeu consultar aquest fitxers per a més informació.

Resol·lució de problemes

Com consultar el preseed després de la instal·lació

Al sistema acabat d'instal·lar:

$ debconf-get-selections --installer

L'agafa de:

/var/log/installer/cdebconf

Tot i posar configuració automàtica de xarxa per DHCP pregunta dades relatives a la configuració de xarxa com els DNS

En el meu cas ha estat per culpa de tenir un DHCP amb una configuració rara que em donava un gateway que no tocava i el client deu comprovar la connexió als servidors DNS proporcionats per DHCP. Els servidors eren correctes però no anaven per culpa d'anar per un gateway que no tocava (capat per firewall).

Un altre problema possible és estar utilitzant màquines virtuals (p.ex. Virtual Box) amb NAT i que la configuració per DHCP no sigui l'esperada.

Sempre apareix el menú d'escollir el país al intentar fer un preseeding

Sembla ser que s'ha programat l'aplicació localechooser de l'instal·lació de ubuntu per tal de ignorar els preseedings de l'idioma si l'usuari escull un idioma al menú principal de la instal·lació.

2011-04-10 - Colin Watson <[email protected]> localechooser (2.34ubuntu4) natty; urgency=low 
* Cancel any locale preseeding if the user changes the language (LP: #741304). 

Vegeu l'exemple Preseed#Fitxer_de_preseed_per_a_Ubuntu_Server_11.04

Vegeu també

Enllaços externs