IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Consulteu LPI_109.1. Fonaments dels protocols d'Internet
Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: DissenyXarxesLinux, LinuxAdministracioAvancada
Fitxers: Model_ReferenciaOSI.pdf (Model_ReferenciaOSI.odp),

Protocols_de_xarxes_UNIX.pdf (Protocols_de_xarxes_UNIX.odp),

XarxesEthernetProtocolARP.pdf (XarxesEthernetProtocolARP.odp)

Repositori SVN: http://[email protected]/svn/iceupc/DissenyXarxaLocalLinux/moodle/sessio2/transparencies/, http://[email protected]/svn/iceupc/LinuxAdministracioAvan%c3%a7ada/moodle/sessio2/transparencies
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas

Teoria

Amb aquest curs, us proporcionem un grapat de recursos que podeu utilitzar per explicar els conceptes teòrics de xarxes:

  • El model de referència OSI: Aquestes transparències expliquen amb exemples les arquitectures i els protocols de comunicacions. Es veuen conceptes com estructura i comunicació entre capes, serveis, primitives, entitats,interfícies...
  • XarxesEthernetProtocolARP.pdf: Els protocols de xarxa a nivell físic i enllaç (Ethernet) i les comandes Linux relacionades.
  • Protocols_de_xarxes_UNIX.pdf: Aquestes són les transparències que serveixen de fil conductor del curs.
Recordeu que per accedir als fitxer cal utilitzar l'usuari anonymous amb qualsevol 
paraula de pas

Consulteu també els artícles:

Nivells OSI:

Altres fitxers:

Obtenir el fitxers de la sessió del repositori SVN

Els podeu trobar a:

https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iceupc/LinuxAdministracioAvan%c3%a7ada/moodle/sessio2/transparencies

Els podeu descarregar tots de cop amb:

$ cd
$ svn --username=anonymous --password= co http://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iceupc/LinuxAdministracioAvan%c3%a7ada/moodle/sessio2

Articles d'aquesta wiki

Nivell físic/enllaç (Ethernet)

Nivell IP i configuració lògica de la xarxa:

Nivell TCP/UDP

Analitzadors de xarxa:

Altres articles:

WIFI:

Wake ON LAN:

Pràctiques