IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Contingut

Noms del fitxers i conceptes bàsics

Fitxers ocults i fitxers de còpia de seguretat

Escapament de caràcters. Barra invertida (\)

Ajuda en l'acabament dels noms dels fitxers (file completion)

Caràcters especials i caràcters de substitució (file globbing)

Sistemes de fitxers FAT i NTFS

Ordres de manipulació de fitxers

ls. Mostrar els continguts d'un directori

Mostrar tots els fitxers (mostrar els fitxers ocults)

Mostrar colors

Mostrar recursivament

Mostrar múltiples directoris al mateix temps

Mostrar les metadades del fitxers

Mostrar els inodes

Mostrar les mides del fitxer en format llegible pels humans

Mostrar el tipus (sufix) de fitxer (-F)

No mostrar els fitxers de còpia de seguretat (~)

Mostrar només els directoris (-d)

Mostrar tota la informació

Modificar l'ordre i el mode en que es mostra la sortida

Consultar les marques de temps

Copiar fitxers. cp

Fer una còpia recursiva. Copiar carpetes

Preservar el propietari i els permisos del fitxer

Fer una copia exacte (arxiu)

Copiant enllaços simbòlics

Copiar tot el camí complet

Especificar la carpeta de destinació (--target-directory)

Actualitzar o copiar només si el fitxer origen és més nou que el de destinació (-u update)

Mode interactiu (-i)

Augmentar la quantitat d'informació mostrada a la sortida (verbose)

cp -al

Moure i renombrar fitxers (mv)

L'ordre mv i els inodes

Eliminar fitxers. Ordre rm

$ touch

Crear un fitxer. touch

Modificar només el temps de l'últim accés (-a o --time=atime)

Modificar el temps de l'última modificació (-m o --time=mtime)

Establir una marca de temps concreta

Tipus de fitxers

Enllaços

Altres ordres

mkdir

Comprimir i arxicar fitxers

tar

bzip2

gunzip

gzip

tar

tree

stat

file

touch