IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

 http://books.zkoss.org/wiki/Small_Talks/2013/November/Customizing_Bootstrap_Theme_Demonstration

Spinners / Loaders

http://getfuelux.com/javascript.html#loader

Wizard

Fet amb Fuelux. Més info de la funció wizard a:

http://getfuelux.com/javascript.html#wizard

TreeView

Fet amb Fuelux. Més info de la funció wizard a:

http://getfuelux.com/javascript.html#tree

Vegeu també