IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Suport per a CSS preprocessors

Utilitza Transpiling per tal de suportar SASS, LESS, and SCSS per convertir a CSS

Laracast. Videotutorial

Llista de comandes:

 • Mostrar/Amagar la barra lateral esquerra (sidebar): Alt+1
 • Mostra l'estructura del fitxer actiu: Alt+7 (mostra mètodes d'una classe)
 • A menu View es poden amagar (minimalist) totes les barres com status bar, navigation i botons. Com mostra ràpid el que hem amagat:
 • Sidebar: Alt+1
 • Structure: Alt+7
 • A settings/keymaps es poden canviar opcions
 • Alt+F12: Mostrar/amagar terminal
 • Eliminar les tabs a Window/ Editor Tabs / Tabs placement / None
 • Crtl+F12: Navegar per l'estructura del fitxer (es pot filtrar escrivint que busquem un cop obert)
 • Ctrl+F4 per tancar tab

Creació de fitxers:

 • Alt+Inicio per obrir carpetes i Alt+Insert per crear un fitxer

Recursos:

Laravel

Vegeu Laravel-ide-helper

Testing

Vegeu també

Enllaços externs