IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: LinuxAdministracioAvancada, DissenyXarxesLinux
Fitxers: ServidorsWebApache.pdf (ServidorsWebApache.odp)
Repositori SVN: https://[email protected]/svn/iceupc/ https://[email protected]/svn/iceupc/LinuxAdministracioAvan%C3%A7ada/ i https://[email protected]/svn/iceupc/DissenyXarxaLocalLinux/
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas

És un client web per a bases de dades PostgreSQL (similar al que és PhpMyAdmin per a MySQL).

Instal·lació

$ sudo apt-get install phppgadmin

Vegeu també