IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

http://es.php.net/manual/en/ini.php

Configuració de php per línia d'ordres. /etc/php5/apache2/php.ini

La configuració la trobareu (a Debian/Ubuntu) al fitxer:

/etc/php5/cli/php.ini

Les sigles CLI fan referència a Command Line Interface

Configuració de php web. Fitxer /etc/php5/apache2/php.ini

La configuració la trobareu (a Debian/Ubuntu) al fitxer:

/etc/php5/apache2/php.ini

Upload limits.

La variable que permet configurar el límits dels fitxers de pujada és upload_max_filesize

http://es.php.net/manual/en/ini.core.php#ini.upload-max-filesize

Es pot configurar utilitzat .htaccess posant:

php_value upload_max_filesize 6M

Recordeu que a més es pot arribar a canviar dinàmicament per programació.

IMPORTANT: Per sobre de PHP està Apache i aquest també pot tenir una directiva que limiti la mida de fitxers de pujada. Consulteu la directiva LimitRequestBody

Temps de sessió

Al fitxer php.ini hi ha el paràmetre:

session.gc.maxlifetime

El temps està en segons, per exemple si es vol un temps de sessió de 6 hores per a les aplicacions web d'un servidor LAMP cal posar a /etc/php5/apache2/php.ini:

; After this number of seconds, stored data will be seen as 'garbage' and
; cleaned up by the garbage collection process.
session.gc_maxlifetime = 21600

Les sigles gc fan referència a garbage collector.

Directives

Consulteu el manual:

http://es.php.net/manual/en/ini.php

Vegeu també

Enllaços externs