IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Sistemes descentralitzats

En contraposició al sistemes centralitzats tipus client-servidor, en aquest tipus de sistemes no hi ha cap jerarquia i tots els membres tenen relacions de igual a igual.

Vegeu també

Altres

TODO