IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

ES tracta d'una llibreria de Pear. Cal tenir instal·lat

Pear::Crypt_CHAP
$ sudo pear install  Crypt_CHAP
downloading Crypt_CHAP-1.5.0.tgz ...
Starting to download Crypt_CHAP-1.5.0.tgz (5,549 bytes)
.....done: 5,549 bytes
install ok: channel://pear.php.net/Crypt_CHAP-1.5.0

Els fitxers instal·lats són:

$ sudo updatedb
$ locate CHAP.php
/usr/share/php/Crypt/CHAP.php
/usr/share/php/test/Crypt_CHAP/tests/Crypt_CHAP.phpt

Un cop instal·lat es pot calcular els hashes amb:

<?php
require_once 'Crypt/CHAP.php';
$pw = 'password';
$cr = new Crypt_CHAP_MSv1();
echo strtoupper(bin2hex($cr->ntPasswordHash($pw)));
?>

This method generates NT-Hash from the given plaintext-password or from the password property. The NT-Hash is computed like this: md4(str2unicode(plaintext))

Vegeu també