IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

GNU Parted és un paquet Linux que permet crear, destruir, canviar de mida, comprovar i copiar particions així com crear sistemes de fitxers a les particions.

S'utilitza per instal·lar sistemes operatius, màquines duals, reorganitzar discos, copiar dades i treballar amb imatges de disc

Bàsicament es tracta d'una llibreria libparted i una aplicació de línia d'ordres anomenada parted.

Existeixen unes versions gràfiques per a Entorns d'escriptori que es basen en parted i estan disponibles tant per Gnome com KDE:

Instal·lació

$ sudo apt-get install parted

Fitxers

Binaris:

$ dpkg -L parted | grep bin
/sbin
/sbin/parted
/sbin/partprobe

Ordres

parted

Es pot iniciar amb mode interactiu:

$ sudo parted device
...
(parted)

També es poden utilitzar ordres com:

$ sudo parted /dev/sda resize 1 52Mb 104Mb mkfs 2 fat16

En mode interactiu seria:

    (parted) resize 1 52.0005Mb 104.5Mb
    (parted) mkfs 2 fat16

Es poden utilitzar opcions no ambigues:

“p” és el mateix que “print” o “resi” és el mateix que “resize”

partprobe

Segons el manual:

$ man partprobe

Informa al sistema operatiu (nucli), dels canvis a la taula de particions.

$ whereis partprobe
partprobe: /sbin/partprobe /usr/share/man/man8/partprobe.8.gz
sergi@sergi-desktop:/opt/fog$ dpkg -S /sbin/partprobe
parted: /sbin/partprobe

Vegeu també

Enllaços externs