IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

chilaace Hi ha una eina de xarxes anomenada paketto keiretsu desenvolupada per Dan Kaminsky, de DoxPara Research. Paketto ofereix 5 utilitats: scanrand, paratrace, lc, minewt i phentropy.

Scanrand

Utilitat per a l’escaneig de ports, hosts i xarxes. Utilitza dos processos, un encarregat de enviar paquets i l'altre encarregat de rebre'ls. Segons l'autor és molt ràpid i escalable.

Exemple d'ús:

scanrand [opcions] rang‐direccions[:rang‐ports]

Per exemple:

scanrand 192.168.1.1-254:1-80

Escaneja els ports de 0 a 80 de les màquines de la xarxa 192.168.1.0/24

A part de passar rangs de ports podem utilitzar

   * quick: (80,443,445,53,20‐23,25,135,139,8080,110,111,143,1025,5000,465,993,31337,79,8010,8000,6667,2049,3306)
   * squick:(80,443,139,21,22,23)
   * known: (tots els que surten a la llista de la IANA de ports TCP. Fitxer /etc/services)
   * all: Tots els ports del 0 al 65535. 

Paratrace

És una eina molt similar a traceroute però amb algunes diferències. Paratrace no utilitza els TTL (TimeToLive o Temps De Vida) sinó que s'afegeix a paquets normals de fluxos TCP que ja estiguin establerts.

Una alternativa a traceroute.

Ús:

paratrace destí

i menstrestant obrir una connexió TCP vàlida amb el nostre destí (web, ssh, ftp, IRC el que sigui...). Aleshores paratrace es posa a treballar i a donar-nos els resultats.

Exemple:

$ sudo paratrace www.xarxantoni.net Waiting to detect attachable TCP connection to host/net: www.gplurv.org 217.149.150.24:80/32 1-8 001 = 192.168.1.1|80 [01] 9.377s( 192.168.1.2 -> 217.149.150.24 ) 002 = 87.219.198.1|80 [02] 9.409s( 192.168.1.2 -> 217.149.150.24 ) 005 = 212.106.216.161|80 [04] 9.410s( 192.168.1.2 -> 217.149.150.24 ) 004 = 212.106.216.178|80 [04] 9.411s( 192.168.1.2 -> 217.149.150.24 ) 007 = 193.149.1.136|80 [04] 9.421s( 192.168.1.2 -> 217.149.150.24 ) 006 = 212.106.216.70|80 [04] 9.422s( 192.168.1.2 -> 217.149.150.24 ) 008 = 212.74.69.194|80 [04] 9.506s( 192.168.1.2 -> 217.149.150.24 )

UP:   217.149.150.24:80    [04]   9.562s

Lc

Minewt

Phentrop

Recursos