IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: LinuxAdministracioAvancada,DissenyXarxesLinux
Fitxers: CorreuElectronic09.pdf (CorreuElectronic09.odp),

CorreuElectronic.pdf (CorreuElectronic.odp),

CorreuElectronic10.pdf (CorreuElectronic10.odp)

Repositori SVN: https://[email protected]/svn/iceupc/LinuxAdministracioAvançada,https://[email protected]/svn/iceupc/DissenyXarxesLinux
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas, Lluís Pérez Vidal

Correu Electrònic

  • MUA - Mail User Agent: Aplicació client per a l'enviament (SMTP) i recepció de correu (POP, IMAP) des de un servidor de correu remot.
  • MTA - Mail Transport Agent (Servidors de correu): Servidor de correu encarregat d'envair correu (SMTP).
  • MDA - Mail Delivery Agent: Agent encarregat de distribuir el correu a les bústies dels usuaris.
  • LDA - Local Delivery Agent: Agent local encarregat de distribuir el correu local a les bústies de correu
  • Open relay: Permet redireccionar/enviar correu des de qualsevol màquina. No és recomanable degut a l'SPAM.
  • Smarthost: L'accés al servidor SMTP esta limitat a certes màquines o per un control d'accés als usuaris (SMTP-AUTH)
  • Webmail: Implementació web dels clients de correu (MUAs)

Recursos:

Protocols

Resum de ports

NOTA: Tots els ports els podeu trobar al fitxer /etc/services

SMTP

Recursos:

Test SMTPS

$ openssl s_client -connect hostname:465

POP3

POP3 (Post Office Protocol versió 3)és un protocol que s'utilitza per recollir el correu electrònic d'un servidor de correu. Es tracta d'un protocol força senzill que permet poques interaccions amb el servidor de correu, normalment el correu és recuperat i esborrat del servidor. La majoria dels clients de correu (el programari que utilitzem per enviar i rebre el correu) utilitzen aquest protocol, avui dia, però, la majoria també poden utilitzar el protocol IMAP, força més potent, per aquesta funció de recollida de correu.

Pensat per a les connexions de mòdem.

Recursos:

IMAP

Recursos:

Servidors de correu

Servidors SMTP

exim

Consulteu l'article sobre Exim.

Postfix

Consulteu l'article sobre Postfix.

SendMail

Consulteu l'article sobre Sendmail.

Qmail

Consulteu l'article sobre Qmail.

Servidors POP3 i IMAP

Courier

Consulteu l'article sobre Courier

Cyrus

Consulteu l'article sobre Cyrus

Spam

Webmail

Horde IMP

Consulteu l'article sobre Horde

Squirrelmail

Consulteu l'article sobre [~Squirrelmail]]

<?php echo "hola"

Procmail

És el MDA (Mail Delivery Agent) més utilitzat. S'encarrega de processar/filtrar els correus que arriben a un servidor. Els correus son servits a procmail des de els servidors SMTP (Sendmail, Exim, Postfix...). Utilitzat per filtrar i ordenar els correus a diferents carpetes segons criteris com paraules clau, destinatari, tema del correu (subject), text del correu, etc. S'utilitza conjuntament amb eines con SpamAssasin per a filtrar l'SPAM.

Fetchmail

És una aplicació que funciona com un servei capaç d'automatitzar la descarrega de correu des de comptes IMAP o POP3. L'autor és Eric S. Raymond, molt conegut pel seu llibre “The Cathedral and the Bazaar”. Fetchmail és utilitzat per tal de descarregar correu provinent d'una compte de correu en una altre compte de correu. S'utilitza per centralitzar en una sola compte de correu els correus rebuts en diferents comptes.

Recursos:

Exemples

Enviar correus amb sendmail

$ sendmail [email protected]
FROM: FROMADDRESS
SUBJECT: hello world
this is a test email
.

Enviar correus amb Telnet i Postfix

Vegeu també Telnet

ssmtp

Vegeu també

Recursos