IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Permet executar un programa extern:

<?php
// outputs the username that owns the running php/httpd process
// (on a system with the "whoami" executable in the path)
echo exec('whoami');
?>

Amb dades que han proveït els usuaris (per exemple dades d'un camp de formulari) cal utilitzar sempre escapeshellcmd() (per a executar l'ordre) i escapeshellarg() per als arguments.

IMPORTANT: Si el safe_mode està actiu només es poden executar programes del directori safe_mode_exec_dir i sempre executa escapeshellcmd()

Podeu saber si teniu el safe_mode activat amb la funciió de PHP php_info().

Enllaços externs