IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Redirecció HTML

El codi ha de ser quelcom similar a:

<?php
header( 'Location: http://www.yoursite.com/new_page.html' ) ;
?>

Cal assegurar-se que no hi ha cap codi més, ni HTML.

Arrays

Mostrar informació d'un array

echo "array_count_values:".array_count_values($allHosts);
print_r($allHosts);