IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

Herència

TODO

Operadors

new

extents

autoload

És una característica de PHP que permet indicar un funció que serà l'encarregada de carregar classes sota demana. El que permet és poder estalviar-nos els includes dels fitxers PHP que contenen el codi de les classes PHP.

Un exemple molt bàsic:

<?php
function __autoload($class_name) {
    include $class_name . '.php';
}

$obj  = new MyClass1();
$obj2 = new MyClass2(); 
?>

La funció per defecte és __autoload però es pot indicar un altre amb spl_autoload i/o spl_autoload_register.

Podeu veure com exemple com és fa a Gosa, consulteu Gosa#Autoload

Constructors

A PHP5 els constructors es declaren amb:

void __construct ([ mixed $args [, $... ]] )

Però també per compatibilitat cap enrere:

void nomdelaclasse ([ mixed $args [, $... ]] )

Per cridar al constructor pare (no es fa per defecte):

parent::__construct() 

Scope Resolution Operator (::)

Permet l'accés a mètodes o propietats estàtiques.

The Scope Resolution Operator (also called Paamayim Nekudotayim) or in simpler terms, the double colon, is a token that allows access to static, constant, and overridden properties or methods of a class.

http://www.php.net/manual/en/language.oop5.paamayim-nekudotayim.php


Magic Methods

http://www.php.net/manual/en/language.oop5.magic.php

Vegeu també

Enllaços externs