IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

http://gonehybrid.com/how-to-create-and-display-a-pdf-file-in-your-ionic-app/

dompdf

dompdf

jsPDF

Vegeu jsPDF

pdfkit

Vegeu pdfkit : http://pdfkit.org/

PDF reader in Javascript

pdf.js is made by Mozilla and is used as the default PDF viewer in FireFox.

https://github.com/mozilla/pdf.js

Generadors PDF des de PHP

dompdf

dompdf

CPDF

 extension=php_cpdf.dll

Snappy

Wrapper PHP de l'ordre per línia de comandes wkhtmltopdf que permet passar per HTML a PDF:

http://code.google.com/p/wkhtmltopdf/

MPDF

Manual:

Recursos:

PDPFB

Recursos:

FPDF

Consulteu FPDF.

TCPDF

Consulteu TCPDF.

NOUS i Javascript

Molt interessant demo com crea PDF online i en directe invoiceninja. Vegeu la demo:Java

Itext

Vegeu també