IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Informació extra a part dels manuals

$ man 2 attr
No manual entry for attr in section 2
Vegeu «man 7 undocumented» per a obtindre ajuda quan les pàgines de manual no són disponibles.

Si executeu:

$ man 7 undocumented

Us dirà que proveu també amb:

foo --help, foo -h, foo -?
info foo
whatis foo, apropos foo
dpkg --listfiles foo, dpkg --search foo
locate ’*foo*’
find / -name ’*foo*’

info

Alguns desenvolupadors prefereixen utilitzat la comanda info (sobretot desenvolupadors de GNU) que no pas la comanda man.

En alguns casos, p.ex. al mostrar el manual de chroot, al final apareix:

SEE ALSO
   The full documentation for chroot is maintained as a Texinfo manual. If the info and chroot programs are properly installed at your site, the
   command

       info chroot

   should give you access to the complete manual.

Però quan executem:

$ info chroot

Obtenir el mateix resultat que amb el manual.

Per consultar info cal executar:

$ info coreutils chroot

Això s'aplica a totes les comandes de coreutils:

$ dpkg -L coreutils | grep bin
/bin
/bin/cat
/bin/chgrp
/bin/chmod
/bin/chown
/bin/cp
/bin/date
/bin/dd
/bin/df
/bin/dir
/bin/echo
/bin/false
/bin/ln
/bin/ls
/bin/mkdir
/bin/mknod
/bin/mv
/bin/pwd
...

Com podeu veure amb:

$ whereis info
info: /usr/bin/info /usr/share/info /usr/share/man/man1/info.1.gz /usr/share/man/man5/info.5.gz
$ dpkg -S /usr/bin/info
info: /usr/bin/info

En sistemes Debian, la comanda info la proporciona el paquet del mateix nom.

Solució alternativa

$ cd /usr/share/info
$ sudo gunzip coreutils.info.gz

Ara editem el fitxer coreutils.info

$ sudo joe coreutils.info

Comentem les línies:

END-INFO-DIR-ENTRY
...
START-INFO-DIR-ENTRY

Han de quedar:

##END-INFO-DIR-ENTRY
...
##START-INFO-DIR-ENTRY

I tornem a comprimir i instal·lar info

$ sudo gzip coreutils.info
$ sudo install-info --debug --infodir=/usr/share/info -- coreutils.info

Carpeta /usr/share/info

Aquí estant tots els info, sovint comprimits. Vegeu l'apartat Solució alternativa.

Vegeu també

Recursos