IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Web: http://openfpnet.guifi.net
Centre coordinador:
LogoINSEbre.png
http://www.iesebre.com
Wiki: OpenFPnet
Repositori SVN: http://www.iesebre.com/subversion/openfpnet/
Autors: Sergi Tur Badenas
Llicència: LogoCreativeCommons.png Creative Commons
Ajudes: LogosMinisteriEducacioiUE.png Tot el que es detalla en aquesta wiki es responsabilitat exclusiva dels autors
Enllaços: TodoFP.png http://todofp.es/

És un conjunt de paquets Debian que faciliten la instal·lació i configuració dels servidors del projecte openfpnet.

TODO

On fem la configuració bàsica del servidor? Cal configurar:

  • Nom de la màquina! FQDN? Com ho fem? script? Obligar a reiniciar...
  • Hora? NTP?
  • Configuració de la xarxa?

Llista de paquets

openfpnet-common

Instal·lació

Per instal·lar aquest paquet cal afegir el següent repositori al fitxer /etc/apt/sources.list:

$ sudo joe /etc/apt/sources.list
...
deb http://www.iesebre.com/ubuntu/custompackages ./

Per evitar els avisos de que el repositori no està autenticat executeu:

$ wget -q http://www.iesebre.com/ubuntu/custompackages/iesebre.asc -O- | sudo apt-key add -

Un cop afegit executeu:

$ sudo apt-get update && sudo apt-get install openfpnet-common

Fitxers instal·lats

TODO:

$ dpkg -L openfpnet-common

Com funciona?

Configuració comuna. /etc/openfpnet/openfpnet.conf

Aquest fitxer es configura amb debconf durant la instal·lació del paquet openfpnet-common. En qualsevol moment podeu reconfigurar el paquet amb:

$ sudo dpkg-reconfigure openfpnet-common

La configuració es guarda al fitxer /etc/openfpnet/openfpnet.conf

$ cat /etc/openfpnet/openfpnet.conf
# This file has been generated by debconf
# See: http://acacha.org/mediawiki/index.php/openfpnet-common
# Execute: $ sudo dpkg-reconfigure openfpnet-common to change this file

INSTITUTION_NAME="Institut de l'Ebre"
INSTITUTION_SHORTNAME="insebre"
INSTITUTION_DOMAIN="iesebre.com"
ROOTDN="cn=admin,dc=iesebre,dc=com"
ROOTDN_PASSWORD="1234"

Usuaris comuns

Conté les dades dels usuaris que s'instal·laran a tots els servidors del projecte OpenFPnet. El fitxer és:

/etc/openfpnet/users

NOTA: Les paraules de pas estan xifrades però son subsceptibles d'atacs de força bruta

TODO:

  • Protegir els hashos: xifrar amb un protocol simètric --> Debconf pregunti la paraula de pas durant la instal·lació i desxifri els hash
  • Només utilitzar claus públiques?

Instal·lació de claus públiques ssh

TODO

  • Caldria instal·lar la clau a la $HOME/.ssh de cada usuari. Cada usuari custodia la seva clau privada
  • Opcional: Obtenir les claus de un repositori de claus.
  • Clau pública general per a l'usuari root. Custodiar molt bé la clau privada

Vegeu claus públiques SSH.

Subversion

El repositori de subversion el trobareu a:

http://www.iesebre.com/subversion/projectes/openfpnet-common/

openfpnet-ubuntucustom

Consulteu:

openfpnet-install-gosa

Consulteu:

Exemples

Com corregir un error del paquet i tornar-lo a pujar

NOTA: Cal accés d'escriptura al subversion

Vegeu també

Enllaços externs