IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Web: http://openfpnet.guifi.net
Centre coordinador:
LogoINSEbre.png
http://www.iesebre.com
Wiki: OpenFPnet
Repositori SVN: http://www.iesebre.com/subversion/openfpnet/
Autors: Sergi Tur Badenas
Llicència: LogoCreativeCommons.png Creative Commons
Ajudes: LogosMinisteriEducacioiUE.png Tot el que es detalla en aquesta wiki es responsabilitat exclusiva dels autors
Enllaços: TodoFP.png http://todofp.es/

Aquest paquet forma part del conjunt de paquets del projecte openfpnet que faciliten la instal·lació dels servidors del projecte.

Concretament el paquet Openfpnet-ubuntucustom és l'encarregat de crear un CD a mida per a les instal·lacions base dels servidors del projecte.

El paquet pare és el paquet ubuntucustom.

Prerequisits

Llegiu:

Pels impacients...

$ sudo joe /etc/apt/sources.list
...
deb http://www.iesebre.com/ubuntu/custompackages ./
$ wget -q http://www.iesebre.com/ubuntu/custompackages/iesebre.asc -O- | sudo apt-key add -
$ sudo apt-get update && sudo apt-get install openfpnet-ubuntucustom

Contesteu a les preguntes del configurador/wizard (en cas de dubte escolliu l'opció per defecte), l'únic obligatori és escollir la paraula de pas de l'administrador.

$ sudo openfpnet-customcd

Això creara el CD a mida del projecte OpenFPnet a partir de les dades de configuració que heu proporcionat, amb els valors per defecte el fitxer s'anomerarà:

TODO

I un cop creat el CD s'executarà VirtualBox i l'instal·larà. La instal·lació ha de ser completament desatesa si tot funciona correctament.

Instal·lació

Per instal·lar aquest paquet cal afegir el següent repositori al fitxer /etc/apt/sources.list:

$ sudo joe /etc/apt/sources.list
...
deb http://www.iesebre.com/ubuntu/custompackages ./

Per evitar els avisos de que el repositori no està autenticat executeu:

$ wget -q http://www.iesebre.com/ubuntu/custompackages/iesebre.asc -O- | sudo apt-key add -

Un cop afegit executeu:

$ sudo apt-get update && sudo apt-get install openfpnet-ubuntucustom

Característiques dels CDs a mida

Les característiques de cada CD a mida depenent de l'Institut. Consulteu però la taula de:

OpenFPnet/Mosaic/Formació/Execució/Instal·lació_Ubuntu_Server#Caracter.C3.ADstiques_del_CD_final

Per saber quines són les característiques.

Fitxers instal·lats

$ dpkg -L openfpnet-ubuntucustom 
/.
/usr
/usr/sbin
/usr/sbin/openfpnet-create_repository
/usr/sbin/openfpnet-customcd
/usr/share
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/openfpnet-createrepository.1.gz
/usr/share/man/man1/openfpnet-customcd.1.gz
/usr/share/doc
/usr/share/doc/openfpnet-ubuntucustom
/usr/share/doc/openfpnet-ubuntucustom/README
/usr/share/doc/openfpnet-ubuntucustom/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/openfpnet-ubuntucustom/copyright
/etc
/etc/openfpnet
/etc/openfpnet/seeds
/etc/openfpnet/seeds/custom_oneiric_serveisAmposta_openfpnet.seed
/etc/openfpnet/seeds/networkconsole_oneiric_openfpnet.seed
/etc/openfpnet/seeds/networkconsole_lucid_openfpnet.seed
/etc/openfpnet/seeds/custom1_natty_openfpnet.seed
/etc/openfpnet/seeds/oneiric_openfpnet.seed
/etc/openfpnet/seeds/oneiric_openfpnet_i386.seed
/etc/openfpnet/seeds/custom1_lucid_openfpnet.seed
/etc/openfpnet/seeds/custom_lucid_openfpnet.seed
/etc/openfpnet/seeds/custom2_oneiric_openfpnet.seed
/etc/openfpnet/seeds/networkconsole_natty_openfpnet.seed
/etc/openfpnet/seeds/custom1_oneiric_openfpnet.seed
/etc/openfpnet/seeds/custom2_lucid_openfpnet.seed
/etc/openfpnet/seeds/custom_oneiric_openfpnet.seed
/etc/openfpnet/seeds/custom_oneiric_openfpnet_i386.seed
/etc/openfpnet/seeds/custom_natty_openfpnet.seed
/etc/openfpnet/seeds/custom2_natty_openfpnet.seed
/etc/openfpnet/ubuntucustom
/etc/openfpnet/ubuntucustom/ubuntuplatforms.txt
/etc/openfpnet/ubuntucustom/create_repository.conf
/etc/openfpnet/ubuntucustom/ubuntureleases.txt
/etc/openfpnet/ubuntucustom/ubuntuflavours.txt
/etc/openfpnet/scripts
/etc/openfpnet/scripts/late_command.sh
/etc/openfpnet/scripts/addopenfpnetusers.sh


/.
/usr
/usr/sbin
/usr/sbin/openfpnet-customcd
/usr/share
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/openfpnet-customcd.1.gz
/usr/share/doc
/usr/share/doc/openfpnet-ubuntucustom
/usr/share/doc/openfpnet-ubuntucustom/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/openfpnet-ubuntucustom/copyright
/usr/share/doc/openfpnet-ubuntucustom/README
/etc
/etc/openfpnet
/etc/openfpnet/seeds
/etc/openfpnet/seeds/oneiric_openfpnet.seed

Fitxers de configuració

El seed utilitzat per automatitzar la instal·lació de la ISO a mida del projecte OpenFPnet és:

 /etc/openfpnet/seeds/oneiric_openfpnet.seed

Creació del fitxer iso

Ordre openfpnet-customcd

L'ordre openfpnet-customcd realment és un script que utilitzar l'ordre customcd. Per executar-lo feu:

$ sudo openfpnet-customcd

Per defecte es crea una màquina amb les següents característiques:

Consulteu /OpenFPnet/Mosaic/Formació/Execució/Instal·lació_Ubuntu_Server#Caracter.C3.ADstiques_del_CD_final

Per crear una màquina de proves amb i386 (atenció no utilitzeu en explotació):

$ sudo openfpnet-customcd -a i386

Preseed

La preconfiguració del CD per tal que faci una instal·lació automàtica es fa amb el fitxer:

/etc/openfpnet/seeds/oneiric_openfpnet.seed

Vegeu també Preseed

Característiques de la imatge ISO

Consulteu Característiques del CD

Repositori de CDs del projecte

El podeu trobar a:

http://www.iesebre.com/ubuntu/openfpnet/customreleases/

Vegeu també:

Creació del repositori

Ordre openfpnet-create_repository

L'ordre /usr/sbin/openfpnet-create_repository és l'encarregada de crear el repositori del projecte. S'ha d'executar com a superusuari:

$ sudo openfpnet-create_repository

Un cop creat el repositori el podeu consultar a:

http://localhost/ubuntucustomreleases

Realment l'script el que utilitza és l'ordre /usr/sbin/create_repository prèvia configuració adaptada al Projecte OpenFPnet:

#!/bin/bash
 
#IF /etc/openfpnet/ubuntucustom/create_repository.conf FILE EXISTS THEN INCLUDE TO OVERRIDE VARIABLES
[ -a /etc/openfpnet/ubuntucustom/create_repository.conf ] && . /etc/openfpnet/ubuntucustom/create_repository.conf

echo "Executing: "
echo "/usr/sbin/create_repository -v -r -b \"${PROJECT_FULLNAME}\" -n \"${PROJECT_SHORTNAME}\" -d \"${PROJECT_DOMAIN}\" -e ${ISOLINUX_TIMEOUT} -l \"${LANGUAGE}\" -L \"${LOCALE}\" -C \"${COUNTRY}\" -j \"${PRESEED_FILE}\" -B \"${LATE_COMMAND_SCRIPT}\" -F \"${USERS_FILE}\" -x \"${UBUNTU_RELEASES_FILE}\" -y \"${UBUNTU_PLATFORMS_FILE}\" -z \"${UBUNTU_FLAVOURS_FILE}\""

/usr/sbin/create_repository -v -r -b "${PROJECT_FULLNAME}" -n "${PROJECT_SHORTNAME}" -d "${PROJECT_DOMAIN}" -e ${ISOLINUX_TIMEOUT} -l "${LANGUAGE}" -L "${LOCALE}" -C "${COUNTRY}" -j "${PRESEED_FILE}" -B "${LATE_COMMAND_SCRIPT}" -F "${USERS_FILE}" -x "${UBUNTU_RELEASES_FILE}" -y "${UBUNTU_PLATFORMS_FILE}" -z "${UBUNTU_FLAVOURS_FILE}"

Com podeu veure la configuració es fa al fitxer:

$ cat /etc/openfpnet/ubuntucustom/create_repository.conf

Publicar el repositori

Només cal afegir l'opció -p:

$ sudo openfpnet-create_repository -p

Consulteu també Customcd#Publicar_el_repositori

Les dades per defecte per a fer la publicació (servidor SSH remot, usuari, etc) són les per defecte del paquet customcd. Es poden modificar modificant el fitxer:

/etc/openfpnet/ubuntucustom/create_repository.conf

Afegint les opcions:

SSH_USER=
SSH_REMOTE_SERVER=
SSH_REMOTE_PATH=

/etc/openfpnet/ubuntucustom/create_repository.conf

El contingut per defecte és:

$ cat /etc/openfpnet/ubuntucustom/create_repository.conf
#!/bin/bash
PROJECT_FULLNAME="Projecte OpenFPnet"
PROJECT_SHORTNAME="openfpnet"
PROJECT_DOMAIN="www.iesebre.com"
ISOLINUX_TIMEOUT="10"
LANGUAGE="ca"
LOCALE="ca_ES.UTF-8"
COUNTRY="ES" 
PRESEED_FILE="/etc/openfpnet/seeds/oneiric_openfpnet.seed"
LATE_COMMAND_SCRIPT="/etc/openfpnet/scripts/late_command.sh"
USERS_FILE="/etc/openfpnet/users"
ADD_USERS_SCRIPT="/usr/sbin/addusers"

UBUNTU_RELEASES_FILE="/etc/openfpnet/ubuntucustom/ubuntureleases.txt"
UBUNTU_PLATFORMS_FILE="/etc/openfpnet/ubuntucustom/ubuntuplatforms.txt"
UBUNTU_FLAVOURS_FILE="/etc/openfpnet/ubuntucustom/ubuntuflavours.txt"


 1. DEFAULT
 2. RELEASES_REPOSITORY_PATH="/var/lib/ubuntucustom/customreleases"

Repositori de màquines virtuals

http://www.iesebre.com/ubuntu/openfpnet/appliances

TODO

 • Al comprovador de la versió de Virtual Box dona una OK per a les versions 3.x!

Hauria de ser:

usr/bin/VBoxManage -q modifyvm "Ubusrvoneirici386openfpnet" --memory 512 --acpi on --boot1 dvd --nic1 bridged --bridgeadapter1 ethX

Serà un problema de la detecció de la targeta de xarxa:

NETWORK_INTERFACE=$(/sbin/ip address show | /bin/grep "state UP" | /usr/bin/head -n 1 | /usr/bin/cut -d ":" -f 2 | /bin/sed 's/ *$//g' | /bin/sed 's/^ *//g')

Comprovar que fa aquest script a la màquina de Fausto:


Fausto no crea el bridge correctament:

Settings file: '/home/fausto/VirtualBox VMs/Ubusrvoneirici386openfpnet/Ubusrvoneirici386openfpnet.vbox'
 /usr/bin/VBoxManage -q modifyvm "Ubusrvoneirici386openfpnet" --memory 512 --acpi on --boot1 dvd --nic1 bridged --bridgeadapter1 
 Oracle VM VirtualBox Command Line Management Interface Version 4.1.2
 (C) 2005-2011 Oracle Corporation
 All rights reserved. 
 
 Usage:
 
 VBoxManage modifyvm     <uuid|name>
               [--name <name>]
              [--ostype <ostype>]
              [--memory <memorysize in MB>]
              [--pagefusion on|off]
              [--vram <vramsize in MB>]
              [--acpi on|off]
              [--pciattach 03:04.0]
              [--pciattach 03:[email protected]:01.0]
              [--pcidetach 03:04.0]
              [--ioapic on|off]
              [--pae on|off]
              [--hpet on|off]
              [--hwvirtex on|off]
              [--hwvirtexexcl on|off]
              [--nestedpaging on|off]
              [--largepages on|off]
              [--vtxvpid on|off]
              [--synthcpu on|off]
              [--cpuidset <leaf> <eax> <ebx> <ecx> <edx>]
              [--cpuidremove <leaf>]
              [--cpuidremoveall]
              [--hardwareuuid <uuid>]
              [--cpus <number>]
              [--cpuhotplug on|off]
              [--plugcpu <id>]
              [--unplugcpu <id>]
              [--cpuexecutioncap <1-100>]
              [--rtcuseutc on|off]
              [--monitorcount <number>]
              [--accelerate3d on|off]
              [--accelerate2dvideo on|off]
              [--firmware bios|efi|efi32|efi64]
              [--chipset ich9|piix3]
              [--bioslogofadein on|off]
              [--bioslogofadeout on|off]
              [--bioslogodisplaytime <msec>]
              [--bioslogoimagepath <imagepath>]
              [--biosbootmenu disabled|menuonly|messageandmenu]
              [--biossystemtimeoffset <msec>]
              [--biospxedebug on|off]
              [--boot<1-4> none|floppy|dvd|disk|net>]
              [--nic<1-N> none|null|nat|bridged|intnet|hostonly|
                    generic]
              [--nictype<1-N> Am79C970A|Am79C973|
                      82540EM|82543GC|82545EM|
                      virtio]
              [--cableconnected<1-N> on|off]
              [--nictrace<1-N> on|off]
              [--nictracefile<1-N> <filename>]
              [--nicproperty<1-N> name=[value]]
              [--nicspeed<1-N> <kbps>]
              [--nicbootprio<1-N> <priority>]
              [--nicpromisc<1-N> deny|allow-vms|allow-all]
              [--nicbandwidthgroup<1-N> none|<name>]
              [--bridgeadapter<1-N> none|<devicename>]
              [--hostonlyadapter<1-N> none|<devicename>]
              [--intnet<1-N> <network name>]
              [--natnet<1-N> <network>|default]
              [--nicgenericdrv<1-N> <driver>
              [--natsettings<1-N> [<mtu>],[<socksnd>],
                        [<sockrcv>],[<tcpsnd>],
                        [<tcprcv>]]
              [--natpf<1-N> [<rulename>],tcp|udp,[<hostip>],
                     <hostport>,[<guestip>],<guestport>]
              [--natpf<1-N> delete <rulename>]
              [--nattftpprefix<1-N> <prefix>]
              [--nattftpfile<1-N> <file>]
              [--nattftpserver<1-N> <ip>]
              [--natbindip<1-N> <ip>
              [--natdnspassdomain<1-N> on|off]
              [--natdnsproxy<1-N> on|off]
              [--natdnshostresolver<1-N> on|off]
              [--nataliasmode<1-N> default|[log],[proxyonly],
                             [sameports]]
              [--macaddress<1-N> auto|<mac>]
              [--mouse ps2|usb|usbtablet
              [--keyboard ps2|usb
              [--uart<1-N> off|<I/O base> <IRQ>]
              [--uartmode<1-N> disconnected|
                       server <pipe>|
                       client <pipe>|
                       file <file>|
                       <devicename>]
              [--guestmemoryballoon <balloonsize in MB>]
              [--gueststatisticsinterval <seconds>]
              [--audio none|null|oss|alsa|pulse]
              [--audiocontroller ac97|hda|sb16]
              [--clipboard disabled|hosttoguest|guesttohost|
                     bidirectional]
              [--vrde on|off]
              [--vrdeextpack default|<name>
              [--vrdeproperty <name=[value]>]
              [--vrdeport <hostport>]
              [--vrdeaddress <hostip>]
              [--vrdeauthtype null|external|guest]
              [--vrdeauthlibrary default|<name>
              [--vrdemulticon on|off]
              [--vrdereusecon on|off]
              [--vrdevideochannel on|off]
              [--vrdevideochannelquality <percent>]
              [--usb on|off]
              [--usbehci on|off]
              [--snapshotfolder default|<path>]
              [--teleporter on|off]
              [--teleporterport <port>]
              [--teleporteraddress <address|empty>
              [--teleporterpassword <password>]

VBoxManage: error: --bridgeadapter: RTGetOpt: Command line option needs argument.

Desenvolupament

Desenvolupadors

Sergi Tur Badenas

Codi font

El trobareu al subversion del projecte:

http://www.iesebre.com/subversion/projectes/openfpnet-ubuntucustom/openfpnet-ubuntucustom/

Com solucionar un errors i tornar a crear una versió amb l'error corregit?

$ cd & mkdir SVN
$ cd SVN
$ svn co http://[email protected]/subversion/projectes/openfpnet-ubuntucustom/openfpnet-ubuntucustom
$ cd openfpnet-ubuntucustom/trunk/

Es fa la modificació del codi que escaigui i:

Troubleshooting

This kernel requires an x86-64 CPU, but only detected an i686 CPU

IMPORTANT: Aquest error era degut a un error ja solucionat! Si encara us dona l'error primer de tot comproveu que la màquina base que teniu suporta 64 bits (vegeu kvm-ok, que el sistema operatiu que esteu utilitzant de base és de 64 bits (vegeu l'ordre uname -a), i finalment que el vostre processador suporta virtualització (també amb l'ordre kvm-ok). Tingueu en compte que no es pot executar una màquina virtual de 64 bits a Virtual Box si l'ordinador no té una CPU que suporti virtualització i que a més es bastant típic que la vostre CPU suporti virtualització però que estigui desactivada a la BIOS

Descripció de l'error --Ramonmontoya 13:22, 26 nov 2011 (UTC)

En una màquina de 64 bits, executo:

$ sudo openfpnet-customcd

He provat amb (Encara que no sé si són opcions vàlides, al menys estan al manual del customcd):

$ sudo openfpnet-customcd -a amd64

i també amb:

$ sudo openfpnet-customcd -a i386

I la màquina virtual mostra (En una pantalla negra):

This kernel requires an x86-64 CPU, but only detected an i686 CPU.

M'asseguro que la meva màquina és 64 bits:

$ uname -m
x86_64

Vegeu també

Enllaços externs