IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Writer

Calc

Impress

Consulteu l'article Impress

Base

Extensions

Pujar documents de OpenOffice directament a Google Docs i altres

Cursos Open Office

Tutorial d'OpenOffice de la Generalitat de Catalunya - Departament d’Educació i Universitats

Tutorial bàsic d'OpenOffice Writer i OpenOffice Calc. Fascicle n.5 Publicat per l'Ajuntament de Barcelona.

Tutorial bàsic d'OpenOffice Base. Fascicle n.7 Publicat per l'Ajuntament de Barcelona.

Tutorial bàsic d'OpenOffice Impress i OpenOffice Draw. Fascicle n.6 Publicat per l'Ajuntament de Barcelona.


Tutorials Open Office (en Anglès)

Manuals d'Ofimàtica del departament d'educació de les Illes Balears

Tutorial creat per les Xornades de Vigo

Tutorial d'OpenOffice, en el marc de LliureX creat per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana

Manual d'OpenOffice d'Anna Gimferrer i Laura Vidal

Instal·lació desatesa

Primer s'ha de descomprimir i després des de DOS (cmd) cal executar:

start /wait msiexec /qn /norestart /i openofficeorg31.msi 

Per desintal·lar:

start /wait msiexec /qn /norestart /x openofficeorg31.msi

OpenOffice sense entorn gràfic (headless)

Consulteu Openoffice.org-headless

Vegeu també