IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Web: http://openfpnet.guifi.net
Centre coordinador:
LogoINSEbre.png
http://www.iesebre.com
Wiki: OpenFPnet
Repositori SVN: http://www.iesebre.com/subversion/openfpnet/
Autors: Sergi Tur Badenas
Llicència: LogoCreativeCommons.png Creative Commons
Ajudes: LogosMinisteriEducacioiUE.png Tot el que es detalla en aquesta wiki es responsabilitat exclusiva dels autors
Enllaços: TodoFP.png http://todofp.es/

Guió del que cal comentar a les reunions inicials

 • Resum del projecte. 3 grans eixos
 • Infraestructura de xarxa Guifi.net:
 • Prioritats:
 • Interconnexió amb el territori proper. Nodes de cobertura
 • Interconnexió amb la resta de centres del projecte.
 • Si s'escau també la connexió amb xarxes guifi properes o ja existents (cas de Tortosa, Deltebre i Benicarló)
 • Serveis TIC.Proveir de serveis a la xarxa guifi i també al propi centre:
 • Es prioritzen els serveis TIC imprescindibles per al funcionament de la xarxa
 • Després be la desiderata dels centres. No es pretén fer una migració ni substituir serveis existents sinó crear un model que després es pugi o no aprofitar.
 • Activitats
 • Cada centre té unes activitats plantejades: cursos de formació, presentacions
 • Qui?
 • Serveis TIC <--> Consultoria Mosaic.
 • Responsable/coordinador de l'empresa --> Oscar Alavedra
 • Tècnic assignat: qui pertoqui en cada centre
 • Ebrecom <--> Infraestructura de xarxa Guifi.net
 • Coordinador + professors col·laboradors + gestió del centre <--> Justificacions, memòries, actes de reunions i organització de les activitats
 • Les activitats, presentacions, es poden demanar a les empreses col·laboradores i/o al centre coordinadors. La gestió però la realitza cada centre.
 • Molt important: portar un seguiment exhaustiu de despeses, desplaçaments, factures, actes, etc per tal de posar-les a la memòria.
 • Com?
 • Explicació del pressupost
 • Explicació de les retallades. Criteri general:
 • Retallada genèrica del 24% aprox
 • S'han retallat menys aquelles partides que eren més ajustades i que impliquen més feina
 • S'ha retallat més aquelles partides que impliquen menys feina:p.ex. Costos indirectes.
 • Planificació de l'ús dels diners:
 • Els pagaments de infraestructures s'han de pagar en el moment d'obtenir-les
 • La empresa Mosaic proposarà els servidors: compra conjunta --> estalvi de diners i facilitar la organització
 • La empresa Ebrecom s'encarrega de les infraestructures d'antenes i components de xarxa
 • El centre s'encarrega de material fungible, laboratoris, etc. Es recomana aprofitar les empreses col·laboradores
 • 60% inicial:
 • Avançar a les empreses la categoria pressupostaria que els correspon en el moment que és rebi l'ajuda
 • 40% restant: queda pendent del ministeri
 • Què es cobrara més tard: coordinador del projecte, activitats (cursos, tallers) i hores de coordinació de cada
 • L'últim: costos indirectes
 • Planificació
 • Serveis TIC: Cal organitzar primera visita del tècnic i/responsable de Mosaic:
 • Què se li haurà de proporcionar?
 • Omplir qüestionari inicial de requeriments: Mosaic/Formació#Planificaci.C3.B3
 • Facilitats per a fer la feina: a quins horaris podrà accedir al centre
 • Fitxa dels servidors. Decidir IPs, DNS, etc...
 • Desiderata
 • Infraestructura guifi. Similar a l'anterior
 • Treball en equip:
 • un Dropbox per centre:
 • El crear el coordinador de centre: convida a la resta de col·laboradors, a Ebrecom, Mosaic (Responsable i Tècnic) i coordinador de projecte
 • Penjar la documentació que escaigui (full de càlcul de seguiment, factures, etc)
 • La wiki del projecte
 • Informar al coordinador de les tasques realitzades

Institut de l'Ebre

Calendari:

Registre hores feina:

TODO

Demanar als Instituts OpenFPnet

Logo per a ficar al .pdf de generar contrsenyes.

/usr/share/gosa/html/pdfreports/images/logo1.jpeg

Característiques el més semblants possibles a:

 • Tipus d'imatge: jpeg (El format d'imatge JPEG)
 • Amplada: 475 píxels
 • Alçada: 50 píxels
 • Mida: 5,0 kB


Firma per a ficar al .pdf de generar contrsenyes.

/usr/share/gosa/html/pdfreports/images/signature.jpeg

Característiques el més semblants possibles a:

 • Tipus d'imatge: jpeg (El format d'imatge JPEG)
 • Amplada: 158 píxels
 • Alçada: 89 píxels
 • Mida: 2,5 kB

Vegeu també

TODO