IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Web: http://openfpnet.guifi.net
Centre coordinador:
LogoINSEbre.png
http://www.iesebre.com
Wiki: OpenFPnet
Repositori SVN: http://www.iesebre.com/subversion/openfpnet/
Autors: Sergi Tur Badenas
Llicència: LogoCreativeCommons.png Creative Commons
Ajudes: LogosMinisteriEducacioiUE.png Tot el que es detalla en aquesta wiki es responsabilitat exclusiva dels autors
Enllaços: TodoFP.png http://todofp.es/

29 de gener:

Reordenar Carpetes compartides de cada centre
 • Comprovar que tenim accés tots a les carpetes de cada centre
 • Intentar ordenar de forma comuna

Qüestions a tenir en compte

 • Xarxa dels centres
 • Reunions/visites: Crear esquema de xarxa, rangs d'adreces, nombrede màquines, IPs claus.
 • Línies ADSL:
 • Cadascú la seva màquina virtual: mirar de fer ja el centre que pertoca
 • Servidors: no tots igual oi?
 • Plantilla del servidor, omplir-la:
 • Escollir ja valors de xarxa (IP del servidor)

Oscar

 • Servidors. Finalment intels no? Parlar amb AGI com pactar el preus i si podem anar comprant ja alguns amb compromís de comprar la resta? Avançar diners (compensar els centre cobrats amb els que no) per no perdre oferta de compra per mols de cop? Leasing cap problema oi?

12 de novembre

 • Portar per a la pròxima sessió les preguntes del qüestionari de centres
 • Xavi demanarà el canvi de la carpeta de Dropbox de Benicarló.
 • Oscar: quan costa ilo2 de HP? descartar?

30 d'octubre 2011

Encomanades:

 • Oscar Alavedra: Mirar proveïdors hardware per a servidor. Nom de l'empresa proveidora per mirar HP o similars?. El que es vagi decidint es posarà a la wiki.
 • Santi Filgueira: grup google Apps: mosaicopenfpnet AT iesebre DOT com. Poder enviar correus als membres de l'equip.
 • Ramon Montoya: Crear Ubuntu_Custom#Com_s.27utilitza.3F
 • Santi Filgueira: Provar Preseed#Primer_DHCP_i_si_falla_est.C3.A0tica... Crear ISO final segons el decidit
 • Crear el CD final:
 • TODO: netejar el fitxer de preseed a partir exemple escola
 • language-packs: En servidor? posar ca al preseed ja que no està marcat! Potser per defecte agafa el paquet del locale escollit?
 • Tots:
 • Cadascú ha de crear un Dropbox per cada centre per guardar informació del centre. Convidar a la resta de components.
 • Oscar Alavedra: Dropbox comú del projecte per a Mosaic:
 • Convidar a tots a tenir accés al Dropbox comú del projecte.
 • Penjar els hashes dels passwords per defecte de cada usuari (password forta!). Necessaris per automatitzar creació usuaris instal·lació servidors.
 • Jordi Marin: Provar com s'instal·la les Guest Additions a una server Virtual_Box#Ubuntu_Server. Quin kernel flavour havia abans? i després? val la pena utilitzar el kernel virtual amb Virtual Box?
 • Jordi Marin: modificar la plantilla OpenFPnet per a fer-ne un altre igual però per a centre: surti el logo del centre, el seu enllaç a la web principal del centre, etc.
 • Tots:
 • Gestió SSH:
 • Creació d'una clau pública SSH. Guardar-la de forma segura
 • Sergi Tur: mirar d'incloure les claus públiques de cada usuari en la instal·lació a mida de la ISO. També afegir una per a root i guardar-la en lloc segur.

Per encomanar

 • Capacitat de RAM: tipus de RAM, mòduls ocupats i mòduls lliures
 • Capacitat de DISC: tipus de discos, posicions SATA ocupades i posicions lliures. Números de sèrie dels discs. esata?
 • Targetes de xarxa: velocitats, MACS i esquema de posicions
 • Ranures d'ampliació: Tipus (PCI-X, PCI-e...). Quantes lliures i quantes ocupades
 • Tipus de BIOS. Com s'entra? Com es canvia el BOOT? Com es canvien altres paràmetres (permetre Virtualització)
 • Fitxa resum en paper externa per posar a la pròpia caixa
 • A més de la fitxa resum seria interessant tenir guardat el resultat de les comandes lspci, dmidecode (hardware). Fer un script que les executi totes i guardi en un fitxer (posar l'script al subversion)


Vegeu també