IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Taula resum

Centre Domini Gestió DNS externes Comentaris
Institut de l'Ebre iesebre.com --- ---
Institut Montsia iesebre.com --- ---
Institut de Deltebre iesebre.com --- ---
Institut Els Alfacs iesebre.com --- ---
IES Leopoldo Querol --- ---
IES Joan Coromines --- ---

Gestió de DNS externes

Cal planificar amb els centres la gestió dels noms de domini. Cal respondre al següent qüestionari per tal de poder omplir la taula de dades (exemple: Institut de l'Ebre):


Institut de l'Ebre
Pregunta Resposta Comentaris
Quin domini utilitza el centre a Internet? iesebre.com
Hi ha altres dominis contractats? no ---
Quina empresa gestiona les DNS? Arsys
Es disposa de les dades d'accés al panell de control del domini? ---
Qui gestiona/és el responsable de les dades d'accés? Sergi Tur ---
Es tenen serveis extres contractats al ISP? no ---
Dades de Whois? ---

Dades sobre la ubicació física dels servidors

Guardar informació sobre el rack i/o la sala de servidors del centre.

Formulari d'ubicació dels servidors
Pregunta Resposta Comentaris
El centre té una sala per a servidors?
Informació sobre el rack, mides, etc.
El servidor es pot posar a dins del rack?
Hi ha endolls suficients?
Hi ha SAI? En cas afirmatiu, es pot connectar-hi el servidor? quina capacitat tenen les bateries...
Formulari d'accés remot a servidors
Pregunta Resposta Comentaris
A través de quina ADSL es farà la gestió remota del servidor?
Qui és el responsable de la gestió d'aquesta ADSL?
Hi ha algun firewall o hardware que s'hagi de tenir en compte?

Dades corporatives del Centre

  • Logotip del centre
  • Signatura o segell

Gestió de certificats de seguretat SSL

Amb startssl es poden aconseguir certificats de servidor gratuïts que no siguin autosignats i a més reconeguts per la majoria de navegadors web.

El procediment que cal seguir:

  • Crear-se un usuari a startssl. Instal·larà un certificat
  • Validar un domini. Cal tenir accés a un correu del domini tipus:
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Google Apps

Vegeu també