IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Web: http://openfpnet.guifi.net
Centre coordinador:
LogoINSEbre.png
http://www.iesebre.com
Wiki: OpenFPnet
Repositori SVN: http://www.iesebre.com/subversion/openfpnet/
Autors: Sergi Tur Badenas
Llicència: LogoCreativeCommons.png Creative Commons
Ajudes: LogosMinisteriEducacioiUE.png Tot el que es detalla en aquesta wiki es responsabilitat exclusiva dels autors
Enllaços: TodoFP.png http://todofp.es/

Passos a seguir per muntar el servidor:

  • Instal·lació del sistema operatiu
  • Configuració de la xarxa


Instal·lació del sistema operatiu

IMPORTANT: La instal·lació no es farà manual, s'utilitzarà els cds a mida creats amb el paquet customcd i concretament amb la versió especial de openfpnet-customcd

Els CDs els podeu trobar a:

http://www.iesebre.com/ubuntu/openfpnet/customreleases

Als servidors finals instal·larem la versió de 64 bits:

$ wget http://www.iesebre.com/ubuntu/openfpnet/customreleases/11.10/ubuntu-11.10-server-amd64_openfpnet.iso 
$ md5sum ubuntu-11.10-server-amd64_openfpnet.iso 

Comproveu el MD5SUM que obtingueu amb el de la pàgina:

http://www.iesebre.com/ubuntu/openfpnet/customreleases/11.10/MD5SUMS

Cremeu el CD utilitzant brasero o k3b. Abans d'instal·lar és recomanable que comproveu el CD utilitzant l'opció de menú del propi CD. També és recomanable comprovar la RAM del servidor.

NOTA: Per fer proves podeu utilitzar las virtual appliances de http://www.iesebre.com/ubuntu/openfpnet/appliances/

Recursos:

Configuració de la xarxa

IMPORTANT: Per defecte el openfpnet-customcd configurarà la xarxa per DHCP si hi ha servidor de DHCP o amb una adreça estàtica predefinida si no hi ha. Consulteu Característiques del CD final. En tot cas aquest valors s'han d'adaptar a cada centre seguint el següent manual


Canviar el nom de màquina del servidor

Modificar el nom de les interfícies de xarxa

Configuració dels paràmetres generals de xarxa

Al fitxer /etc/network/interfaces, configurar les taules de rutes (gateways i rutes estàtiques) i els servidors de DNS

Activar IP Forwarding

Activar rutes estàtiques

Per a guifi.net o altres subxarxes

Configuració bàsica del firewall

Configuració del firewall iptables:

Vegeu també

Enllaços externs

asdasd