IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Web: http://openfpnet.guifi.net
Centre coordinador:
LogoINSEbre.png
http://www.iesebre.com
Wiki: OpenFPnet
Repositori SVN: http://www.iesebre.com/subversion/openfpnet/
Autors: Sergi Tur Badenas
Llicència: LogoCreativeCommons.png Creative Commons
Ajudes: LogosMinisteriEducacioiUE.png Tot el que es detalla en aquesta wiki es responsabilitat exclusiva dels autors
Enllaços: TodoFP.png http://todofp.es/

Taula d'usos dels servidors Samba

Centre SAMBA01 SAMBA02 SAMBA03 SAMBA04
Institut de l'Ebre ALUMNAT(CARO) PROFESSORAT(LINUX) Text de cel·la ---
Institut de Deltebre ALUMNAT (LINUX) + ANTIC NAS GESTIO (ULISSES) --- ---
Institut Montsià ALUMNAT PROFESSORAT (VENUS) GESTIO (SOL) ----
Institut els Alfacs GESTIO PROFESSORAT (S-208) ALUMNAT ---
Institut Leopoldo Querol GESTIO --- --- ---
Institut els Alfacs GESTIO --- --- ---

Qüestions a tenir en compte

Aquesta és una llista/recordatori de qüestions importants que cal fer en cada màquina:

 • Desactivar rp_filter. La següent comanda hauria de tornar 0:
$ cat /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
0
 • Configuració de les interfícies de xarxa:
 • Tots els servidors tenen una interfície de xarxa connectada al segment/VLAN de servidors (VLAN 11)
 • Servidor d'alumnat: ha de ser accessible des de les xarxes d'alumnat, professorat i gestió. Per tant té una interfície de xarxa connectada directament a cada segment de xarxa/VLAN
 • Servidor de professorat: ha de ser accessible des de les xarxes de professorat i gestió. Per tant té una interfície de xarxa connectada directament a cada segment de xarxa/VLAN de cadascuna d'aquestes xarxes
 • Servidor de gestió: ha de ser accessible des de la xarxa de gestió. Només té una interfície extra que serà la connectada a la xarxa de gestió
 • Cal provar desde les estacions de treball

IMPORTANT: Si tenim diferents xarxes i les estacions de treball han de passar per un encaminador per comunicar-se amb els servidors Samba, aleshores és molt important que l'encaminament sigui "pla" sense NAT. El NAT i els protocols de xarxa de Windows són incompatibles

Vigileu amb el paràmetre interfaces:

 interfaces = 192.168.50.42/24 ...

Cal definit totes les interfícies que tingui el servidor Samba. Aquestes adreces IP són les que es registraran al servidors WINS que és la màquina samba01. És important per aplicar els canvis reiniciar el servei:

$ sudo /etc/init.d/nmbd restart

I comprovar que les adreces IP s'han registrat al servidor WINS:

$ ssh samba01
$ cat /var/lib/samba/wins.dat | grep NOMDEMAQUINA

Un exemple amb una sola interfície:

$ cat /var/lib/samba/wins.dat | grep SAMBA02
"SAMBA02#03" 1348026076 192.168.50.42 64R
"SAMBA02#20" 1348026076 192.168.50.42 64R
"SAMBA02#00" 1348026076 192.168.50.42 64R

Un exemple amb múltiples interfícies de Xarxa:

$ cat /var/lib/samba/wins.dat | grep SAMBA01
"SAMBA01#20" 1348026857 192.168.50.41 172.16.0.2 192.168.0.4 192.168.110.5 66R
"SAMBA01#00" 1348026857 192.168.50.41 172.16.0.2 192.168.0.4 192.168.110.5 66R
"SAMBA01#03" 1348026857 192.168.50.41 172.16.0.2 192.168.0.4 192.168.110.5 66R
"SAMBA02#03" 1348026076 192.168.50.42 64R

"SAMBA02#20" 1348026076 192.168.50.42 64R "SAMBA02#00" 1348026076 192.168.50.42 64R

Configuració de la xarxa

Resum

Màquina Tipus CLIENTS WINS VLAN 11 SERVIDORS VLAN 13 ALUMNAT VLAN 2 DOCENT VLAN 10 GESTIO
samba01 PDC ALUMNAT 192.168.50.41 172.16.0.2* 192.168.0.4 192.168.110.5
samba02 BDC PROFESSORAT NO 192.168.50.42 --- 192.168.0.2 192.168.110.4
samba03 BDC GESTIO NO 192.168.50.43 --- --- 192.168.110.2
* Compte amb les màscares de les adreces IP ja que poden ser diferents depenent del centre a les xarxes marcades amb *
** Compte amb l'assignació d'adreces IP. Depenent de sí el centre és educat o no l'adreça 192.168.0.2 pot estar ocupada
** Que una màquina no estigui a un segment de xarxa concret no vol dir que no sigui accessible. No ho és en capa 2 però si ho pot ser en capa 3 passant per l'encaminador principal (la Routerboard)

Samba01

$ cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# VLAN 11 SERVIDORS
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.50.41
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.50.0
    broadcast 192.168.50.255
    gateway 192.168.50.1
    # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
    dns-nameservers 192.168.50.10 192.168.50.22
    dns-search iesmontsia.org 

# VLAN ALUMNAT. VLAN 13
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 172.16.0.2
    netmask 255.255.255.0
    network 172.16.0.0
    broadcast 172.16.0.255

# VLAN DOCENT. VLAN 12
auto eth2
iface eth2 inet static
    address 192.168.0.4
    netmask 255.255.252.0
    network 192.168.0.0
    broadcast 192.168.3.255

# VLAN GESTIO/ADMINISTRACIO. VLAN 10
auto eth3
iface eth3 inet static
    address 192.168.110.5
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.110.0
    broadcast 192.168.0.255

Vegeu també

== Enllaços externs ==