IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Web: http://openfpnet.guifi.net
Centre coordinador:
LogoINSEbre.png
http://www.iesebre.com
Wiki: OpenFPnet
Repositori SVN: http://www.iesebre.com/subversion/openfpnet/
Autors: Sergi Tur Badenas
Llicència: LogoCreativeCommons.png Creative Commons
Ajudes: LogosMinisteriEducacioiUE.png Tot el que es detalla en aquesta wiki es responsabilitat exclusiva dels autors
Enllaços: TodoFP.png http://todofp.es/


Appliances. Virtualització de servidors

Cada servidor Proxmox de centre té un backup de màquina virtual que serveix com a plantilla per a la creació inicial de la resta de servidors. El servidor proxmox té múltiples servidors basats en Ubuntu Server 12.04, la idea és no haver d'instal·lar el sistema cada cop de nou, sinó poder partir d'una plantilla amb preconfiguracions fetes.

NOTA: Les màquines a mida no és publiquen per qüestions de seguretat

Al següent apartat definim el número de id de cada màquina i el nom que li posem per tal de tenir uns criteris compartits.

A més l'objectiu de treballar amb màquines virtuals es poden reutilitzar màquines en diferents instal·lacions físiques simplement adaptant les dades.

Noms de màquines virtuals i identificadors Proxmox

Al servidor proxmox01 hi ha com a mínim les següents màquines:

Id Nom Descripció
100 gosa Servidor principal Ldap i Gosa.
101 Lliure Lliure
102 testUbuntuDesktop Plantilla de servidor a partir de la qual es fan les altres màquines virtuals.
103 testUbuntuServer Plantilla de servidor a partir de la qual es fan les altres màquines virtuals.
104 testWindowsDesktop Windows XP. Escritori de proves
105 testWindows7Desktop Windows 7. Escritori de proves
106 cop Servidor de comunicacions principal. COP
120 ubuntumirror Mirror dels repositoris d'Ubuntu
122 ns2 Servidor secundari
141 samba01 Servidor principal Samba
142 samba02 Servidor secundari Samba (pot ser opcional)
143 samba03 Servidor principal Samba (pot ser opcional)
150 noc Servidor de Monitorització
161 proxyguifi Servidor proxy guifi i xarxes secundaries.
180 www Servidor web
250 replicaLdap Màquina que servirà de base per a les instal·lacions de servidors que facin funció de rèplica ldap.
251 testWindowsXPgestio
252 testWindowsXPAlumnat
253 testWindowsXPEducat
254 testWindowsXdocentWIFI
255 testWindowsXdocent

Podeu consultar les IPs per defecte de cada màquina a:

OpenFPnet/Mosaic/Formació/Planificació/Xarxa#Xarxa_de_servidors

Vegeu també:

OpenFPnet/Mosaic/Formació/Execució/Manteniment_i_actualitzacions_dels_servidors#M.C3.A0quines_virtuals_de_proves

Vegeu també

Enllaços externs

TODO