IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

OpenFPnet/Hacklabs/Serveis de xarxa (DNS i DHCP) amb Ldap i Gosa

Instal·lació del DHCP

 • El primer que farem serà instal·lar el servei dhcp, amb la comanda:
# apt-get install dhcp3-server
 • Un cop tenim instal·lat el servei ens situem en la carpeta /etc/dhcpd/, on trobem el fitxer dhcpd.conf que és el que volem configurar.
 • És aconsellable fer una còpia de seguretat del fitxer de configuració original.
 • Les variables que he afegit o modificat són les següents:
# option definitions common to all supported networks...

option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.70.255;
option routers 192.168.70.1;
option domain-name "insebre.com";
option domain-name-servers 192.168.70.1;
default-lease-time 6000;
max-lease-time 7200;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;

# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
log-facility local7;

# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the 
# DHCP server to understand the network topology.

subnet 192.168.70.0 netmask 255.255.255.0 {
	range 192.168.70.2 192.168.70.200;
}
 • Un cop tenim el fitxer configurat, podem reiniciar el servei amb la següent comanda:
 
[email protected]:/etc# /etc/init.d/isc-dhcp-server restart
 * Stopping ISC DHCP server dhcpd                                        [ OK ] 
 * Starting ISC DHCP server dhcpd                                        [ OK ]
 • Per últim ens farà falta anar al fitxer /etc/default/isc-dhcp-server i indicar la targeta de xarxa per la qual el nostre servidor escoltarà les peticions i per la qual s'enviaran les configuracions de xarxa dels nostres clients. En el nostre cas és eth1
# Defaults for dhcp initscript
# sourced by /etc/init.d/dhcp
# installed at /etc/default/isc-dhcp-server by the maintainer scripts

#
# This is a POSIX shell fragment
#

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#	Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACES="eth1"