IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Notícies

El projecte openFPnet rep una ajuda de 239.162,11 €

El projecte d'innovació educativa OpenFPnet ha estat seleccionat per a rebre una ajuda de 239.162,11 € amb l'objectiu de crear una xarxa de telecomunicacions que connectarà sis centres d'educació secundaria de les Terres de l'Ebre i el nord de Castelló. Aquesta interconnexió es realitzarà mitjançant la xarxa pública lliure, oberta i neutral guifi.net i a més es pretén dotar als centres dels serveis TIC necessaris per explotar la xarxa i permetre la connexió dels mateixos amb institucions i empreses col·laboradores del seu entorn.

La relació de centres, empreses i entitats col·laboradores és la següent:

 • Institut de l'Ebre de Tortosa. Centre coordinador del projecte
 • Institut Montsià d'Amposta
 • Institut de Deltebre
 • Institut Els Alfacs de Sant Carles de la Ràpita
 • IES Leopoldo Querol de Vinaròs
 • IES Joan Coromines de Benicarlo
 • Comunitat de Regants de l'esquerra de l'Ebre
 • Fundació privada guifi.net
 • Empresa Mosaic. Consultoria TIC
 • Empresa Ebrecom

Podeu obtenir més informació a la web del projecte: http://openfpnet.guifi.net

Aquesta ajuda és possible gràcies al Ministeri d'Educació i dels Fons Socials Europeus.

El contingut difós o publicat compromet exclusivament als autors


Notícia en format correu electrònic

El projecte d'innovació educativa OpenFPnet ha estat seleccionat per a rebre una ajuda de 239.162,11 € amb l'objectiu de crear una xarxa de 
telecomunicacions que connectarà sis centres d'educació secundaria de les Terres de l'Ebre i el nord de Castelló. Aquesta interconnexió es realitzarà 
mitjançant la xarxa pública lliure, oberta i neutral guifi.net i a més es pretén dotar als centres dels serveis TIC necessaris per explotar la xarxa 
i permetre la connexió dels mateixos amb institucions i empreses col·laboradores del seu entorn.

La relació de centres, empreses i entitats col·laboradores és la següent:

- Institut de l'Ebre de Tortosa. Centre coordinador del projecte
- Institut Montsià d'Amposta
- Institut de Deltebre
- Institut Els Alfacs de Sant Carles de la Ràpita
- IES Leopoldo Querol de Vinaròs
- IES Joan Coromines de Benicarlo
- Comunitat de Regants de l'esquerra de l'Ebre
- Fundació privada guifi.net
- Empresa Mosaic. Consultoria TIC
- Empresa Ebrecom

Podeu obtenir més informació a la web del projecte:

http://openfpnet.guifi.net

Aquesta ajuda és possible gràcies al Ministeri d'Educació i dels Fons Socials Europeus. 

Notícia en format HTML:

<p>El projecte d'innovació educativa <a href="http://openfpnet.guifi.net">OpenFPnet</a> ha <a href="http://todofp.es/dctm/todofp/proyecto-de-innovacion-lista-de-ayudas/resolucion-proyectos-20-octubre.pdf?documentId=0901e72b80fb0515">estat seleccionat</a> per a rebre una ajuda de 239.162,11 € amb l'objectiu de crear una xarxa de telecomunicacions que connectarà sis centres d'educació secundaria de les Terres de l'Ebre i el nord de Castelló. Aquesta interconnexió es realitzarà mitjançant la xarxa pública lliure, oberta i neutral <a href="http://guifi.net">guifi.net</a> i a més es pretén dotar als centres dels serveis TIC necessaris per explotar la xarxa i permetre la connexió dels mateixos amb institucions i empreses col·laboradores del seu entorn.</p>
 <p>La relació de centres, empreses i entitats col·laboradores és la següent:</p>
 <ul>
  <li><a href="http://www.iesebre.com">Institut de l'Ebre</a> de Tortosa. Centre coordinador del projecte</li>
  <li><a href="http://www.iesmontsia.org/">Institut Montsià</a> d'Amposta</li>
  <li><a href="http://www.iesdeltebre.net/">Institut de Deltebre</a></li>
  <li><a href="http://www.iesalfacs.org/">Institut Els Alfacs</a> de Sant Carles de la Ràpita</li>
  <li><a href="http://intercentres.cult.gva.es/iesleopoldoquerol/">IES Leopoldo Querol</a> de Vinaròs</li>
  <li><a href="http://www.iesjoancoromines.org/">IES Joan Coromines</a> de Benicarlo</li>
  <li><a href="http://www.regantsesquerra.org">Comunitat de Regants de l'esquerra de l'Ebre</a></li>
  <li><a href="http://fundacio.guifi.net">Fundació privada guifi.net</a></li>
  <li>Empresa <a href="http://www.consultoriamosaic.com/">Mosaic. Consultoria TIC</a></li>
  <li>Empresa <a href="http://www.ebrecom.com/">Ebrecom</a></li>
</ul>
<p>Podeu obtenir més informació a la web del projecte: <a href="http://openfpnet.guifi.net">http://openfpnet.guifi.net</a></p>
<p>Aquesta ajuda és possible gràcies al Ministeri d'Educació i dels Fons Socials Europeus.</p>
<p> <img src="http://dl.dropbox.com/u/3803708/openfpnet/logo_mixto.png" alt="Finaciació" /></p>
<p><sup>El contingut difós o publicat compromet exclusivament als autors</sup><br />
 </p>

Notes de premsa

Requeriments de la difusió

Hacer referencia a la ayuda recibida del Ministerio de Educación en la difusión o publicación (de cualquier tipo o por cualquier medio) de la actividad desarrollada, indicando expresamente que el contenido difundido o publicado compromete exclusivamente a los autores.

Hacer referencia a la cofinanciación por el Fondo Social Europeo cumpliendo con la normativa que, en materia de Información y publicidad señala el articulo 9 del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre: presencia del emblema de la Unión Europea y referencia a la cofinanciación por el Fondo Social Europeo, así como la leyenda “El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro, en todos los materiales publicitarios destinados al público en general y mención expresa de la cofinanciación a cargo del FSE en todos los documentos necesarios para la ejecución de una operación.

On fer difusió?

 • Web de guifi.net
 • Web de la fundació guifi.net
Llistes de correu:
 • Guifi-usuaris
Guifi-Terres de l'Ebre
 • Webs dels Instituts

Altres

Joomla

http://openfpnet.guifi.net/administrator/

Webs

TODO

Instituts participants

Logos

TODO:

 • Instituts
 • Empreses i entitats col·laboradores
 • UE Fondo social Europeo (FSE)
 • Ministerio de Educación

Arxiu

Anar posant enllaços...