IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

OkHttp és un client HTTP per Android i Java pensat per ser eficient per defecte:

OkHttp és un client perseverant quan hi ha problemes de xarxa (molt útil per a connexions mòbils). Silenciosament es recupera de multitud de possibles problemes de xarxa

Suporta redundància d'IPs especificant IPs alternatives (necessari a IPv4+IPv6 i per in redundant data centers)

Using OkHttp is easy. Its 2.0 API is designed with fluent builders and immutability.

Suporta l'execució síncrona i asíncrona utilitzant callbacks.

Es pot utilitzar sense tenir que sobreescriure codi Java:

Requeriments

OkHttp requereix Android 2.3 o superior i per a Java 1.7 mínim. També utilitza:

okio https://github.com/square/okio

Jar

Obtingut el link a la web:

http://square.github.io/okhttp/

Link to jar:

http://repo1.maven.org/maven2/com/squareup/okhttp/okhttp/2.2.0/okhttp-2.2.0.jar

Gradle

compile 'com.squareup.okhttp:okhttp:2.2.0'

Maven

The source code to OkHttp, its samples, and this website is available on GitHub. Maven

<dependency>
 <groupId>com.squareup.okhttp</groupId>
 <artifactId>okhttp</artifactId>
 <version>2.2.0</version>
</dependency>

Codi font

https://github.com/square/okhttp

Vegeu també

Exemples

Obtenir una URL

This program downloads a URL and print its contents as a string. Full source.

OkHttpClient client = new OkHttpClient();

String run(String url) throws IOException {
 Request request = new Request.Builder()
   .url(url)
   .build();

 Response response = client.newCall(request).execute();
 return response.body().string();
}

OkHttpClient

Connexió SSL amb certificat autosignat

Vegeu el gist:

https://gist.github.com/acacha/2dc14f2b43a071cea12d

Enllaços externs