IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Logo de l'aplicació OCS Inventory
Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: ...
Fitxers: No hi ha
Repositori SVN: No s'aplica
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas,

Oriol Sanz Vericat, Harvey Orozco Cardona, Fransisco Rojas Pelayo


OCS NG (Open Computer and Software Inventory NG).

És una aplicació que s'utilitza per a realitzar un inventari d'equips de la xarxa mediant un agent que s'instal·la al client, es necessita un Servidor amb Ubuntu amb el OCS Inventory NG Server on es emmagatzemara les dades de tots els clients, es poden crear grups de clients i fer instal·lacions desateses seleccionant una serie d'ordinadors per a instal·lar una o varies aplicacions, es pot fer que el client no s'assabenti que se li esta instal·lant. OCS pot inventarià clients tant amb Linux com Windows

NOTA: NG fa referència a Next Generation

Contingut

Components

Instalacioserveroriol43.png

Aquest esquema bàsicament el que ens mostra es:

 • Al ocs inventory server, es pot accedir via http, amb un navegador per exemple, via navegador amb un apache
 • S'administra via web, ja sigui http o https.
 • Per poder fer el deployment, s'ha de tenir el certificat.pem al client i al servidor, si la maquina/es client/s tenen el mateix certificat, es podrà fer el deployment, sinó, no. Si destinat a una maquina linux, es pot executar amb un cron.
 • Per tenir l'inventariat, el servidor fa un election on escaneja tota la lan, quan detecta que hi han clients ( òbviament amb el ocs client instal·lat ) automàticament envien les dades del maquinari amb un format xml que es desa amb un ZLIB per ocupar menys espai, i aquests paquets viatgen via http.
 • Per fer deployment d'un paquet, primer l'has de crear, un cop creat ( comprimit amb un .zip el muntes i l'actives al servidor, després tries les maquines on vols que aquesta paquet sigui afectat ( deployment ), llavors aquesta petició s'envia per https on es troba el certificat i s'envia als clients adients.


http://wiki.ocsinventory-ng.org/index.php/Documentation:Server#Setting_up_management_server.

OCS Inventory NG Server

Característiques:

 • Multiplataforma (Windows/Linux)

Instal·lació manual

Versio 2.0
Passos basats en la documentació de OCS, consulteu: 
http://wiki.ocsinventory-ng.org/index.php/Documentation:Server#Under_Linux_Operating_System.

OCS és una aplicació web amb arquitectura LAMP, si encara no teniu LAMP el podeu instal·lar amb:

$ sudo tasksel install lamp-server

NOTA: El servidor OCS es pot instal·lar a Windows però en entorns d'explotació és recomanable utilitzar Linux

Primer instal·leu les dependències:

$ sudo apt-get install libapache-dbi-perl libapache2-mod-perl2 libapache2-reload-perl libbsd-resource-perl libdevel-symdump-perl libdigest-sha-perl libnet-ip-perl libxml-namespacesupport-perl libxml-sax-expat-perl libxml-sax-perl libxml-simple-perl libcompress-raw-zlib-perl libdbd-mysql-perl libsoap-lite-perl php5-gd make build-essential libio-compress-perl

I també:

$ sudo cpan -i XML::Entities 
$ sudo cpan -i SOAP:Lite
$ sudo cpan -i XML::Simple
$ sudo cpan -i Net::IP

Si dona errors proveu:

$ sudo cpan -f -i SOAP:Lite

Escolliu les opcions per defecte (premeu enter a totes les preguntes),

NOTA: Part del servidor funciona en Perl en comptes de PHP. L'elecció de Perl és deguda a que els CGI de Perl que s'executen al servidor no s'interpreten sinó que ja estan compilats i per tant l'execució és més ràpida fet que permet una millor escalabilitat del servidor

Ara de la pàgina de descarregues de OCS:

http://www.ocsinventory-ng.org/en/download/download-server.html

Baixeu la última versió del servidor OCS, en el nostre cas (--acacha (discussió) 13:47, 14 abr 2013 (CEST)):

$ cd
$ wget https://launchpad.net/ocsinventory-server/stable-2.0/2.0.5/+download/OCSNG_UNIX_SERVER-2.0.5.tar.gz

Un cop descarregat descomprimiu:

$ sudo tar xvzf OCSNG_UNIX_SERVER-2.0.5.tar.gz

I entreu a la carpeta:

$ cd OCSNG_UNIX_SERVER-2.0.5.tar.gz

Consulteu el README:

$ cat README
Contingut del fitxer README OCS

Per instal·lar executeu el wizard i accepteu totes les opciones per defecte:

$ chmod +x setup.sh 
$ sudo ./setup.sh 
+----------------------------------------------------------+
|                             |
| Welcome to OCS Inventory NG Management server setup !  |
|                             |
+----------------------------------------------------------+ 

CAUTION: If upgrading Communication server from OCS Inventory NG 1.0 RC2 and
previous, please remove any Apache configuration for Communication Server! 

Do you wish to continue ([y]/n)?

Si esteu fent una instal·lació des de zero el avís no us afecta. Premeu y tot seguit d'Enter.

Assuming Communication server 1.0 RC2 or previous is not installed
on this computer.

Starting OCS Inventory NG Management server setup from folder /home/sergi/OCSNG_UNIX_SERVER-1.3.3
Storing log in file /home/sergi/OCSNG_UNIX_SERVER-1.3.3/ocs_server_setup.log 

+----------------------------------------------------------+
| Checking for database server properties...        |
+----------------------------------------------------------+

Your MySQL client seems to be part of MySQL version 5.1.
Your computer seems to be running MySQL 4.1 or higher, good ;-) 

Which host is running database server [localhost] ?

Per defecte anem a fer una instal·lació on el servidor de base de dades de OCS estigui a la mateixa màquina on hi ha la resta de components del OCS.

OK, database server is running on host localhost ;-) 

On which port is running database server [3306] ?

Per defecte s'utilitza MySQL i el port per defecte és 3306. Si no heu fet cap modificació al vostre servidor de MySQL premeu Enter.

OK, database server is running on port 3306 ;-) 
 
+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache web server daemon...         |
+----------------------------------------------------------+

Where is Apache daemon binary [/usr/sbin/apache2] ?

El Apache pregunta on està el dimoni binari, per defecte a /usr/sbin/apache2. Si no heu fet canvis al servidor aquesta ubicació és la correcta, així que premeu Enter.

OK, using Apache daemon /usr/sbin/apache2 ;-) 
 

+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache main configuration file...      |
+----------------------------------------------------------+ 

Where is Apache main configuration file [/etc/apache2/apache2.conf] ?

Pregunta on està el fitxer de configuració del Apache, que per defecte està a /etc/apache2/apache2.conf. Si no hem canviat res del servidor aquesta serà la ruta correcta.

OK, using Apache main configuration file /etc/apache2/apache2.conf ;-)
 
+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache user account...           |
+----------------------------------------------------------+ 

Which user account is running Apache web server [www-data] ?

Ens pregunta quin usuari utilitza l'Apache, per defecte usa el www-data.

OK, Apache is running under user account www-data ;-) 
 
+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache group...               |
+----------------------------------------------------------+

Which user group is running Apache web server [www-data] ?

Ara pregunta quin grup d'usuaris utilitza l'Apache, per defecte el www-data, com en l'usuari.

OK, Apache is running under users group www-data ;-) 

+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache Include configuration directory...  |
+----------------------------------------------------------+

Setup found Apache Include configuration directory in
//etc/apache2/conf.d/.
Setup will put OCS Inventory NG Apache configuration in this directory.
Where is Apache Include configuration directory [1] ?

Ens pregunta si a la ubicació dels fitxers de configuració del Apache2 volem afegir els del OCS. A aquesta carpeta hi trobarem els fitxers ocsinventory-reports.conf i z-ocsinventory-server.conf.

OK, Apache Include configuration directory //etc/apache2/conf.d/ found ;-)

+----------------------------------------------------------+
| Checking for PERL Interpreter...             |
+----------------------------------------------------------+ 

Found PERL Intrepreter at </usr/bin/perl> ;-)
Where is PERL Intrepreter binary [/usr/bin/perl] ?

Utilitza el perl com a servidor de comunicació.

OK, using PERL Intrepreter /usr/bin/perl ;-)

Do you wish to setup Communication server on this computer ([y]/n)?

Instal·la el servidor de comunicació. Components del OCS

+----------------------------------------------------------+
| Checking for Make utility...               |
+----------------------------------------------------------+ 

OK, Make utility found at </usr/bin/make> ;-)

+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache mod_perl version...         |
+----------------------------------------------------------+ 

Checking for Apache mod_perl version 1.99_22 or higher
Found that mod_perl version 1.99_22 or higher is available.
OK, Apache is using mod_perl version 1.99_22 or higher ;-) 

+----------------------------------------------------------+
| Checking for Communication server log directory...    |
+----------------------------------------------------------+ 

Communication server can create detailled logs. This logs can be enabled
by setting interger value of LOGLEVEL to 1 in Administration console
menu Configuration.
Where to put Communication server log directory [/var/log/ocsinventory-server] ?

Els fitxers de log són els següents: Fitxers de log

OK, Communication server will put logs into directory /var/log/ocsinventory-server ;-) 


+----------------------------------------------------------+
| Checking for required Perl Modules...          |
+----------------------------------------------------------+ 

Checking for DBI PERL module...
Found that PERL module DBI is available.
Checking for Apache::DBI PERL module...
Found that PERL module Apache::DBI is available.
Checking for DBD::mysql PERL module...
Found that PERL module DBD::mysql is available.
Checking for Compress::Zlib PERL module...
Found that PERL module Compress::Zlib is available.
Checking for XML::Simple PERL module...
Found that PERL module XML::Simple is available.
Checking for Net::IP PERL module...
Found that PERL module Net::IP is available. 

Si no es tenen els paquets de Perl necessaris l'instal·lador us oferirà l'opció de fer-ho a través d'apt-get.

+----------------------------------------------------------+
| Checking for optional Perl Modules...          |
+----------------------------------------------------------+

Checking for SOAP::Lite PERL module...
*** Warning: PERL module SOAP::Lite is not installed !
This module is only required by OCS Inventory NG SOAP Web Service.
Do you wish to continue ([y]/n] ?
Checking for XML::Entities PERL module...
*** Warning: PERL module XML::Entities is not installed !
This module is only required by OCS Inventory NG SOAP Web Service.
Do you wish to continue ([y]/n] ?

Des de la versió 1.0, OCS Inventory NG Server proporciona un servei web utilitzable a través de SOAP sobre HTTP. Aquest servei Web està disponible al servidor OCS Inventory NG Comunicació. Aquí està la Documentació oficial.

I aquí estan els enllaços per a l'instal·lació manual del PERL module XML i el PERL module SOAP.

+----------------------------------------------------------+
| OK, looks good ;-)                    |
|                             |
| Configuring Communication server Perl modules...     |
+----------------------------------------------------------+ 

Checking if your kit is complete...
Looks good
Writing Makefile for Apache::Ocsinventory 

+----------------------------------------------------------+
| OK, looks good ;-)                    |
|                             |
| Preparing Communication server Perl modules...      |
+----------------------------------------------------------+ 

+----------------------------------------------------------+
| OK, prepare finshed ;-)                 |
|                             |
| Installing Communication server Perl modules...     |
+----------------------------------------------------------+ 
 

+----------------------------------------------------------+
| OK, Communication server Perl modules install finished;-)|
|                             |
| Creating Communication server log directory...      |
+----------------------------------------------------------+

Creating Communication server log directory /var/log/ocsinventory-server. 

Fixing Communication server log directory files permissions. 
Configuring logrotate for Communication server.
/home/sergi/OCSNG_UNIX_SERVER-1.3.3
Removing old communication server logrotate file /etc/logrotate.d/ocsinventory-NG
Writing communication server logrotate to file /etc/logrotate.d/ocsinventory-server 

+----------------------------------------------------------+
| OK, Communication server log directory created ;-)    |
|                             |
| Now configuring Apache web server...           |
+----------------------------------------------------------+

To ensure Apache loads mod_perl before OCS Inventory NG Communication Server,
Setup can name Communication Server Apache configuration file
'z-ocsinventory-server.conf' instead of 'ocsinventory-server.conf'.
Do you allow Setup renaming Communication Server Apache configuration file
to 'z-ocsinventory-server.conf' ([y]/n) ?

Primer configura els mòduls Perl de comunicació, acte seguit els prepara i per últim els instal·la. Per acabar crea el directori del log. La pregunta que ens fa és si volem renombrar el fitxer de configuració del servidor Apache.

OK, using 'z-ocsinventory-server.conf' as Communication Server Apache configuration file
Removing old communication server configuration to file //etc/apache2/conf.d//ocsinventory.conf
Writing communication server configuration to file //etc/apache2/conf.d//z-ocsinventory-server.conf 

+----------------------------------------------------------+
| OK, Communication server setup sucessfully finished ;-) |
|                             |
| Please, review //etc/apache2/conf.d//z-ocsinventory-server.conf
| to ensure all is good. Then restart Apache daemon.    |
+----------------------------------------------------------+ 
 
Do you wish to setup Administration Server (Web Administration Console)
on this computer ([y]/n)? 

Aquí ens pregunta si volem instal·lat el servidor d'administració al ordinador al que estem. Components del OCS

+----------------------------------------------------------+
| Checking for Administration Server directories...    |
+----------------------------------------------------------+  

CAUTION: Setup now install files in accordance with [[Filesystem Hierarchy
Standard]]. So, no file is installed under Apache root document directory
(Refer to Apache configuration files to locate it).
If you're upgrading from OCS Inventory NG Server 1.01 and previous, YOU
MUST REMOVE (or move) directories 'ocsreports' and 'download' from Apache
root document directory.
If you choose to move directory, YOU MUST MOVE 'download' directory to
Administration Server writable/cache directory (by default
/var/lib/ocsinventory-reports), especialy if you use deployement feature. 

Do you wish to continue ([y]/n)?

Aquí t'explica que si has utilitzat el OCS 1.01 o anterior mouràs o eliminaràs carpetes com 'ocsreports' i 'download' del directori del Apache. Si el mous aniran a parar al directori /var/lib/ocsinventory-reports.

Assuming directories 'ocsreports' and 'download' removed from
Apache root document directory.  

Where to copy Administration Server static files for PHP Web Console
[/usr/share/ocsinventory-reports] ?

Ara ens pregunta on volem copiar els fitxers d'administració del servidor de la consola web del PHP. Per defecte ens els posa a /usr/share/ocsinventory-reports.

OK, using directory /usr/share/ocsinventory-reports to install static files ;-)
Where to create writable/cache directories for deployement packages and
IPDiscover [/var/lib/ocsinventory-reports] ?

Ara utilitza el directori /usr/share/ocsinventory-reports per a instal·lar els fitxers estàtics i ens pregunta on volem crear el directori per la implementació de paquets i el IPDiscover, per defecte el posa a /var/lib/ocsinventory-reports.

A /var/lib/ocsinventory-reports hi trobem els fitxers que s'utilitzen per a la implementació de paquets.

OK, writable/cache directory is /var/lib/ocsinventory-reports ;-) 

+----------------------------------------------------------+
| Checking for required Perl Modules...          |
+----------------------------------------------------------+ 

Checking for DBI PERL module...
Found that PERL module DBI is available.
Checking for DBD::mysql PERL module...
Found that PERL module DBD::mysql is available.
Checking for XML::Simple PERL module...
Found that PERL module XML::Simple is available.
Checking for Net::IP PERL module...
Found that PERL module Net::IP is available. 

+----------------------------------------------------------+
| Installing files for Administration server...      |
+----------------------------------------------------------+ 

Creating PHP directory /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports.
Copying PHP files to /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports.
Fixing permissions on directory /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports.
Creating database configuration file /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/dbconfig.inc.php.
Creating IPDiscover directory /var/lib/ocsinventory-reports/ipd.
Fixing permissions on directory /var/lib/ocsinventory-reports/ipd.
Creating packages directory /var/lib/ocsinventory-reports/download.
Fixing permissions on directory /var/lib/ocsinventory-reports/download.
Configuring IPDISCOVER-UTIL Perl script.
Installing IPDISCOVER-UTIL Perl script.
Fixing permissions on IPDISCOVER-UTIL Perl script.
Writing Administration server configuration to file //etc/apache2/conf.d//ocsinventory-reports.conf 

+----------------------------------------------------------+
| OK, Administration server installation finished ;-)   |
|                             |
| Please, review //etc/apache2/conf.d//ocsinventory-reports.conf
| to ensure all is good and restart Apache daemon.     |
|                             |
| Then, point your browser to http://server//ocsreports
| to configure database server and create/update schema.  |
+----------------------------------------------------------+
 

Setup has created a log file /home/sergi/OCSNG_UNIX_SERVER-1.3.3/ocs_server_setup.log. Please, save this file.
If you encounter error while running OCS Inventory NG Management server,
we can ask you to show us his content ! 

DON'T FORGET TO RESTART APACHE DAEMON ! 

Enjoy OCS Inventory NG ;-)

Ara apliqueu els canvis a Apache:

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

Ara em d'executar el instal·lador:

http://localhost/ocsreports/install.php

Posem les dades del MySQL i podem començar la instal·lació

IMPORTANT: El compte i la contrasenya per defecte són admin / admin

Instalacioserveroriol33.png

 • Com a login del MySQL utilitzem el root, ja que així tindrem tots els permisos.
 • Ara posem la contrasenya del MySQL.
 • Li donem un nom a la base de dades, en el nostre cas li posem per exemple: ocsweb.
 • Per últim demana el nom de domini del PC on està el MySQL, com el tenim a la mateixa màquina posem localhost.

Instalacioserveroriol34.png

Cal configurar el php.ini seguint l'avís que ens dóna:

AVERTISSEMENT: Vous ne serez pas en mesure de construire un paquet de déploiement d'une taille plus grande que 8MB
Vous devez modifier post_max_size et upload_max_filesize dans php.ini, pour augmenter cette limite.

Modifiquem el fitxer:

$ sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini

I sustiuïm:

upload_max_filesize = 2M ---> upload_max_filesize = 200M

i

post_max_size = 8M ---> post_max_size = 201M

Ara segons ens diu l'instal·lador podem accedir al ocs amb l'usuari admin i contrasenya admin.

Instalacioserveroriol35.png

I accedim a la pantalla d'identificació, aquí a part de logejar-nos podem canviar l'idioma pitjant sobre la bandera del idioma que preferim:

Instalacioserveroriol36.png

Ara ens surt un avís a la part superior en roig:

        WARNING:
YOUR INSTALL.PHP EXIST IN OCS REPOSITORY

L'únic que tenim que fer és esborrar el següent fitxer:

$ sudo rm -rf /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.php 

Ja tenim el OCS-Inventory instal·lat i preparat per a la configuració.

Upgrade de 1.0.2 a 1.3.3

Es baixa la nova versió i se segueixen les mateixes passes que a una instal·lació normal i ens farà un upgrade

IMPORTANT: Modificar el temps limit d'execució de PHP ja que a mi m'ha tardat més de cinc minuts en actualitzar...

Recuperació d'una copia de seguretat

Per tornar a instal·lar ocs reports el que s'ha fet es instal·lar la base de dades ocs a partir d'una copia amb mysqldump, es torna a executar el programa de configuració (versió 1.3.3 en aquest cas), es crea l'usuari de base de dades ocs (amb permisos a la base de dades restaurada) i es modifica el fitxer:

/usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/dbconfig.inc.php

Configuració

Usuaris per defecte

L'usuari admin de l'aplicació web és:

Usuari: admin
Password: admin

El usuari de base de dades té com a usuari:

ocsweb
Accés a la base de dades. dbconfig.inc.php

El fitxers amb les dades d'accés és:

/usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/dbconfig.inc.php
dbconfig.inc.php

IMPORTANT: Els valors per defecte no són gaire segurs que diguéssim!!!!

Si li fem un:

$ ls -la

Podem veure clarament que qualsevol usuari podria veure aquest fitxer. Quin és el problema? Que a aquest fitxer ens surt la contrasenya.

$ cat /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/dbconfig.inc.php
<?php
define("DB_NAME", "ocsweb");
define("SERVER_READ","localhost");
define("SERVER_WRITE","localhost");
define("COMPTE_BASE","ocs");
define("PSWD_BASE","ocs");
?>

NOTA: Molt important no posar res (ni espais ni salts de línia) després del final del fitxer ?>

Per exemple si està instal·lat Phpmyadmin, algú podria entrar a :

http://IP_SERVIDOR_OCS/phpmyadmin

I entrar amb l'usuari ocs i paraula de pas ocs i tindria tots els privilegis sobre la base de dades ocsweb.

Si es canvia la paraula de pas també s'ha de modificar a:

La paraula de pas es pot canviar des de 2 llocs:

 • Phpmyadmin
 • Ordres SQL

Des del Phpmyadmin es pot canviar la contrasenya fàcilment. L'únic que em de fer és entrar-hi ens surt a primera plana l'opció de canviar la contrasenya.

Des del MySQL també és relativament fàcil canviar-la, la única diferència és que ho fem per línia d'ordres.

Accedim al MySQL:

$ sudo mysql -u root -p

Primer executem la següent comanda:

mysql> use mysql;

I executem:

mysql> update user set password=PASSWORD("NEW-PASSWORD-HERE") where User='user-name-here';

En el nostre cas seria:

mysql> update user set password=PASSWORD("pass") where User='ocs';
Configuració HTTPS (SSL) del servidor OCS
Certificats SSL

Mirem els ports del protocol http, com podem veure el protocol https i el protocol http no utilitzen el mateix port:

$ cat /etc/services | grep http
# Updated from http://www.iana.org/assignments/port-numbers and other
# sources like http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/src/etc/services .
www		80/tcp		http		# WorldWideWeb HTTP
https		443/tcp				# http protocol over TLS/SSL
https		443/udp
http-alt	8080/tcp	webcache	# WWW caching service
http-alt	8080/udp			# WWW caching service

1er pas per instalar un certificat a una web, es crear el certificat, de la següent forma:

Activem el modul ssl:

$ sudo a2enmod ssl
Module ssl already enabled

Després fem el següent:

$ sudo gunzip /usr/share/doc/apache2.2-common/README.Debian.gz
$ sudo cat /usr/share/doc/apache2.2-common/README.Debian

El certificat s'ha creat sol amb el nom del host que apareix al fitxer /etc/hosts. Es pot tornar a crear el certificat amb l'ordre:

$ sudo apt-get install ssl-cert
$ sudo make-ssl-cert generate-default-snakeoil --force-overwrite

Per tant l'únic que cal fer és:

$ sudo a2ensite default-ssl
$ sudo /etc/init.d/apache2 reload

Fent aixo, et crees un certificat snakeoil, es a dir, no es segur ja que es un auto-certificat

Https-ocsi1.jpeg

Instalacioserveroriol48.pngIMPORTANT: el fitxer queda desat a /etc/ssl/certs/.

Usant certificats auto signats

IMPORTANT: Aneu amb compte sobre el període de validesa del certificat, com a servidor web, el certificat auto signat ha d'estar instal·lat en cada equip client que executa l'agent. Quan el certificat expira, s'haurà de generar i distribuir el nou certificat en cada equip client!

Fem-ho amb un OCS Inventory NG Server per a Linux

Normalment, l'Apache o els paquets mod_ssl vénen amb exemples d'scripts per generar els certificats, en especial els certificats de prova.

No obstant això, oferim a continuació un script d'exemple que utilitzen OpenSSL per generar un certificat autofirmat per al seu ús en Apache.

#!/bin/sh
#
#Primer, generar la sol·licitud de certificat al Apache
#
#Generar claus RSA de 1024bits, en un fitxer privat
#no protegir amb contrasenya el fitxer PEM server.key, utilitzant
#el sistema per defecte de configuració del OpenSSL
#
echo
echo Generating Apache server private key...
echo
openssl genrsa -out server.key 1024
#
#A continuació, signar el certificat del servidor Apache amb la clau del servidor Apache
#
#Signar amb el certificat PEM server.crt, utilitzant l'arxiu PEM server.key per a la clau
#privada del servidor, usant per defecte el fitxer de configuració del OpenSSL
#
#El certificat presentat tindrà una vigència de 1825 dies (aproximadament 5 anys)
#
echo
echo Generating Apache server self signed certificate...
echo
openssl req -outform PEM -new -key server.key -x509 -days 1825 -out server.crt

Aquest script genera una clau privada RSA a l'arxiu "server.key" i un certificat X.509 auto firmat a l'arxiu "server.crt".

En primer lloc, iniciarem aquesta seqüència d'ordres amb la comanda:

$ sudo sh apache_generate_cert.sh

Ara es generarà la clau privada i ens demanarà les propietats del certificat:

 • Codi del país, en general necessari
 • Nom del estat o la província, sol ser necessari
 • Ciutat, normalment necessari
 • Organització o nom de l'empresa, en general necessari
 • Nom de la Unitat Organitzativa, normalment opcional
 • Nom comú (aquest és el nom DNS o l'adreça IP del servidor), necessaris
 • Una adreça de correu electrònic, en general opcional

En el nostre cas queda així:

Instalacioserveroriol47.png

A continuació copiem els dos fitxers al Apache, per a això creem una carpeta.

$ cd /etc/apache2/
$ mkdir ssl_certificate

Ara canviem el propietari de la carpeta:

$ sudo chown root.root ssl_certificate/

I els permisos:

$ sudo chmod 400 ssl_certificate/

Ara movem els dos documents a dins d'aquesta carpeta:

$ sudo mv /home/ocs/server.crt /etc/apache2/ssl_certificate/
$ sudo mv /home/ocs/server.key /etc/apache2/ssl_certificate/

I ara fem el mateix que abans, li canviem el propietari i els permisos dels dos fitxers.

Ara editem el fitxer /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl, on buscarem les següents línies:

SSLCertificateFile  /etc/apache2/ssl_certificate/server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl_certificate/server.key

Un cop hageu configurat el servidor web Apache, no us oblideu de reiniciar el servidor Apache perquè els canvis tinguin efecte.

Finalment, hem d'instal·lar el certificat de servidor "server.crt" en cada equip client en el directori d'instal·lació d'OCS Inventory Agent, sota el nom "cacert.pem".

OCS Inventory NG Agents

Característiques:

 • Multiplataforma (Windows/Linux/MacOSX)

Ubuntu

$ sudo apt-get install ocsinventory-agent

La primera execució la podeu forçar amb:

$ sudo ocsinventory-agent

O serà executada diàriament per anacron:

$ dpkg -L ocsinventory-agent | grep cron
/etc/cron.daily
/etc/cron.daily/ocsinventory-agent


Instal·lació manual del client

Els paquets de dependències de Perl es poden instal·lar amb Cpan, per exemple XML:Simple

$ sudo cpan
cpan > install XML::Simple

Passos seguits a OpenSuse:

$ wget http://launchpad.net/ocsinventory-unix-agent/stable-2.0/2.0rc1/+download/Ocsinventory-Agent-2.0rc1.tar.gz
$ tar xvzf Ocsinventory-Agent-2.0rc1.tar.gz 
$ cd Ocsinventory-Agent-2.0rc1/
$ perl Makefile.PL
$ make
$ sudo make install
...
Writing /usr/lib/perl5/site_perl/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi/auto/Ocsinventory/Agent/.packlist
Appending installation info to /usr/lib/perl5/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi/perllocal.pod
[ ! -f run-postinst ] || /usr/bin/perl postinst.pl
Do you want to configure the agent
Please enter 'y' or 'n'?> [y] 
Where do you want to write the configuration file?
 0 -> /etc/ocsinventory
 1 -> /usr/local/etc/ocsinventory
 2 -> /etc/ocsinventory-agent
?> 2
Do you want to create the directory /etc/ocsinventory-agent?
Please enter 'y' or 'n'?> [y] 
[info] The config file will be written in /etc/ocsinventory/ocsinventory-agent.cfg,
What is the address of your ocs server?> [ocsinventory-ng] 192.168.0.11
Do you need credential for the server? (You probably don't)
Please enter 'y' or 'n'?> [n] 
Do you want to apply an administrative tag on this machine
Please enter 'y' or 'n'?> [y] n
ocsinventory agent presents: /usr/bin/ocsinventory-agent
Do yo want to install the cron task in /etc/cron.d
Please enter 'y' or 'n'?> [y] y
Where do you want the agent to store its files? (You probably don't need to change it)?> [/var/lib/ocsinventory-agent] 
New settings written! Thank you for using OCS Inventory
Should I remove the old linux_agent
Please enter 'y' or 'n'?> [n] 
Do you want to use OCS-Inventory software deployment feature?
Please enter 'y' or 'n'?> [y] n
Do you want to use OCS-Inventory SNMP scans feature?
Please enter 'y' or 'n'?> [y] 
Do you want to send an inventory of this machine?
Please enter 'y' or 'n'?> [y] 
[info] Accountinfo file doesn't exist. I create an empty one.

Per a reiniciar manualment el servei em d'executar la següent comanda:

$ sudo ocsinventory-agent --server localhost

IMPORTANT: En el nostre cas tenim el client a la mateixa màquina que el servidor, en cas contrari s'ha d'indicar la IP del servidor OCS.

Windows

Instal·lació de l'agent OCS
Versió 2.0

Ens descarreguem el paquet indicat de la pàgina web del fabricant:

http://www.ocsinventory-ng.org/en/download/download-agent.html

Ens baixarem la 2.0 ja que és la última versió estable (--acacha 09:24, 28 maig 2011 (UTC))

http://launchpad.net/ocsinventory-windows-agent/2.0/2.0/+download/OCSNG-Windows-Agent-2.0.zip

Una vegada baixat el fitxer el descomprimim i executem l'instal·lador (OcsAgentSetup.exe).

A continuació acceptem la llicència.

El primer que ens pregunta és quin tipus d'inventari:

En xarxa:

Instalacioserveroriol37.png

En local:

Instalacioserveroriol38.png

Nosaltres elegim en xarxa

NOTA: Per tal de poder elegir l'opció en xarxa prèviament cal haver instal·lat un servidor OCS

Les següents són les captures de pantalla que us mostrarà el wizard/assistent de l'instal·lador:

Instalacioserveroriol39.png

Instalacioserveroriol40.png

Instalacioserveroriol41.png

Preguntes Valor escollit Explicació Paràmetres afectats
Server URL http://192.168.202.221/ocsinventory Em de posar la direcció del servidor OCS
Server credentials (optional) S'ha d'escriure amb quin usuari volem entrar al servidor OCS, en el nostre cas no n'usem Afecta al login del servidor
Server security Desactivat Ens pregunta si volem usar o no certificat (https) i quin A l'hora de loginar-se afecta si és http o https
Proxy type None Seleccionaríem quin tipus de proxy volem utilitzar Afecta a l'hora de la descàrrega o pujada de contingut
Address Aquí inscriuríem l'adreça del proxy Ídem que a l'apartat "Proxy type"
Port Aquí posaríem el nº de port que utilitza el proxy Ídem que a l'apartat "Proxy type"
Proxy credentials (optional) Utilitzaríem el usuari i la contrasenya necessària per usar al proxy si aquest en necessita Afecta al ús del proxy
Enable verbose log Activat S'usa per tenir un registre detallat del que es du a terme Afecta al control i l'administració del OCS Agent
Never ask fot TAG Desactivat Etiqueta que s'usa per descriure un element Etiquetes
Specify TAG value S'utilitza per posar un valor al TAG Afecta al valor que tindria el valor TAG
Do not register service Desactivat Si no vols que sigui un servei de Windows Si no vols que sigui un servei no s'estarà executant contínuament
Do not register Systray appley to automatically start Desactivat Si vols que no surti una icona al Systray. Si no ho selecciones no sortirà la icona a la Systray
Immediatly launch inventory Activat Si vols que faci un inventari després de fer l'instal·lació Si ho selecciones farà un inventari immediatament al acabar l'instal·lació.


Instalacioserveroriol32.png

Configuració del OCS Inventory NG Agent

L'arxiu de configuració del Agent està a:

C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\OCS Inventory NG\Agent

i és el fitxer denominat:

ocsinventory

Té un format paregut al següent:

Instalacioserveroriol42.png

Instal·lació del OCS Inventory NG Agent per línia de comandes

La instal·lació dels serveis de l'agent "OCS-NG-Windows-agent-Setup.exe" es poden determinar per la línia de comandes:

 • /S per a executar l'instal·lador en mode silenciós, sense necessitat d'interacció amb l'usuari.
 • /NOSPLASH desactiva la pantalla SPLASH quan l'instal·lador s'inicia.
 • /UPGRADE per implementar el nou agent a través de la funció en desplegament OCS. A causa de l'actualització de l'agent utilitza l'agent en si mateix per executar l'actualització, necessita que l'instal·lador ho notifiqui, per especificar el resultat ho re enviarà al servidor quan es torni a executar.
 • /NO_SERVICE no registrar l'OCS Inventory NG Agent al Windows Service Manager. L'agent sol pot llançar manualment o per mitjà d'una seqüència de comandaments /GPO.
 • /NO_SYSTRAY no crea un accés directe a la carpeta d'inici "All Users" al iniciar la safata applet del sistema quan l'usuari entra.
 • /NOW per inventariar just després de la instal·lació.

També pots posar els paràmetres de la instal·lació per línia de comandes (veure les opcions de l'agent per obtenir més detalls):

 • / Server=
 • / USUARI=
 • / PWD=
 • / SSL=
 • / CA=
 • / PROXY_TYPE=
 • / PROXY=
 • / PROXY_PORT=
 • / PROXY_USER=
 • / PROXY_PWD=
 • / DEBUG=
 • / NOTAG
 • / TAG=


La comanda que nostaltres utilzem es la següent:

"C:\Documents and Settings\alumne\Escritorio\OCSNG-Windows-Agent-Setup.exe" /Server=http://192.168.202.221/ocsinentory
/NOW /debug=1 /S

El que li hem indicat es que el servidor es ttp://192.168.202.221/ocsinentory, activar les caselles de enable verbose log i Immediatly launc inventori i que o façi silenciosament.

OCS Inventory NG Packager

Open Computer and Software Inventory NG Packager es una aplicación diseñada para preparar la instalación automática de un solo clic de software de usuario ('paquetes') para windows. También permite la ejecución de cualquier script utilizando una cuenta de administrador alterna. Este empaquetador está basado en software utilitario tipo open source NSIS script y RemCom. OCS Inventory NG Packager es software GPL.


NB: This tool allows you to create an installer for Windows Service Agent able to run even if user not having Administrator privileges. It must be used to create package used by launcher OcsLogon to deploy OCS Inventory NG Agent as a service through login script or GPO.

Només disponible per a Windows

NOTA: A Linux no és tant complicat el tema del deployment d'aplicacions

OCS Inventory NG Agent Deployment Tool

NB: This tool allows you to remotely install Windows Service Agent on a group of computers, using standard Windows administrative tasks, and to remotely install Unix Unified Agent on a group of computers using SSH.

Aquesta eina permet instal·lar l'agent de OCS de forma remota en múltiples clients Windows/Linux. L'eina és molt fàcil d'utilitzar, només cal saber

 • Les adreçes IP o noms de màquina Windows de les màquines remotes a modificar
 • Un usuari administrador de la màquina remota. Aquí teniu dos opcions:
 • Les màquines remotes formen part d'un domini i podeu utilitzar un usuari que sigui Domain Admin
 • Les màquines remotes no formen part d'un domini i aleshores necessiteu un usuari local que sigui administrador

Cal tenir en compte el següent per tal que la connexió remota funcioni:

 • Cal doncs que estigui activat c$. Dos casos:
 • Màquina membre d'un domini: sempre està activat
 • Màquina no membre d'un domini. Si la màquina té un Windows XP SP 3 cal activar el c$ share anant a l'explorador de fitxers (Tecla Windows +E), Herramientas > opciones de carpeta > Pestanya Ver i desactivar:
Using simple share (recommended) |Utilitzar uso simple compartido de arhivos (recomendado)
 • Cal tenir també en compte el Firewall de Windows (o altres firewalls) o el desactivem o permeten a les excepcions la connexió

Com funciona l'agent

 • PROLOG_FREQ: Paràmetre en hores. Indica la "Frecuencia de auto-ejecución del agente", és a dir cada quan s'ha d'executar l'agent (el servei)


Controls how often the windows service agent runs. Specified in number of hours 1-24. The agent will contact the OCS
server every PROLOG_FREQ hours. 
The agent will not send an inventory if inventory is not older than FREQUENCY days. 

A Windows hi ha un servei (OcsService.exe) executant-se als clients de forma continua. Cada PROLOG_FREQ hours s'executa l'inventari: OCSInventory.exe.

Al fitxer service.ini està la configuració del servei. El paràmetre TTO_WAIT indica quan s'executarà l'inventari. Cal tenir en compte que els clients s'esperen un temps aleatori abans d'executar-se (impedeix que tots els clients s'executin al mateix temps). El temps a esperar aleatori s'estableix durant la instal·lació i no varia (excepte si es canvia el valor PROLOG_FREQ al servidor). El valor aleatori és entre 0 i PROLOG_FREQ.

Exemple de fitxers service.ini:

[OCS_SERVICE]
NoProxy=1
Server=my-ocs-server.domain.tld
Pnum=80
Miscellaneous=/DEBUG /NP /server: my-ocs-server.domain.tld /pnum:80
PROLOG_FREQ=10
OLD_PROLOG_FREQ=10
TTO_WAIT=1505


 • FREQUENCY: Una cosa es cada quan contactarà l'agent amb el servidor i un altre cada quan enviarà informació d'inventari. Frequency indica cada quan s'enviarà l'inventari.

NOTA: Per defecte PROLOG_FREQ és 24 hores.

IP discovery

Once the server has determined that there is a need for the selected gateway, it evaluates the following criteria:

 • OS: operating system must be Windows XP or Windows 2000 (all versions) or Linux.
 • QUALITY: this parameter means the host connection average to the server in days. It is evaluated dynamically by Communication server only when there is more than the number (defined by ‘IPDISCOVER’ option) of inventoried hosts for a gateway. If the current computer sending inventory results has better quality than another IPDISCOVER enabled computer for this gateway, the current computer will replace the other one. ‘IPDISCOVER’ option must be greater than zero to enable this feature!
 • FIDELITY: total connection number to the server of the computer. This number must be at least 3, to allow QUALITY to be computed from representative data.
 • NETMASK: subnet mask. It must describe a maximum of a B class IP network (2 first bytes to 255 => 255.255.X.X).
 • LASTDATE: when the Communication server computes QUALITY, if it finds a host which hasn’t sent inventory results from number of days defined by ‘IPDISCOVER_MAX_ALIVE’ option, it will replace this host by a new one.

Fitxers de log

Depuració

Canviar variable del següent del fitxer /etc/apache2/conf.d/z-ocsinventory-server.conf

OCS_OPT_DBI_PRINT_ERROR de 0 a 1 

I reiniciem l'apache:

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

Agent

 • Ruta d'accés: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\OCS Inventory NG\Agent
 • Nom: ocsinventory.log

SysInfo.log

WMI Connect: Trying to connect to WMI namespace root\cimv2 on device <Localhost>...OK.
DMI: Trying to initialize COM...OK
DMI: Trying to get raw SMBios data...OK
Registry Connect: Trying to connect to HKEY_LOCAL_MACHINE on device <Localhost>...OK.
getUserName: Trying to get logged on User ID...
getUserName: Using Process32 library...OK
User found (running process explorer): OCS-Inventory.
Registry NT GetLastLoggedUser: Trying to get the last user who'd been logged in...OK (OCS-Inventory).
WMI GetOS: Trying to find Win32_OperatingSystem WMI objects...OK (Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 Service Pack 3 ).
WMI GetAddressWidthOS: Trying to find Win32_Processor WMI objects...32 bits OS. OK
WMI GetDomainOrWorkgroup: Trying to find Win32_ComputerSystem WMI objects...OK (GRUPO_TRABAJO)
Registry NT GetDomainOrWorkgroup...OK (CLIENT-OCS).
DMI GetBios: Trying to find DMI Structure type 0...OK (1 object(s)
DMI GetSystemInformation: Trying to find DMI Structure type 1...OK (1 object(s)
DMI GetSystemEnclosure: Trying to find DMI Structure type 3...OK (0 object(s)
DMI GetBaseBoard: Trying to find DMI Structure type 2...OK (0 object(s)
Registry NT GetProcessors...
Registry NT GetProcessors: OK (Pentium(R) Dual-Core CPU   E5400 @ 2.70GHz 2681 MHz, 1 objects).
Registry NT GetProcessors: 1 processor(s) found.
WMI GetProcessors: Trying to find Win32_Processor WMI objects...1 x Procesador Intel Pentium III Xeon [1 core(s) x86] at 2681. OK
getMemory...Physical: 536985600 bytes, Swap: 1311580160 bytes. OK
DMI GetMemorySlots: Trying to find DMI Structure type 17...Failed because no DMI Structure type 17 !
WMI GetMemorySlots: Trying to find Win32_PhysicalMemory WMI objects...Failed because no Win32_PhysicalMemory object !
WMI GetInputDevices: Trying to find Win32_Keyboard WMI objects...OK (1 objects)
WMI GetInputDevices: Trying to find Win32_PointingDevice WMI objects...OK (1 objects)
WMI GetInputDevices: OK
DMI GetSystemPorts: Trying to find DMI Structure type 8...OK (0 object(s)
WMI GetSystemPorts: Trying to find Win32_PortConnector WMI objects...Failed because no Win32_PortConnector object !
WMI GetSystemPorts: Trying to find Win32_SerialPort WMI objects...Failed because no Win32_SerialPort object !
WMI GetSystemPorts: Trying to find Win32_ParallelPort WMI objects...Failed because no Win32_ParallelPort object !
WMI GetSystemPorts: Failed because no system port found !
Registry NT GetSystemPorts...
Registry NT GetSystemPorts: OK (1 objects).
DMI GetSystemSlots: Trying to find DMI Structure type 9...OK (0 object(s)
WMI GetSystemSlots: Trying to find Win32_SystemSlot WMI objects...Failed because no Win32_SystemSlot object !
WMI GetSystemControllers: Trying to find Win32_FloppyController WMI objects...OK (1 objects)
WMI GetSystemControllers: Trying to find Win32_IDEController WMI objects...OK (3 objects)
WMI GetSystemControllers: Trying to find Win32_SCSIController WMI objects...Failed because no Win32_SCSIController object !
WMI GetSystemControllers: Trying to find Win32_InfraredDevice WMI objects...Failed because no Win32_InfraredDevice object !
WMI GetSystemControllers: Trying to find Win32_USBController WMI objects...Failed because no Win32_USBController object !
WMI GetSystemControllers: Trying to find Win32_1394Controller WMI objects...Failed because no Win32_1394Controller object !
WMI GetSystemControllers: Trying to find Win32_PCMCIAController WMI objects...Failed because no Win32_PCMCIAController object !
WMI GetSystemControllers: OK
WMI GetStoragePeripherals: Trying to find Win32_FloppyDrive WMI objects...OK (1 objects)
WMI GetStoragePeripherals: Trying to find Win32_DiskDrive WMI objects...OK (1 objects)
WMI GetStoragePeripherals: Trying to find Win32_CDROMDrive WMI objects...OK (1 objects)
WMI GetStoragePeripherals: Trying to find Win32_TapeDrive WMI objects...Failed because no Win32_TapeDrive object !
WMI GetStoragePeripherals: OK
WMI GetLogicalDrives: Trying to find Win32_LogicalDisk WMI objects...OK (3 objects)
WMI GetSoundDevices: Trying to find Win32_SoundDevice WMI objects...OK (1 objects)
WMI GetModems: Trying to find Win32_POTSModem WMI objects...Failed because no Win32_POTSModem object !
Registry NT GetModems...
Registry NT GetModems: Failed in call to <RegEnumKeyEx> function to find subkey of HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
IpHlpAPI GetNetworkAdapters...
IpHlpAPI GetNetworkAdapters: Calling GetIfTable to determine network adapter properties...OK
IpHlpAPI GetNetworkAdapters: Calling GetAdapterInfo to determine IP Infos...OK
IpHlpAPI GetNetworkAdapters: OK (1 objects).
WMI GetPrinters: Trying to find Win32_Printer WMI objects...Failed because no Win32_Printer object !
Registry GetPrinters...
Registry GetPrinters: Failed in call to <RegEnumKeyEx> function to find Printer subkey.
WMI GetVideoAdapters: Trying to find Win32_VideoController WMI objects...OK (1 objects)
SetupAPI Connect: Trying to connect to SetupAPI on device <Localhost>...OK.
SetupAPI: Enumerating DISPLAY devices...
	SetupAPI: RegQueryValueEx failed with error 2.
SetupAPI: Enumerates DISPLAY devices finished (1 objects)...
SetupAPI: Enumerating MONITOR devices...
	SetupAPI: SetupDiGetClassDevs MONITOR failed with error 87.
SetupAPI: Enumerates MONITOR devices finished (0 objects)...
WMI GetMonitors: Trying to find Win32_DesktopMonitor WMI objects...OK (1 objects)
SetupAPI Disconnect: Disconnected from SetupAPI.
WSA Get IPv4 address...OK (192.168.202.228)
WMI GetWindowsRegistration: Trying to find Win32_OperatingSystem WMI objects...OK (OCS-Inventory client ocs 55274-640-8834005-23903).
Registry GetWindowsProductKey...OK (MRX3F-47B9T-2487J-KWKMF-RPWBY).
Registry NT GetRegistryApplications: Reading hive HKLM... 
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AddressBook\Publisher !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AddressBook\DisplayName !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AddressBook\DisplayVersion !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AddressBook\InstallLocation !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AddressBook\Comments !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AddressBook\Language !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AddressBook\InstallDate !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Branding\Publisher !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Branding\DisplayName !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Branding\DisplayVersion !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Branding\InstallLocation !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Branding\Comments !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Branding\Language !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Branding\InstallDate !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Connection Manager\Publisher !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Connection Manager\DisplayName !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Connection Manager\DisplayVersion !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Connection Manager\InstallLocation !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Connection Manager\Comments !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Connection Manager\Language !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Connection Manager\InstallDate !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DirectAnimation\Publisher !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DirectAnimation\DisplayName !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DirectAnimation\DisplayVersion !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DirectAnimation\InstallLocation !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DirectAnimation\Comments !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DirectAnimation\Language !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DirectAnimation\InstallDate !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DirectDrawEx\Publisher !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DirectDrawEx\DisplayName !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DirectDrawEx\DisplayVersion !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DirectDrawEx\InstallLocation !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DirectDrawEx\Comments !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DirectDrawEx\Language !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DirectDrawEx\InstallDate !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DXM_Runtime\Publisher !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DXM_Runtime\DisplayName !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DXM_Runtime\DisplayVersion !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DXM_Runtime\InstallLocation !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DXM_Runtime\Comments !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DXM_Runtime\Language !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DXM_Runtime\InstallDate !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Fontcore\Publisher !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Fontcore\DisplayName !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Fontcore\DisplayVersion !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Fontcore\InstallLocation !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Fontcore\Comments !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Fontcore\Language !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Fontcore\InstallDate !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ICW\Publisher !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ICW\DisplayName !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ICW\DisplayVersion !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ICW\InstallLocation !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ICW\Comments !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ICW\Language !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ICW\InstallDate !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE40\Publisher !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE40\DisplayName !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE40\DisplayVersion !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE40\InstallLocation !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE40\Comments !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE40\Language !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE40\InstallDate !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE4Data\Publisher !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE4Data\DisplayName !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE4Data\DisplayVersion !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE4Data\InstallLocation !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE4Data\Comments !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE4Data\Language !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE4Data\InstallDate !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE5BAKEX\Publisher !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE5BAKEX\DisplayName !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE5BAKEX\DisplayVersion !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE5BAKEX\InstallLocation !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE5BAKEX\Comments !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE5BAKEX\Language !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE5BAKEX\InstallDate !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IEData\Publisher !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IEData\DisplayName !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IEData\DisplayVersion !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IEData\InstallLocation !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IEData\Comments !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IEData\Language !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IEData\InstallDate !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MobileOptionPack\Publisher !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MobileOptionPack\DisplayName !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MobileOptionPack\DisplayVersion !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MobileOptionPack\InstallLocation !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MobileOptionPack\Comments !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MobileOptionPack\Language !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MobileOptionPack\InstallDate !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MPlayer2\Publisher !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MPlayer2\DisplayName !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MPlayer2\DisplayVersion !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MPlayer2\InstallLocation !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MPlayer2\Comments !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MPlayer2\Language !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MPlayer2\InstallDate !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\NetMeeting\Publisher !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\NetMeeting\DisplayName !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\NetMeeting\DisplayVersion !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\NetMeeting\InstallLocation !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\NetMeeting\Comments !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\NetMeeting\Language !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\NetMeeting\InstallDate !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\OCS Inventory NG Agent\InstallLocation !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\OCS Inventory NG Agent\Comments !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\OCS Inventory NG Agent\Language !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\OCS Inventory NG Agent\InstallDate !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\OutlookExpress\Publisher !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\OutlookExpress\DisplayName !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\OutlookExpress\DisplayVersion !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\OutlookExpress\InstallLocation !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\OutlookExpress\Comments !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\OutlookExpress\Language !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\OutlookExpress\InstallDate !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\PCHealth\Publisher !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\PCHealth\DisplayName !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\PCHealth\DisplayVersion !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\PCHealth\InstallLocation !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\PCHealth\Comments !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\PCHealth\Language !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\PCHealth\InstallDate !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SchedulingAgent\Publisher !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SchedulingAgent\DisplayName !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SchedulingAgent\DisplayVersion !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SchedulingAgent\InstallLocation !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SchedulingAgent\Comments !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SchedulingAgent\Language !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SchedulingAgent\InstallDate !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Sun VirtualBox Guest Additions\InstallLocation !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Sun VirtualBox Guest Additions\Comments !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Sun VirtualBox Guest Additions\Language !
	Failed in call to <RegQueryValueEx> function for
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Sun VirtualBox Guest Additions\InstallDate !
Registry NT GetRegistryApplications: OK (5 objects).
DMI GetUUID: Trying to find DMI Structure type 1...OK (1 object(s)),
SMBios version 2.5, UUID 4AD89C46-00F2-43ED-9D4D-C0747D97BE79
WMI Disconnect: Disconnected from WMI namespace.
DMI: Unload DMI tables...OK

ocsinventory.log

==============================================================================
Starting OCS Inventory NG Agent on Monday, May 30, 2011 20:24:58.
AGENT => Running OCS Inventory NG Agent Version 2.0.0.20
AGENT => Using OCS Inventory NG FrameWork Version 2.0.0.20
AGENT => Loading plug-in(s)
	PLUGIN => Searching for Plug-in DLL(s) in folder <C:\Archivos de programa\OCS Inventory Agent\plugins>
	PLUGIN => 0 Plug-in(s) succesfully loaded
AGENT => Using network connection with Communication Server
	COM PROVIDER => Loading Communication Provider <C:\Archivos de programa\OCS Inventory Agent\ComHTTP.dll>
AGENT => Using Communication Provider <OCS Inventory NG cURL Communication Provider> Version <2.0.0.20>
AGENT => Sending Prolog
 	DID_CHECK => Read DeviceID <CLIENT-OCS-2011-05-30-18-16-43> and MACs <08:00:27:4D:2A:BB> in file <ocsinventory.dat>
	COM SERVER => Initializing cURL library for sendRequest
	COM SERVER => Using cURL with server authentication
	COM SERVER => Disabling cURL proxy support
	COM SERVER => Enabling cURL SSL server validation support using CA Bundle <cacert.pem>
	COM SERVER => Sending HTTP Post request to URL <http://www.ocsserver.org/ocsinventory>
	COM SERVER => HTTP Post response received <HTTP Status Code #200>
	COM SERVER => Cleaning cURL library
================= TRACE START ===============
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<REPLY>
 <SUPPORT_LOG>No support registered for your installation. Check OCS Inventory NG support packages
at http://www.ocsinventory-ng.com</SUPPORT_LOG>
 <OPTION>
  <NAME>IPDISCOVER</NAME>
  <PARAM IPDISC_LAT="100">192.168.202.0</PARAM>
 </OPTION>
 <OPTION>
  <NAME>DOWNLOAD</NAME>
  <PARAM FRAG_LATENCY="10" PERIOD_LATENCY="1" TIMEOUT="30" ON="1" TYPE="CONF" CYCLE_LATENCY="10" PERIOD_LENGTH="10" />
  <PARAM ID="1306779766" CERT_PATH="INSTALL_PATH" PACK_LOC="www.ocsserver.org/download" CERT_FILE="INSTALL_PATH/cacert.pem"
TYPE="PACK" 
INFO_LOC="www.ocsserver.org/download" />
 </OPTION>
 <RESPONSE>SEND</RESPONSE>
 <PROLOG_FREQ>24</PROLOG_FREQ>
</REPLY>

================= TRACE STOP ===============
AGENT => Prolog successfully sent
SUPPORT => No support registered for your installation. Check OCS Inventory NG support packages at http://www.ocsinventory-ng.com 
	AGENT => Prolog Frequency set to 24 hour(s)
AGENT => Inventory required
AGENT => Launching hardware and software checks 
	INVENTORY => Loading Download history
	INVENTORY => Adding Download Package <1306765925> to report
	INVENTORY => Logged on user ID is <OCS-Inventory>
	INVENTORY => Operating System is <Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 Service Pack 3>, description <>
	INVENTORY => Operating System uses 32 bits memory address width
	INVENTORY => Computer domain or workgroup is <GRUPO_TRABAJO>
	INVENTORY => User domain is <CLIENT-OCS>
	INVENTORY => System Manufacturer <innotek GmbH>, System Model <VirtualBox>, System S/N <0>, Bios Manufacturer <innotek GmbH>,
Bios Date <12/01/2006>, Bios 
Version <VirtualBox>
	INVENTORY => 1 processor(s) Pentium(R) Dual-Core CPU   E5400 @ 2.70GHz at 2681 MHz
	INVENTORY => OS Memory 512 MB, OS Swap size 1250 MB
	WARNING *** INVENTORY => Failed to retrieve memory slots
	INVENTORY => 2 input device(s) found
	INVENTORY => 1 system port(s) found
	WARNING *** INVENTORY => Failed to retrieve system slots
	INVENTORY => 4 system controler(s) found
	INVENTORY => 3 storage peripheral(s) found
	INVENTORY => 1 sound device(s) found
	WARNING *** INVENTORY => Failed to retrieve modems
	INVENTORY => 1 network adapter(s) found
	INVENTORY => 0 system printer(s) found
	INVENTORY => 1 video adapter(s) found
	INVENTORY => 1 system monitor(s) found
	INVENTORY => Default IPv4 address is <192.168.202.228>
	INVENTORY => Registered company <OCS-Inventory>, registered owner <client ocs>, Product ID <55274-64...>
	INVENTORY => Product key <MRX3F-47...>
	INVENTORY => 5 software found
	INVENTORY => Computer/VM UUID is <4AD89C46-00F2-43ED-9D4D-C0747D97BE79>
	INVENTORY => Computer seems to be VirtualBox virtual host
	INVENTORY => Reading last inventory state
AGENT => Communication Server ask for IpDiscover
	IPDISCOVER => Scanning to detect IPv4 enabled hosts for network <192.168.202.0> with <100> ms between each request
	IPDISCOVER => Computer found @IPv4:192.168.202.1 @MAC:00:16:3E:00:AB:01 NAME:ns1.aula202.iesebre.com
	IPDISCOVER => Computer found @IPv4:192.168.202.2 @MAC:00:1F:29:5E:BC:C3 NAME:192.168.202.2
	IPDISCOVER => Computer found @IPv4:192.168.202.100 @MAC:00:25:11:82:47:AD NAME:A202PCProfe.aula202.iesebre.com
	IPDISCOVER => Computer found @IPv4:192.168.202.101 @MAC:44:87:FC:95:BE:05 NAME:A202PC01.aula202.iesebre.com
	IPDISCOVER => Computer found @IPv4:192.168.202.102 @MAC:44:87:FC:94:06:0B NAME:A202PC02.aula202.iesebre.com
	IPDISCOVER => Computer found @IPv4:192.168.202.103 @MAC:44:87:FC:95:BD:DA NAME:A202PC03.aula202.iesebre.com
	IPDISCOVER => Computer found @IPv4:192.168.202.104 @MAC:44:87:FC:94:05:08 NAME:A202PC04.aula202.iesebre.com
	IPDISCOVER => Computer found @IPv4:192.168.202.105 @MAC:44:87:FC:95:2B:C1 NAME:A202PC05.aula202.iesebre.com
	IPDISCOVER => Computer found @IPv4:192.168.202.106 @MAC:44:87:FC:94:07:3F NAME:A202PC06.aula202.iesebre.com
	IPDISCOVER => Computer found @IPv4:192.168.202.107 @MAC:44:87:FC:94:06:E3 NAME:A202PC07.aula202.iesebre.com
	IPDISCOVER => Computer found @IPv4:192.168.202.110 @MAC:44:87:FC:95:BB:56 NAME:A202PC10.aula202.iesebre.com
	IPDISCOVER => Computer found @IPv4:192.168.202.112 @MAC:44:87:FC:95:2D:DE NAME:A202PC12.aula202.iesebre.com
	IPDISCOVER => Computer found @IPv4:192.168.202.114 @MAC:44:87:FC:95:BA:70 NAME:A202PC14.aula202.iesebre.com
	IPDISCOVER => Computer found @IPv4:192.168.202.115 @MAC:44:87:FC:94:03:F4 NAME:A202PC15.aula202.iesebre.com
	IPDISCOVER => Computer found @IPv4:192.168.202.203 @MAC:C8:0A:A9:19:1C:32 NAME:192.168.202.203
	IPDISCOVER => Computer found @IPv4:192.168.202.210 @MAC:00:1B:21:AB:79:62 NAME:192.168.202.210
	IPDISCOVER => Computer found @IPv4:192.168.202.212 @MAC:08:00:27:EB:01:A1 NAME:192.168.202.212
	IPDISCOVER => Computer found @IPv4:192.168.202.219 @MAC:08:00:27:2C:86:F8 NAME:192.168.202.219
	IPDISCOVER => Computer found @IPv4:192.168.202.221 @MAC:08:00:27:18:A2:84 NAME:www.ocsserver.org
	IPDISCOVER => Computer found @IPv4:192.168.202.228 @MAC:08:00:27:4D:2A:BB NAME:client-ocs.iesebre.com
	IPDISCOVER => Computer found @IPv4:192.168.202.235 @MAC:08:00:27:05:B7:F4 NAME:192.168.202.235
	IPDISCOVER => Computer found @IPv4:192.168.202.242 @MAC:08:00:27:86:8B:AC NAME:192.168.202.242
	IPDISCOVER => Waited 420 ms for the threads to die
	IPDISCOVER => NETWORK scan finished, 22 hosts found, 255 scanned
AGENT => Communication Server ask for Package Download
	DOWNLOAD => Package history file successfully cleaned for duplicate IDs
	DOWNLOAD => Metadata file <info> for package <1306779766> is located at <https://www.ocsserver.org/download/1306779766/info>
	COM SERVER => Initializing cURL library for getFile
	COM SERVER => Using cURL with server authentication
	COM SERVER => Disabling cURL proxy support
	COM SERVER => Enabling cURL SSL server validation support using CA Bundle <cacert.pem>
	COM SERVER => Sending fileGet request to URL <https://www.ocsserver.org/download/1306779766/info>
	COM SERVER => fileGet response received <HTTP Status Code #200>
	COM SERVER => Cleaning cURL library
	DOWNLOAD => Unloading communication provider
	DOWNLOAD => Retrieve info file...OK (pack 1306779766)
DOWNLOAD => Package <1306779766> added to download queue
DOWNLOAD => Download and setup tool successfully started
	EXECUTABLE PLUGIN => Searching for VBS script(s) in folder <C:\Archivos de programa\OCS Inventory Agent\plugins>
	EXECUTABLE PLUGIN => Searching for executable(s) in folder <C:\Archivos de programa\OCS Inventory Agent\plugins>
AGENT => Sending Inventory
	INVENTORY => Checking last inventory state
INVENTORY => No change since last inventory
	INVENTORY => Generating XML document with Device properties
	INVENTORY => XML Update 0 Logical Drive(s)
	INVENTORY => XML Update common Device properties
	INVENTORY => XML Update BIOS
	INVENTORY => XML Update 2 Input Device(s)
	INVENTORY => XML Update 1 System Port(s)
	INVENTORY => XML Update 4 System Controler(s)
	INVENTORY => XML Update 0 System Slot(s)
	INVENTORY => XML Update 1 Sound Device(s)
	INVENTORY => XML Update 3 Storage Peripheral(s)
	INVENTORY => XML Update 3 Logical Drive(s)
	INVENTORY => XML Update 0 Modem(s)
	INVENTORY => XML Update 1 Network Adapter(s)
	INVENTORY => XML Update 1 Video Adapter(s)
	INVENTORY => XML Update 1 Monitor(s)
	INVENTORY => XML Update 0 Printer(s)
	INVENTORY => XML Update 6 Software
	INVENTORY => XML Update 0 Registry Value(s)
	INVENTORY => XML Update Administrative Information(s)
	COM SERVER => Initializing cURL library for sendRequest
	COM SERVER => Using cURL with server authentication
	COM SERVER => Disabling cURL proxy support
	COM SERVER => Enabling cURL SSL server validation support using CA Bundle <cacert.pem>
	COM SERVER => Sending HTTP Post request to URL <http://www.ocsserver.org/ocsinventory>
	COM SERVER => HTTP Post response received <HTTP Status Code #200>
	COM SERVER => Cleaning cURL library
================= TRACE START ===============
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<REPLY>
 <RESPONSE>NO_ACCOUNT_UPDATE</RESPONSE>
</REPLY>

================= TRACE STOP ===============
AGENT => Inventory successfully sent
	INVENTORY => Writing new inventory state
AGENT => Unloading communication provider
AGENT => Unloading plug-in(s)
AGENT => Execution duration: 00:00:25.


NOTA:Lo que esta en negreta es la part on revisa tots el equips de la xarxa amb un ping per a saber quin equips estan connectats.

Download.log

==============================================================================
Starting OCS Inventory NG Package Download and Setup Tool on Monday, May 30, 2011 20:25:23.
DOWNLOAD => Running OCS Inventory NG Download Version 2.0.0.20
DOWNLOAD => Using OCS Inventory NG FrameWork Version 2.0.0.20
DOWNLOAD => Using network connection with Communication Server
	COM PROVIDER => Loading Communication Provider <C:\Archivos de programa\OCS Inventory Agent\ComHTTP.dll>
DOWNLOAD => Using Communication Provider <OCS Inventory NG cURL Communication Provider> Version <2.0.0.20>
DOWNLOAD => Starting new period of 10 cycles
	DOWNLOAD => Flushing package queue
DOWNLOAD => Parsing directory <C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\OCS Inventory NG\Agent\download> for packages
	DOWNLOAD => Verifying package
<C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\OCS Inventory NG\Agent\download\1306779766>
DOWNLOAD => Package <1306779766> verified and added to process queue
	DOWNLOAD => Processing packages for cycle 1 on Monday, May 30, 2011 20:25:23
	DOWNLOAD => Pausing for cycle latency (10 seconds)
	DOWNLOAD => Processing packages for cycle 2 on Monday, May 30, 2011 20:25:29
	DOWNLOAD => Pausing for cycle latency (10 seconds)
	DOWNLOAD => Processing packages for cycle 3 on Monday, May 30, 2011 20:25:36
	DOWNLOAD => Pausing for cycle latency (10 seconds)
	DOWNLOAD => Processing packages for cycle 4 on Monday, May 30, 2011 20:25:44
	DOWNLOAD => Pausing for cycle latency (10 seconds)
	DOWNLOAD => Processing packages for cycle 5 on Monday, May 30, 2011 20:25:52
DOWNLOAD => Downloading package fragment <1306779766-1>
	COM SERVER => Initializing cURL library for getFile
	COM SERVER => Using cURL with server authentication
	COM SERVER => Disabling cURL proxy support
	COM SERVER => Enabling cURL SSL server validation support using CA Bundle <cacert.pem>
	COM SERVER => Sending fileGet request to URL <HTTP://www.ocsserver.org/download/1306779766/1306779766-1>
	COM SERVER => fileGet response received <HTTP Status Code #200>
	COM SERVER => Cleaning cURL library
	DOWNLOAD => Pausing for fragment latency (10 seconds)
	DOWNLOAD => Pausing for cycle latency (10 seconds)
	DOWNLOAD => Processing packages for cycle 6 on Monday, May 30, 2011 20:26:12
	DOWNLOAD => Pausing for cycle latency (10 seconds)
	DOWNLOAD => Processing packages for cycle 7 on Monday, May 30, 2011 20:26:24
	DOWNLOAD => Pausing for cycle latency (10 seconds)
	DOWNLOAD => Processing packages for cycle 8 on Monday, May 30, 2011 20:26:36
	DOWNLOAD => Pausing for cycle latency (10 seconds)
	DOWNLOAD => Processing packages for cycle 9 on Monday, May 30, 2011 20:26:50
	DOWNLOAD => Pausing for cycle latency (10 seconds)
	DOWNLOAD => Processing packages for cycle 10 on Monday, May 30, 2011 20:27:04
DOWNLOAD => Building package <1306779766>
	PACKAGE => Verifying fragment files of package <1306779766>
	PACKAGE => Checking free disk space for package <1306779766>
	PACKAGE => Building ZIP for package <1306779766>
	PACKAGE => Verifying ZIP signature for package <1306779766>
	DOWNLOAD => Package <1306779766> built successfully
	DOWNLOAD => Notifying user for package <1306779766>
DOWNLOAD => Executing action <STORE> for package <1306779766>
	PACKAGE => Package <1306779766> successfully stored to folder <C:>
DOWNLOAD => Sending result code <SUCCESS> for package <1306779766>
	DID_CHECK => Read DeviceID <CLIENT-OCS-2011-05-30-18-16-43> and MACs <08:00:27:4D:2A:BB> in file <ocsinventory.dat>
	COM SERVER => Initializing cURL library for sendRequest
	COM SERVER => Using cURL with server authentication
	COM SERVER => Disabling cURL proxy support
	COM SERVER => Enabling cURL SSL server validation support using CA Bundle <cacert.pem>
	COM SERVER => Sending HTTP Post request to URL <http://www.ocsserver.org/ocsinventory>
	COM SERVER => HTTP Post response received <HTTP Status Code #200>
	COM SERVER => Cleaning cURL library
================= TRACE START ===============

================= TRACE STOP ===============
	DOWNLOAD => Result code request successfully sent
	DOWNLOAD => Pausing for fragment latency (10 seconds)
	DOWNLOAD => Pausing for cycle latency (10 seconds)
	DOWNLOAD => Pausing for period latency (1 seconds)
DOWNLOAD => Starting new period of 10 cycles
	DOWNLOAD => Flushing package queue
DOWNLOAD => Parsing directory <C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\OCS Inventory NG\Agent\download> for packages
DOWNLOAD => No package found, exiting
DOWNLOAD => Unloading communication provider
DOWNLOAD => Execution duration: 00:02:41.

Servidor

El log activity.log mostra l'activitat del servidor

$ cat /var/log/ocsinventory-server/activity.log
...
Fri Jan 7 06:37:38 2011;6981;100;Manteniment-2010-12-07-19-50-59;192.168.0.252;OCS-NG_unified_unix_agent_v1.0.1;prolog;accepted
Fri Jan 7 06:37:38 2011;6981;311;Manteniment-2010-12-07-19-50-59;192.168.0.252;OCS-NG_unified_unix_agent_v1.0.1;session;started
Fri Jan 7 06:37:41 2011;6981;319;Manteniment-2010-12-07-19-50-59;192.168.0.252;OCS-NG_unified_unix_agent_v1.0.1;session;found
Fri Jan 7 06:37:41 2011;6981;104;Manteniment-2010-12-07-19-50-59;192.168.0.252;OCS-NG_unified_unix_agent_v1.0.1;inventory;incoming
Fri Jan 7 06:37:41 2011;6981;113;Manteniment-2010-12-07-19-50-59;192.168.0.252;OCS-NG_unified_unix_agent_v1.0.1;inventory;u:drives
Fri Jan 7 06:37:41 2011;6981;113;Manteniment-2010-12-07-19-50-59;192.168.0.252;OCS-NG_unified_unix_agent_v1.0.1;inventory;u:journallog
Fri Jan 7 06:37:41 2011;6981;113;Manteniment-2010-12-07-19-50-59;192.168.0.252;OCS-NG_unified_unix_agent_v1.0.1;inventory;u:javainfo
Fri Jan 7 06:37:41 2011;6981;320;Manteniment-2010-12-07-19-50-59;192.168.0.252;OCS-NG_unified_unix_agent_v1.0.1;session;end
Fri Jan 7 06:37:41 2011;6981;101;Manteniment-2010-12-07-19-50-59;192.168.0.252;OCS-NG_unified_unix_agent_v1.0.1;inventory;transmitted

La creació de paquets

Un paquet té 4 components principals

 • Una prioritat.
 • Una acció.
 • Opcionalment un arxiu ZIP o tar.gz que inclou tants arxius i directoris que desitgi.
 • I opcionalment una ordre per llançar.

Hi ha 11 nivells de prioritat. del nivell 0 al 10. El nivell 0 és el de major prioritat i el nivell 10 el de menor prioritat. Un paquet de nivell de prioritat 0 es distribuirà o s'executarà abans que un paquet de prioritat 1. Un paquet de nivell de prioritat 1 es distribuirà o s'executarà abans d'un paquet de prioritat 2, i així successivament.

L'acció està associada amb l'arxiu a distribuir i l'ordre a llançar. Aquesta tripleta pot ser una de les següents opcions:

 • Acció llançar: per a distribuir un arxiu ZIP o arxiu tar.gz (opcional), i llançar-amb o sense paràmetres un arxiu executable inclòs o no en un arxiu ZIP o tar.gz. Si el fitxer executable no està inclòs en un arxiu ZIP o arxiu tar.gz, ha de ser part del programari ja instal lat a l'ordinador client. Típicament, pot ser una ordre estàndard de Windows tal com una trucada a un instal Windows, RPM o dpkg, o una ordre associat a un arxiu tar.gz a Linux. Un arxiu ZIP o tar.gz serà descomprimit en un directori temporal, i una ordre associat (nom de l'arxiu executable amb la ruta o paràmetres si és necessari) es llançarà en aquest directori temporal. Aquesta acció no permet recuperar un codi del resultat de l'ordre llançat. No obstant això. Aquesta acció permet executar comandes en els computadors clients, sense distribuir cap arxiu. Per exemple, pot utilitzar-lo per córrer comandaments de configuració del sistema operatiu específic.


 • Acció Executar: per a distribuir un arxiu ZIP o arxiu tar.gz (opcional), i llançar-amb o sense paràmetres un arxiu executable inclòs o no en un arxiu ZIP o tar.gz. Si el fitxer executable no està inclòs en un arxiu ZIP o arxiu tar.gz, ha de ser part del programari ja instal lat a l'ordinador client. Típicament, pot ser una ordre estàndard de Windows tal com una trucada a un instal Windows, RPM o dpkg, o una ordre associat a un arxiu tar.gz a Linux. Un arxiu ZIP o tar.gz serà descomprimit en un directori temporal, i una ordre associat (nom de l'arxiu executable amb la ruta o paràmetres si és necessari) es llançarà en aquest directori temporal. Aquesta acció no permet recuperar un codi del resultat de l'ordre llançat. No obstant això, aquesta acció permet executar comandes en els computadors clients, sense distribuir cap arxiu. Per exemple, pot utilitzar-lo per córrer comandaments de configuració del sistema operatiu específic.
 • Acció Emmagatzemar: per a distribuir un arxiu ZIP o tar.gz i emmagatzemar únicament el seu contingut en una carpeta d'un ordinador cliente.No hi ha un ordre associat amb aquesta acció, únicament una ruta per especificar on emmagatzemar els fitxers extrets.
Nota: Tots els paquets que desitja distribuir no tenen que estar en format ZIP per als agents de windows i el format tar i ZIP
per a ordinadors Linux.

Si desitja generar el seu propi instal.lador, pot estar interesat en mirar el Sistema de Instal.ladors de Nullsoft [2] o de Inn Setup [3]. Estas herramientas son instal.ladors amb llicència GPL per a windows, capaços de crear arxius d'instal.lació auto-extraibles.

En primer lloc, tenim que generar el paquet.

Introdueix un nom per al paquet.

Seleccioni el sistema operatiu per a aquest paquet . pot escollir entre windows i linux

Seleccioni el protocol per a descarregar el paquet. en aquest moment, només hi es disponible el protocol HTTP

Seleccioni la prioritat en aquell paquet. pot escollir el nivell de prioritat de 0 a 10. Els paquets amb menor prioritat es decarreguen abans que els paquets amb major prioritat, llevat si la descarrega falla.

També pot escollir alertar als usuaris que s'esta llençant alguna cosa al seu ordinador. Fixi l'opció "avisar a l'usuari" del menú desplegable en "SI", Introdueix el text a mostrar a l'usuari, quant de temps es mostrar al text abans d'auto-validar l'instal·lació del paquet (utilitzi 0 per a esperar indefinidament) i si l'usuari pot cancel·lar o retrasar el desplegament per al següent inventari.

També pot especificar si la distribució d'un paquet necessita interacció amb l'usuari deixant l'opció "La terminació de l'instal·lació necessita intervenció de l'usuari" en "SI", per exemple, si el programa d'instal·lació necessita que l'usuari necessita introduir qualsevol informació en un quadre de diàleg per a finalitzar

Per ultim, pot seleccionar la seva acció en l'opció del menú desplegable "acció". Aquí alguns exemples que descriuen quins tipus de paquets es poden generar

Instal lació dels paquets comandament "Llançar".

El paquet que desitja distribuir té un o més arxius, amb al menys un arxiu executable per a llençar l'instal·lador del paquet. comprimeix aquest arxius utilitzant la ferramenta ZIP si el paquet es per a ordinadors windows, o utilitzant tar i gzip si el paquet es per a ordinadors Linux.

Seleccioni l'acció "llançar" i fes clic al botó "veure" per a seleccionar el seu arxiu ZIP o TAR.GZ

En el camp "camandament", simplement introdueix el nom d'arxiu executable, sense la ruta, però opcionalment, amb paràmetres. És aquesta comanda el que es llançarà al ordinador client una vegada els paquets siguin descarregades i descomprimides en un directori temporal.

Al nostre següent exemple, s'instal·larà una nova versió de l'agent OCS Inventory per a windows, utilitzant instal·lació silenciosa, especificant la direcció del servidor de comunicació mi_srv_com_ocs, desactivant l'ús de la configuració del nostre proxy de internet Explorer i habilitant el mode de depuració. De manera que l'arxiu ZIP solament inclou l'arxiu "ocsAgentSetup.exe" i el camp "Nombre de archivo" Conté:

 • OcsAgentSetup.exe /S /SERVIDOR:mi_srv_com_ocs /NP /DEBUG

Fes clic al botó "Enviar" per a pujar el paquet a la consola Administrativa.

A continuació, tens que especificar la mida de cada fragment del paquet per a permetre que l'agent descarregue el paquet en petites parts. Això permetrà reprendre la descarrega. Si la descarrega d'un fragment falla, sols aquell fragment serà descarregat en altra ocasió, no tots els paquets. Per tant, escull la mida del fragment d'acord a les capacitats de la seva red.

La consola d'Administració dividirà llavors el paquet en fragments i les emmagatzemarà en una carpeta amb el nom de l'hora del paquet dintre del directori "download" del directori arrel del servidor web apache. Igualment crearà en el mateix directori l'arxiu d'informació del paquet "info", un arxiu XML que descriu el paquet i l'acció que l'agent tindrà que "llançar".

Instal lació dels paquets comandament "Executar".

El paquet que vostè desitja distribuir conté un o més arxius, amb un arxiu executable per a llençar l'instal·lació del paquet. Comprimeix aquests arxius en format ZIP si es tracta d'ordinadors Windows, Utilitzi tar i gzip si el paquet es per a ordinadors Linux.

Seleccioni l'opció "executar" i fes clic al botó "Mirar" per a seleccionar el seu arxiu ZIP o TAR.GZ.

Al camp "command", simplement introdueix la ruta de l'arxiu executable a llançar amb els parametres (no es requereix la ruta completa ja que el executable de l'aplicació esta llistada en la ruta de cerca del sistema, o està inclosa en el paquet). Aquest és l'ordre que es llançarà a l'ordinador del client una vegada el paquet s'hagi descarregat.

Nota: Les variables d'entorn s'expandeixen en "command". Això l'habilita per a usar coses tals com %SystemDrive%, %SystemRoot%, %windir%, %ProgramFiles%, %CommonProgramFiles% ... etc.

%SystemDrive%: C: %SystemRoot%: C:\WINDOWS %windir%: C:\WINDOWS %ProgramFiles%: C:\Archivos de programa %CommonProgramFiles%: C:\Archivos de programa\Archivos comunes

Al següent exemple, instal·larem software utilitzant una instal·lació silenciosa Windows Installer. De manera que, l'arxiu ZIP únicament inclou l'arxiu "software.msi" i el camp "command" conté:


Fes clic al botó "Enviar" per pujar el paquet a la consola d'Administració.

A Continuació, tens que especificar la mida de cada fragment del paquet per a permetre la descarrega de l'agent per petites parts. Això permetrà rependre la descarrega. Si la descarrega d'un fragment falla, només aquest fragment es descarrega en altre moment, no tot el paquet. Per tant, escolliu la mida del fragment d'acord. Si la descarrega d'un fragment falla, només aquest fragment es descarregarà en altre moment, no tot el paquet. Per tant, escolliu la mida del fragment d'acord a les capacitats de la seva xarxa.

a continuació, la consola d'administració de paquet divideix el paquet en fragments i els emmagatzemarà en una carpeta amb un nom d'acord al valor "timestamp" al directori de "descarrega" del directori arrel del servidor web apache. així mateix, crearà en el mateix directori l'arxiu d'informació del paquet anomenat "Info", un arxiu XML que descriu el paquet i l'acció de l'agent que tindrá que llançar.

Comandament utilitzant l'ordre "Executar".

El paquet que desitja instal·lar es únicament una ordre llançar.

Seleccioni l'acció "executar" i deixi el camp "arxiu" en blanc.

En el camp d'ordre, si us plau introduïu el nom de l'ordre amb paràmetres opcionals. És aquest ordre que es llançarà en l'equip client una vegada que el paquet es descarregui.

Nota: Les variables d'entorn s'expandeixen en "Ordres". Ens permet l'ús de coses com ara SystemDrive%, %SystemRoot%, %windir%, 
%ProgramFiles%, %CommonProgramFiles% ...etc. 

En el nostre següent exemple, implementarem una ordre per especificar l'adreça del proxy a utilitzar per les aplicacions del sistema en Windows. Així que el camp Comando conté:

Proxycfg.exe /p 192.168.1.1

En teledeploy execute3.jpg

Feu clic a [Enviar] per pujar el paquet a la consola d'administració.

Com que no s'ha seleccionat per carregar un arxiu, la pantalla per configurar la mida del fragment no es mostra. La consola d'administració només crearà, en una carpeta amb el nom com a marca de temps en el paquet de descàrrega a la guia de l'arrel del servidor web Apache, l'arxiu d'informació de paquet anomenat informació, un fitxer XML que descriu el paquet i l'agent de l'acció l'haurà d'iniciar.

En teledeploy list2.jpg

Emmagatzemar paquet a través de l'ordre emmagatzemar

El paquet que voleu distribuir té un o més arxius, s'emmagatzema a una carpeta específica en els equips client. Comprimir els arxius amb l'eina ZIP si el paquet és per a equips amb Windows, usant tar i gzip si el paquet és per a ordinadors Linux.

Tria l'acció d'emmagatzemar i feu clic a "Examinar" per seleccionar el seu arxiu ZIP o tar.gz.

En el camp de ruta d'accés, si us plau ompliu el camí on l'agent emmagatzema els fitxers extrets una vegada que el paquet es descarregarà.

Nota: Les variables d'entorn s'expandeixen a "Ordre". Permet l'ús de coses com ara: %SystemDrive%, %SystemRoot%, %windir%,
%ProgramFiles%, %CommonProgramFiles%...etc.EN create package copy.jpg

Activació del paquet

Una vegada que el paquet ha estat creat, s'ha d'especificar el lloc on l'agent pot descarregar.

L'agent primer descarrega la informació dels paquets. Com aquest arxiu és molt important, aquesta descàrrega es realitzarà per mitjà d'HTTP sobre SSL (HTTPS) per garantir que l'agent pot autenticar el servidor d'implementació. A continuació, la descàrrega de fragments de paquets descrits en l'expedient d'informació es realitza mitjançant HTTP estàndard.

Nota: Si no voleu utilitzar el servidor d'administració com d'implementació del servidor, primer ha de copiar la carpeta 
"Descàrrega / package_timestamp" des del servidor de directori de l'Administració d'Apache document arran d'un altre servidor web. 
És possible que vulgueu utilitzar una utilitat de sincronització de directoris com rsync (http://samba.anu.edu.au/rsync) per 
realitzar aquesta tasca de manera automàtica, en cas contrari, haurem de fer-ho manualment.

Que afecten els paquets als equips

Pot afectar el paquet en l'equip un per un, mostrant les propietats de l'ordinador, seleccionant la icona de personalització i afegir el paquet. No obstant això, aquesta no és la millor manera si vol afectar el paquet per a molts equips.

La millor forma és utilitzar les funcions de recerca amb diferents criteris de recerca d'equips que desitgi, i afectar el conjunt de tots aquests equips en una sola vegada.

Així que primer, busquem els equips amb Windows XP.

En teledeploy activate3.jpg

Això torna la recerca d'equips que responen a la sol·licitud.

En teledeploy activate4.jpg

Dues possibilitats:

1- Seleccioneu als ordinadors la casella quan vulguis implementar el paquet.

2- Seleccioneu i feu clic directament a Implementar

En teledeploy activate5.jpg

Feu clic a la icona Efecte de la línia del paquet per a afectar a aquest paquet a tots els equips seleccionats.

Els agents en els equips seran notificats al proper contacte de comunicació amb el server que té aquest paquet d'implementar. Així, mentre que l'agent no contacta amb el servidor de comunicació, l'equip apareixerà a la consola amb l'estat NOTIFICACIÓ D'ESPERA. Una vegada que l'agent es posa en contacte amb servidor de Comunicació, la situació serà notificat.

Configuració d'un servidor de gestió

El servidor d'administració està format per 4 components principals:

 • Servidor de bases de dades, que emmagatzema la informació de l'inventari.
 • Servidor de comunicació, que s'ocupa de les comunicacions HTTP entre el servidor de base de dades i el dels agents.
 • Consola d'administració, que permet als administradors consultar el servidor de base de dades utilitzant el seu navegador favorit.
 • Implementació del servidor, que emmagatzema tota la configuració d'implementació de paquets (requereix HTTPS!)

Aquests quatre components es poden allotjar en un únic equip o en equips diferents per permetre l'equilibri de càrrega. Per sobre de 10 mil ordinadors inventariats, es recomana utilitzar almenys dos servidors físics, un servidor d'allotjament + base de dades de servidor de Comunicació i l'altre amfitrió d'una rèplica de la base de dades + Administració de servidor + servidor d'implementació.

Architecture OCS.jpg

Nota: Si voleu utilitzar diversos ordinadors per acollir OCS Inventory NG servidor d'administració, es recomana que el que
estableix els servidors de Linux. El servidor OCS Inventory NG per a Windows ve com un paquet integrat que inclou tots els
components necessaris (apache, perl, php, mod_perl, mysql…). 

Servidor de Bases de dades actualment només es pot MySQL 4.1 o superior amb motor InnoDB actiu.

Servidor de comunicació necessitats d'Apache Web Server 1.3.X/2.X i està escrit en PERL com a mòdul d'Apache. Per què? Com que els scripts PERL són compilats en Apache s'inicia, i no a cada sol.licitud. Aquest és un millor rendiment es refereix. El servidor de comunicació pot requerir alguns mòduls Perl addicionals, d'acord a la seva distribució.

Servidor d'implementació les necessitats de qualsevol servidor web amb SSL habilitat.

Consola d'administració està escrit en PHP 4.1 (o superior) i s'executa en el servidor web Apache 1.3.X/2.X. Consola d'administració requereix el suport ZIP i GD habilitat en PHP per tal d'utilitzar el desplegament de paquets.

Deployment

El servidor de deployment ha de disposar obligatòriament de SSL per raons de seguretat (si algú es fa passar pel servidor de Deployment, et pot instal·lar el que vulgui als clients)

El certificat (cacert.pem) cal tenir-lo a la mateixa carpeta on esta instal·lat el OCS Inventory Agent (Arxius de programa).

Hi ha més informació sobre els certificats SSL a:

http://wiki.ocsinventory-ng.org/index.php/Documentation:Teledeploy#Using_SSL_certificates_in_Package_deployment. 

Els certificat pot ser autosignat o utilitzar cacert:

http://wiki.ocsinventory-ng.org/index.php/Documentation:Teledeploy#Using_SSL_certificates_in_Package_deployment.

També es pot copiar amb un login script:

@echo off
REM Check if CA file exists
if exist “C:\Program Files\OCS Inventory Agent\cacert.pem” goto CA_END
REM CA file does not exists, install it
Copy \\MYSERVER\MYSHARE\cacert.pem “C:\Program Files\OCS Inventory Agent\cacert.pem”
:CA_END

Exemple de Deployment d'un Firefox

Descarreguem un firefox.msi.

http://hicap.frontmotion.com/Firefox/Firefox-4.0.1.2/Firefox-4.0.1.2-ca.msi

El comprimim en un .zip ja que és per a Windows.

Ara nem a Distribució de Software > Crear

Instalacioserveroriol52.png

 • A nom podem posar Firefox 4.0.
 • Posem una descripció del paquet
 • Seleccionem el Sistema Operatiu del client, en el nostre cas Windows
 • Seleccionem un protocol, l'únic disponible és el HTTP
 • Li donem una prioritat. La 5 és bona. (Recordem que prioritat 0 no és recomanable ja que si no funciona no descarregarà res més fins que no tingui aquell paquet).
 • Seleccionem el fitxer comprimit.
 • Triem l'acció que volem dur a terme, en el nostre cas Llençar, i li indiquem la comanda que volem utilitzar sobre el paquet.
msiexec /i (nom del executable) /quiet

NOTA: El "quiet" és opcional si no volem que li salti l'instal·lador al client.

Instalacioserveroriol53.png

Després procedim a activar el paquet.

Instalacioserveroriol54.png

Instalacioserveroriol55.png

Ara seleccionem un client i li afegim el paquet.

Des del client li donem al "Run" i començara l'instal·lació.

Redistribution Package

El principi consisteix a instal·lar l'agent OCS i un servidor web (Apache), en servidors remots. Després a cada un se li envia un paquet de distribució de programari en el servidor OCS, els fragments d'aquest paquet es col·loquen en els servidors de redistribució. Les màquines es descarregaran els fragments de distribució de paquets de programari en els servidors de redistribució.

L'objectiu principal dels servidors de redistribució és estalviar càrrega de la xarxa, garantint que els funcionaris que es troben en els llocs puguin anant descarregant fragments en una màquina en la seva xarxa d'àrea local (LAN). Els servidors de redistribucions poden ser màquines amb un sistema de Windows o Unix.

Arquitectura

Link a la wiki oficial de l'Arquitectura, està en francès

Workflow

Link a la wiki oficial del Workflow, està en francès

Com funciona?

Grup de servidors

IMPORTANT: Per poder fer un inventari d'un servidor, també s'ha de tenir instal·lat el Agent


Per crear un grup de servidors, em de fer una busqueda d'inventari, per tant, s'ha de tenir un Agent instal·lat a les maquines:

Ocssisco1.png

Seleccionem les màquines corresponents, en el nostre cas, les dues maquines amb el sistema operatiu ubuntu 10.10.

Ocssisco2.png

Escollim l'opció grups, anem a grups de servidors i escollim l'acció que vulguem; nosaltres em de crear el grup primer, per tant usem l'acció nuevo grupo i omplim els camps:

Ocssisco3.png

Ocssisco4.png

Ara, per afegir maquines a aquest grup, fem els passos anteriors però triem l'acció add to group i triem el grup de servidor que desitgem; en el nostre cas el nom es servidors.


Ocssisco5.png


Per mirar quines maquines tenim al grup, anem a grupos < grupo de servidores i ens apareixera la llista amb els grups creats:

Ocssisco6.png

Ocssisco7.png

ocstogosa

Consulteu ocstogosa

Troubleshooting. Resol·lució de problemes

Errors comuns

Consulteu

ERROR LOG #200,#404

Si no et troba l'invatari el servidor ocs, el que hem de comprovar es el log del ocs agent client, que es troba a

==============================================================================
Starting OCS Inventory NG Agent on Tuesday, May 17, 2011 20:16:42.
AGENT => Running OCS Inventory NG Agent Version 2.0.0.20
AGENT => Using OCS Inventory NG FrameWork Version 2.0.0.20
AGENT => Loading plug-in(s)
	PLUGIN => Searching for Plug-in DLL(s) in folder <C:\Archivos de programa\OCS Inventory Agent\plugins>
	PLUGIN => 0 Plug-in(s) succesfully loaded
AGENT => Using network connection with Communication Server
	COM PROVIDER => Loading Communication Provider <C:\Archivos de programa\OCS Inventory Agent\ComHTTP.dll>
AGENT => Using Communication Provider <OCS Inventory NG cURL Communication Provider> Version <2.0.0.20>
	AGENT => Sending getLabel request
	COM SERVER => Initializing cURL library for getFile
	COM SERVER => Using cURL with server authentication
	COM SERVER => Disabling cURL proxy support
	COM SERVER => Disabling cURL SSL server validation support
	COM SERVER => Sending fileGet request to URL <http://192.168.202.221/deploy/label>
	COM SERVER => fileGet response received <HTTP Status Code #404>
	COM SERVER => Cleaning cURL library
	AGENT => Failed to retrieve Label <HTTP Status Code #404>
AGENT => Sending Prolog
	DID_CHECK => Read DeviceID <PC-IMATGE-2011-05-17-18-19-29> and MACs <44:87:FC:95:BE:05> in file <ocsinventory.dat>
	COM SERVER => Initializing cURL library for sendRequest
	COM SERVER => Using cURL with server authentication
	COM SERVER => Disabling cURL proxy support
	COM SERVER => Disabling cURL SSL server validation support
	COM SERVER => Sending HTTP Post request to URL <http://192.168.202.221> 
	COM SERVER => HTTP Post response received <HTTP Status Code #200>
	COM SERVER => Cleaning cURL library
AGENT => Prolog successfully sent
SUPPORT => No support detected, Registration key : N/A
	AGENT => Prolog Frequency set to 10 hour(s)
AGENT => No task required
AGENT => Unloading communication provider
AGENT => Unloading plug-in(s)
AGENT => Execution duration: 00:00:00.


La solució és tornar a instalar l'agent, sense oblidar-mos de ficar /ocsinventory a la url del servidor:

Resolucioocs.png

Error codes

Aquí tenim una pagina web on ens descriu tots els errors codes possibles:

http://www.briandunning.com/error-codes/?source=Windows

No relaciona ip amb nom de domini

El que hem de fer es anar al fitxer /etc/host o si usem windows a C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts i afeguir la següent linea:

# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# Éste es un ejemplo de archivo HOSTS usado por Microsoft TCP/IP para Windows.
#
# Este archivo contiene las asignaciones de las direcciones IP a los nombres de
# host. Cada entrada debe permanecer en una línea individual. La dirección IP
# debe ponerse en la primera columna, seguida del nombre de host correspondiente.
# La dirección IP y el nombre de host deben separarse con al menos un espacio.
# 
#
# También pueden insertarse comentarios (como éste) en líneas individuales
# o a continuación del nombre de equipo indicándolos con el símbolo "#"
#
# Por ejemplo:
#
#   102.54.94.97   rhino.acme.com     # servidor origen
#    38.25.63.10   x.acme.com       # host cliente x

127.0.0.1    localhost
192.168.202.221 www.ocsserver.org


Amb el servidor s'ha de fer el mateix al fitxer /etc/hosts.

Can't load Perl module Apache

Simplement falta instal·lar-lo, i ho fem amb la comanda:

perl -MCPAN -e 'install Apache::DBI'

Canviar/consultar l'usuari i paraula de pas de l'accés a MySQL

El trobareu a:

$ cat /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/dbconfig.inc.php

Depurar l'agent de Windows

Executeu (des de DOS):

INSTALL_FOLDER\ocsinventory.exe /server:communication_server_ip /debug

Es crearà un fitxere de log a:

computer_name.log

A la carpeta:

C:\ocs-ng

Errors típics

Consulteu:

http://wiki.ocsinventory-ng.org/index.php/Documentation:Errors

Necessita assignar permisos d'escriptura al directori arrel per tal d'utilitzar ipdiscover-util.pl

En el meu cas el fitxer:

ipdiscover-util.pl

Es troba a:

/usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/ipdiscover-util.pl

S'ha solucionat donant permisos a la carpeta /var/lib/ocsinventory-reports:

$ sudo chmod 775 -R /var/lib/ocsinventory-reports
$ sudo chown www-data.www-data -R /var/lib/ocsinventory-reports

Deflating Error

Oco, durant la configuració cal posar la URL completa. Per exemple no és correcte:

http://www.iesebre.com

Cal posar:

http://www.iesebre.com/ocsinventory

podeu reconfigurar el paquet amb dpkg-reconfigure:

$ sudo dpkg-reconfigure ocsinventory-agent

O canviar el fitxer /etc/ocsinventory/ocsinventory-agent.cfg:

$ sudo joe /etc/ocsinventory/ocsinventory-agent.cfg 
server=http://www.iesebre.com/ocsinventory
tag=prova

Canviar la paraula de pas i/o l'usuari de base de dades

Oco! Cal canviar-ho en dos fitxers:

OCSREPORTS (Aplicació web PHp):

/usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/dbconfig.inc.php

OCSINVENTORY (Servidor intetariar en Perl)

 /etc/apache2/conf.d/z-ocsinventory-server.conf

Cal aplicar les canvis reiniciant Apache:

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

Les variables:

# User allowed to connect to database
PerlSetEnv OCS_DB_USER ocs
# Password for user
PerlSetVar OCS_DB_PWD ocs

Vegeu també:

Després de la instal.lació no es registra en el servidor

Després de la instal.lació no es registra en el servidor

Normalment ve donat per que s'ha canviat la contrasenya de l'usuari ocs de la base de dades en el servidor, cosa que no es pot especificar en el client. Per identificar l'errada podem resoldre els logs del apache en el servidor:

$ sudo tail -f /var/log/apache2/error.log | grep 192.168.0.208
[Tue May 17 10:07:06 2011] [error] [client 192.168.0.208] Can't call method "do" on an undefined value at
/usr/local/share/perl/5.10.1/Apache/Ocsinventory/Server/System.pm line 177.\n

En aquesta ordre especifiquem la IP de l'equip 0.208.

Editem la configuració del servidor per assegurar-nos la contrasenya:

$ sudo joe /etc/apache2/conf.d/z-ocsinventory-server.conf

On hem de buscar les següents línies:

# User allowed to connect to database
PerlSetEnv OCS_DB_USER ocs
# Password for user
PerlSetVar OCS_DB_PWD ocs

Si tenim canviada la contrasenya de la base de dades de l'OCS caldrà especificar-la en el Password for user.

Per extreure la contrasenya obrim el fitxer:

$ sudo joe /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/dbconfig.inc.php

On vindrà definida en:

define("PSWD_BASE","Contrasenya_Definida");

La copiarem i tornem a editar

$ sudo joe /etc/apache2/conf.d/z-ocsinventory-server.conf

Per canviar el valor

PerlSetVar OCS_DB_PWD ocs

Per:

PerlSetVar OCS_DB_PWD Contrasenya_Definida

Ara reiniciem el servidor Apache:

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

Podrem veure en el client els logs de registre en:

C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\OCS Inventory NG\Agent\OCSInventory.log

Recursos:

Not a HASH reference

L'error del log del servidor:

$ sudo tail -f --lines=500 /var/log/apache2/error.log 
[Sun May 29 18:16:04 2011] [error] [client 192.168.1.204] Not a HASH reference at /usr/local/share
/perl/5.10.1/Apache/Ocsinventory/Server/Capacities/Download.pm line 103.\n

Al log del client:

==============================================================================
Starting OCS Inventory NG Agent on Sunday, May 29, 2011 18:15:14.
AGENT => Running OCS Inventory NG Agent Version 2.0.0.20
AGENT => Using OCS Inventory NG FrameWork Version 2.0.0.20
AGENT => Loading plug-in(s) 
	PLUGIN => Searching for Plug-in DLL(s) in folder <C:\Archivos de programa\OCS Inventory Agent\plugins>
	PLUGIN => 0 Plug-in(s) succesfully loaded
AGENT => Using network connection with Communication Server
	COM PROVIDER => Loading Communication Provider <C:\Archivos de programa\OCS Inventory Agent\ComHTTP.dll>
AGENT => Using Communication Provider <OCS Inventory NG cURL Communication Provider> Version <2.0.0.20>
AGENT => Sending Prolog
	DID_CHECK => Read DeviceID <PORTATILSERGI1-2011-05-28-13-31-12> and MACs <08:00:27:C9:6B:32> in file <ocsinventory.dat> 
	COM SERVER => Initializing cURL library for sendReques t
	COM SERVER => Using cURL with server authentication
	COM SERVER => Disabling cURL proxy support
	COM SERVER => Enabling cURL SSL server validation support using CA Bundle <cacert.pem>
	COM SERVER => Sending HTTP Post request to URL <http://192.168.1.135/ocsinventory>
 	COM SERVER => HTTP Post response received <HTTP Status Code #500>
	COM SERVER => Cleaning cURL library
================= TRACE START ===============

================= TRACE STOP ===============
ERROR *** AGENT => Failed to send Prolog <HTTP Status Code #500>
AGENT => Unloading communication provider
AGENT => Unloading plug-in(s)
AGENT => Execution duration: 00:00:00. 

Sembla ser que esta relacionat amb IP Discover. Al desactivar-lo no apareix aquest problema...

COM SERVER => Failed to send HTTP Get request <SSL peer certificate or SSH remote key was not OK>

Cal que el servidor tingui un nom de màquina que sigui igual al camp CN del certificat i cal que utilitzem aquest nom de màquina i no la IP per tal de fer l'activació del paquet.

No funciona el deployment

Qüestions importants a tenir en compte sobre HTTPS i la funcionalitat de deployment:

 • Al crear el certificat per al servidor es pot fer autosignat però el certificat ha d'estar separat de la clau privada (no pot ser un certificat amb la clau inclosa). Els passos que he seguit són els oficials de OCS
 • Important fer que el certificat caduqui molt tard!
 • Al escollir el CN del certificat ha de coincidir amb el nom del servidor. Per fer proves:
 • Es pot utilitzar el fitxer hosts (A Windows C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts)
 • A la configuració del servidor OCS és important configurar a la configuració principal els paràmetres:
DOWNLOAD_URI_FRAG
DOWNLOAD_URI_INFO

És important que aquí també posem el nom del servidor que ha de ser el mateix que apareix al CN del certificat.

Configuració d'Apache:

$ cat /etc/apache2/sites-available/default-ssl
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost _default_:443>
	ServerAdmin [email protected]
	ServerName www.prova.org

	DocumentRoot /var/www
	<Directory />
		Options FollowSymLinks
		AllowOverride None
	</Directory>
...
    #  Enable/Disable SSL for this virtual host.
	SSLEngine on

	#  A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
	#  the ssl-cert package. See
	#  /usr/share/doc/apache2.2-common/README.Debian.gz for more info.
	#  If both key and certificate are stored in the same file, only the
	#  SSLCertificateFile directive is needed.
	SSLCertificateFile   /etc/apache2/ssl/server.crt
	SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/server.key

Script per generar els certificats:

$ cat apache_generate_cert.sh 
#!/bin/sh
#
# First, generate apache server certificate request
#
# Generate 1024 bits RSA key, store private key in a
# no password protected PEM file server.key, using
# system default openssl configuration file.
# 
echo
echo Generating Apache server private key...
echo
openssl genrsa -out server.key 1024
#
# Next, sign the apache server certificate with the apache
# server key
#
# Sign with PEM certificate server.crt, using PEM file
# server.key for server private key, using system default
# openssl configuration file.
#
# The produced certificate will be valid for 1825 days (about 5 years)
#
echo
echo Generating Apache server self signed certificate...
echo
openssl req -outform PEM -new -key server.key -x509 -days 30000 -out server.crt

L'opció de depuració té diferents nivells.

1- Debug=0 : No es genera cap fitxer de registre

2- Debug=1 : es genera un arxiu de registre simple

3-Debug=2 : es genera un arxiu de registre detallat

 • És important depurar! Ho podeu fer posant al fitxer ocsinventory.ini
Debug=2

Important aturar el servei de OCs per fer aquestes modificacions i un cop fetes tornar a engegar-lo.

Dos fitxers són importants:

C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\OCS Inventory NG\Agent\download.log
C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\OCS Inventory NG\Agent\ocsinventory.log
 • Cal tenir en compte que la descarrega és fa per cicles i pot tardar un cert temps! Cal tenir paciència i comprovar als fitxers de log que la descarrega s'està fent correctament.


Exemple de LOG correcte (observeu que tarda 10 cicles, i cada cicle és de 60 segons per tant 10 minuts):

C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\OCS Inventory NG\Agent\download.log
============================================================================== 
Starting OCS Inventory NG Package Download and Setup Tool on Sunday, May 29, 2011 19:23:58. 
DOWNLOAD => Running OCS Inventory NG Download Version 2.0.0.20 
DOWNLOAD => Using OCS Inventory NG FrameWork Version 2.0.0.20 
DOWNLOAD => Using network connection with Communication Server 
	COM PROVIDER => Loading Communication Provider <C:\Archivos de programa\OCS Inventory Agent\ComHTTP.dll> 
DOWNLOAD => Using Communication Provider <OCS Inventory NG cURL Communication Provider> Version <2.0.0.20> 
DOWNLOAD => Starting new period of 10 cycles 
	DOWNLOAD => Flushing package queue 
DOWNLOAD => Parsing directory <C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\OCS Inventory NG\Agent\download> for packages 
	DOWNLOAD => Verifying package <C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\OCS Inventory NG\Agent\download\1306583024> 
ERROR *** DOWNLOAD => Error loading metadata file <C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\OCS Inventory NG\Agent\download\1306583024\info>, removing package <1306583024> 
DOWNLOAD => No package found, exiting 
DOWNLOAD => Unloading communication provider 
DOWNLOAD => Execution duration: 00:00:00. 
 
============================================================================== 
Starting OCS Inventory NG Package Download and Setup Tool on Sunday, May 29, 2011 19:29:02. 
DOWNLOAD => Running OCS Inventory NG Download Version 2.0.0.20 
DOWNLOAD => Using OCS Inventory NG FrameWork Version 2.0.0.20 
DOWNLOAD => Using network connection with Communication Server 
	COM PROVIDER => Loading Communication Provider <C:\Archivos de programa\OCS Inventory Agent\ComHTTP.dll> 
DOWNLOAD => Using Communication Provider <OCS Inventory NG cURL Communication Provider> Version <2.0.0.20> 
DOWNLOAD => Starting new period of 10 cycles 
	DOWNLOAD => Flushing package queue 
DOWNLOAD => Parsing directory <C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\OCS Inventory NG\Agent\download> for packages 
	DOWNLOAD => Verifying package <C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\OCS Inventory NG\Agent\download\1306689943> 
DOWNLOAD => Package <1306689943> verified and added to process queue 
	DOWNLOAD => Processing packages for cycle 1 on Sunday, May 29, 2011 19:29:02 
	DOWNLOAD => Pausing for cycle latency (60 seconds) 
	DOWNLOAD => Processing packages for cycle 2 on Sunday, May 29, 2011 19:30:02 
	DOWNLOAD => Pausing for cycle latency (60 seconds) 
	DOWNLOAD => Processing packages for cycle 3 on Sunday, May 29, 2011 19:31:02 
	DOWNLOAD => Pausing for cycle latency (60 seconds) 
	DOWNLOAD => Processing packages for cycle 4 on Sunday, May 29, 2011 19:32:02 
	DOWNLOAD => Pausing for cycle latency (60 seconds) 
	DOWNLOAD => Processing packages for cycle 5 on Sunday, May 29, 2011 19:33:02 
DOWNLOAD => Downloading package fragment <1306689943-1> 
	COM SERVER => Initializing cURL library for getFile 
	COM SERVER => Using cURL with server authentication 
	COM SERVER => Disabling cURL proxy support 
	COM SERVER => Enabling cURL SSL server validation support using CA Bundle <cacert.pem> 
	COM SERVER => Sending fileGet request to URL <HTTP://www.prova.org/download/1306689943/1306689943-1> 
	COM SERVER => fileGet response received <HTTP Status Code #200> 
	COM SERVER => Cleaning cURL library 
	DOWNLOAD => Pausing for fragment latency (10 seconds) 
	DOWNLOAD => Pausing for cycle latency (60 seconds) 
	DOWNLOAD => Processing packages for cycle 6 on Sunday, May 29, 2011 19:34:13 
	DOWNLOAD => Pausing for cycle latency (60 seconds) 
	DOWNLOAD => Processing packages for cycle 7 on Sunday, May 29, 2011 19:35:13 
	DOWNLOAD => Pausing for cycle latency (60 seconds) 
	DOWNLOAD => Processing packages for cycle 8 on Sunday, May 29, 2011 19:36:13 
	DOWNLOAD => Pausing for cycle latency (60 seconds) 
	DOWNLOAD => Processing packages for cycle 9 on Sunday, May 29, 2011 19:37:13 
	DOWNLOAD => Pausing for cycle latency (60 seconds) 
	DOWNLOAD => Processing packages for cycle 10 on Sunday, May 29, 2011 19:38:13 
DOWNLOAD => Building package <1306689943> 
	PACKAGE => Verifying fragment files of package <1306689943> 
	PACKAGE => Checking free disk space for package <1306689943> 
	PACKAGE => Building ZIP for package <1306689943> 
	PACKAGE => Verifying ZIP signature for package <1306689943> 
	DOWNLOAD => Package <1306689943> built successfully 
	DOWNLOAD => Notifying user for package <1306689943> 
DOWNLOAD => Executing action <STORE> for package <1306689943> 
	PACKAGE => Package <1306689943> successfully stored to folder <C:> 
DOWNLOAD => Sending result code <SUCCESS> for package <1306689943> 
	DID_CHECK => Read DeviceID <PORTATILSERGI1-2011-05-29-18-33-24> and MACs <08:00:27:C9:6B:32> in file <ocsinventory.dat> 
	COM SERVER => Initializing cURL library for sendRequest 
	COM SERVER => Using cURL with server authentication 
	COM SERVER => Disabling cURL proxy support 
	COM SERVER => Enabling cURL SSL server validation support using CA Bundle <cacert.pem> 
	COM SERVER => Sending HTTP Post request to URL <http://192.168.1.135/ocsinventory> 
	COM SERVER => HTTP Post response received <HTTP Status Code #200> 
	COM SERVER => Cleaning cURL library 
================= TRACE START =============== 
 
================= TRACE STOP =============== 
	DOWNLOAD => Result code request successfully sent 
	DOWNLOAD => Pausing for fragment latency (10 seconds) 
	DOWNLOAD => Pausing for cycle latency (60 seconds) 
	DOWNLOAD => Pausing for period latency (1 seconds) 
DOWNLOAD => Starting new period of 10 cycles 
	DOWNLOAD => Flushing package queue 
DOWNLOAD => Parsing directory <C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\OCS Inventory NG\Agent\download> for packages 
DOWNLOAD => No package found, exiting 
DOWNLOAD => Unloading communication provider 
DOWNLOAD => Execution duration: 00:10:38.


C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\OCS Inventory NG\Agent
============================================================================== 
Starting OCS Inventory NG Agent on Sunday, May 29, 2011 19:23:51.
AGENT => Running OCS Inventory NG Agent Version 2.0.0.20
AGENT => Using OCS Inventory NG FrameWork Version 2.0.0.20
AGENT => Loading plug-in(s)
	PLUGIN => Searching for Plug-in DLL(s) in folder <C:\Archivos de programa\OCS Inventory Agent\plugins>
	PLUGIN => 0 Plug-in(s) succesfully loaded
AGENT => Using network connection with Communication Server
	COM PROVIDER => Loading Communication Provider <C:\Archivos de programa\OCS Inventory Agent\ComHTTP.dll>
AGENT => Using Communication Provider <OCS Inventory NG cURL Communication Provider> Version <2.0.0.20>
AGENT => Sending Prolog
	DID_CHECK => Read DeviceID <PORTATILSERGI1-2011-05-29-18-33-24> and MACs <08:00:27:C9:6B:32> in file <ocsinventory.dat>
	COM SERVER => Initializing cURL library for sendRequest
	COM SERVER => Using cURL with server authentication
	COM SERVER => Disabling cURL proxy support
	COM SERVER => Enabling cURL SSL server validation support using CA Bundle <cacert.pem>
	COM SERVER => Sending HTTP Post request to URL <http://192.168.1.135/ocsinventory>
	COM SERVER => HTTP Post response received <HTTP Status Code #200>
	COM SERVER => Cleaning cURL library
================= TRACE START ===============
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<REPLY>
 <SUPPORT_LOG>No support registered for your installation. Check OCS Inventory NG support packages at http://www.ocsinventory-ng.com</SUPPORT_LOG>
 <OPTION>
  <NAME>DOWNLOAD</NAME>
  <PARAM FRAG_LATENCY="10" PERIOD_LATENCY="1" TIMEOUT="30" ON="1" TYPE="CONF" CYCLE_LATENCY="60" PERIOD_LENGTH="10" />
  <PARAM ID="1306583024" CERT_PATH="INSTALL_PATH" PACK_LOC="192.168.1.135/download" CERT_FILE="INSTALL_PATH/cacert.pem" TYPE="PACK" INFO_LOC="192.168.1.135/download" />
 </OPTION>
 <RESPONSE>SEND</RESPONSE>
 <PROLOG_FREQ>24</PROLOG_FREQ>
</REPLY>

================= TRACE STOP ===============
AGENT => Prolog successfully sent
SUPPORT => No support registered for your installation. Check OCS Inventory NG support packages at http://www.ocsinventory-ng.com
	AGENT => Prolog Frequency set to 24 hour(s)
AGENT => Inventory required
AGENT => Launching hardware and software checks
	INVENTORY => Loading Download history
	INVENTORY => Logged on user ID is <Administrador>
	INVENTORY => Operating System is <Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 Service Pack 3>, description <>
	INVENTORY => Operating System uses 32 bits memory address width
	INVENTORY => Computer domain or workgroup is <INFOCENTRE>
	INVENTORY => User domain is <PORTATILSERGI1>
	INVENTORY => System Manufacturer <innotek GmbH>, System Model <VirtualBox>, System S/N <0>, Bios Manufacturer <innotek GmbH>, Bios Date <12/01/2006>, Bios Version <VirtualBox>
	INVENTORY => 1 processor(s) Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU   T5550 @ 1.83GHz [1 core(s) x86] at 1825 MHz
	INVENTORY => OS Memory 512 MB, OS Swap size 1250 MB
	WARNING *** INVENTORY => Failed to retrieve memory slots
	INVENTORY => 2 input device(s) found
	INVENTORY => 1 system port(s) found
	WARNING *** INVENTORY => Failed to retrieve system slots
	INVENTORY => 5 system controler(s) found
	INVENTORY => 2 storage peripheral(s) found
	INVENTORY => 1 sound device(s) found
	WARNING *** INVENTORY => Failed to retrieve modems
	INVENTORY => 1 network adapter(s) found
	INVENTORY => 1 system printer(s) found
	INVENTORY => 1 video adapter(s) found
	INVENTORY => 1 system monitor(s) found
	INVENTORY => Default IPv4 address is <192.168.1.204>
	INVENTORY => Registered company <Institut de lEbre>, registered owner <Institut de lEbre>, Product ID <55274-64...>
	INVENTORY => Product key <P6JWX-TR...>
	INVENTORY => 21 software found
	INVENTORY => Computer/VM UUID is <1B242DD4-0F05-4C03-A3F2-D703BEED1FA0>
	INVENTORY => Computer seems to be VirtualBox virtual host
	INVENTORY => Reading last inventory state
AGENT => Communication Server ask for Package Download
	DOWNLOAD => Package history file successfully cleaned for duplicate IDs
	DOWNLOAD => Metadata file <info> for package <1306583024> is located at <https://192.168.1.135/download/1306583024/info>
	COM SERVER => Initializing cURL library for getFile
	COM SERVER => Using cURL with server authentication
	COM SERVER => Disabling cURL proxy support
	COM SERVER => Enabling cURL SSL server validation support using CA Bundle <cacert.pem>
	COM SERVER => Sending fileGet request to URL <https://192.168.1.135/download/1306583024/info>
	WARNING *** COM SERVER => Failed to send HTTP Get request <SSL peer certificate or SSH remote key was not OK>
	COM SERVER => Cleaning cURL library
ERROR *** DOWNLOAD => Failed to download Metadata file <https://192.168.1.135/download/1306583024/info> to <C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\OCS Inventory NG\Agent\download\1306583024\info>
DOWNLOAD => Download and setup tool successfully started
	EXECUTABLE PLUGIN => Searching for VBS script(s) in folder <C:\Archivos de programa\OCS Inventory Agent\plugins>
	EXECUTABLE PLUGIN => Searching for executable(s) in folder <C:\Archivos de programa\OCS Inventory Agent\plugins>
AGENT => Sending Inventory
	INVENTORY => Checking last inventory state
INVENTORY => No change since last inventory
	INVENTORY => Generating XML document with Device properties
	INVENTORY => XML Update 0 Logical Drive(s)
	INVENTORY => XML Update common Device properties
	INVENTORY => XML Update BIOS
	INVENTORY => XML Update 2 Input Device(s)
	INVENTORY => XML Update 1 System Port(s)
	INVENTORY => XML Update 5 System Controler(s)
	INVENTORY => XML Update 0 System Slot(s)
	INVENTORY => XML Update 1 Sound Device(s)
	INVENTORY => XML Update 2 Storage Peripheral(s)
	INVENTORY => XML Update 2 Logical Drive(s)
	INVENTORY => XML Update 0 Modem(s)
	INVENTORY => XML Update 1 Network Adapter(s)
	INVENTORY => XML Update 1 Video Adapter(s)
	INVENTORY => XML Update 1 Monitor(s)
	INVENTORY => XML Update 1 Printer(s)
	INVENTORY => XML Update 22 Software
	INVENTORY => XML Update 0 Registry Value(s)
	INVENTORY => XML Update Administrative Information(s)
	COM SERVER => Initializing cURL library for sendRequest
	COM SERVER => Using cURL with server authentication
	COM SERVER => Disabling cURL proxy support
	COM SERVER => Enabling cURL SSL server validation support using CA Bundle <cacert.pem>
	COM SERVER => Sending HTTP Post request to URL <http://192.168.1.135/ocsinventory>
	COM SERVER => HTTP Post response received <HTTP Status Code #200>
	COM SERVER => Cleaning cURL library
================= TRACE START ===============
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<REPLY>
 <RESPONSE>NO_ACCOUNT_UPDATE</RESPONSE>
</REPLY>

================= TRACE STOP ===============
AGENT => Inventory successfully sent
	INVENTORY => Writing new inventory state
AGENT => Unloading communication provider
AGENT => Unloading plug-in(s)
AGENT => Execution duration: 00:00:07.

==============================================================================
Starting OCS Inventory NG Agent on Sunday, May 29, 2011 19:28:55.
AGENT => Running OCS Inventory NG Agent Version 2.0.0.20
AGENT => Using OCS Inventory NG FrameWork Version 2.0.0.20
AGENT => Loading plug-in(s)
	PLUGIN => Searching for Plug-in DLL(s) in folder <C:\Archivos de programa\OCS Inventory Agent\plugins>
	PLUGIN => 0 Plug-in(s) succesfully loaded
AGENT => Using network connection with Communication Server
	COM PROVIDER => Loading Communication Provider <C:\Archivos de programa\OCS Inventory Agent\ComHTTP.dll>
AGENT => Using Communication Provider <OCS Inventory NG cURL Communication Provider> Version <2.0.0.20>
AGENT => Sending Prolog
	DID_CHECK => Read DeviceID <PORTATILSERGI1-2011-05-29-18-33-24> and MACs <08:00:27:C9:6B:32> in file <ocsinventory.dat>
	COM SERVER => Initializing cURL library for sendRequest
	COM SERVER => Using cURL with server authentication
	COM SERVER => Disabling cURL proxy support
	COM SERVER => Enabling cURL SSL server validation support using CA Bundle <cacert.pem>
	COM SERVER => Sending HTTP Post request to URL <http://192.168.1.135/ocsinventory>
	COM SERVER => HTTP Post response received <HTTP Status Code #200>
	COM SERVER => Cleaning cURL library
================= TRACE START ===============
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<REPLY>
 <SUPPORT_LOG>No support registered for your installation. Check OCS Inventory NG support packages at http://www.ocsinventory-ng.com</SUPPORT_LOG>
 <OPTION>
  <NAME>DOWNLOAD</NAME>
  <PARAM FRAG_LATENCY="10" PERIOD_LATENCY="1" TIMEOUT="30" ON="1" TYPE="CONF" CYCLE_LATENCY="60" PERIOD_LENGTH="10" />
  <PARAM ID="1306689943" CERT_PATH="INSTALL_PATH" PACK_LOC="www.prova.org/download" CERT_FILE="INSTALL_PATH/cacert.pem" TYPE="PACK" INFO_LOC="www.prova.org/download" />
 </OPTION>
 <RESPONSE>SEND</RESPONSE>
 <PROLOG_FREQ>24</PROLOG_FREQ>
</REPLY>

================= TRACE STOP ===============
AGENT => Prolog successfully sent
SUPPORT => No support registered for your installation. Check OCS Inventory NG support packages at http://www.ocsinventory-ng.com
	AGENT => Prolog Frequency set to 24 hour(s)
AGENT => Inventory required
AGENT => Launching hardware and software checks
	INVENTORY => Loading Download history
	INVENTORY => Logged on user ID is <Administrador>
	INVENTORY => Operating System is <Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 Service Pack 3>, description <>
	INVENTORY => Operating System uses 32 bits memory address width
	INVENTORY => Computer domain or workgroup is <INFOCENTRE>
	INVENTORY => User domain is <PORTATILSERGI1>
	INVENTORY => System Manufacturer <innotek GmbH>, System Model <VirtualBox>, System S/N <0>, Bios Manufacturer <innotek GmbH>, Bios Date <12/01/2006>, Bios Version <VirtualBox>
	INVENTORY => 1 processor(s) Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU   T5550 @ 1.83GHz [1 core(s) x86] at 1825 MHz
	INVENTORY => OS Memory 512 MB, OS Swap size 1250 MB
	WARNING *** INVENTORY => Failed to retrieve memory slots
	INVENTORY => 2 input device(s) found
	INVENTORY => 1 system port(s) found
	WARNING *** INVENTORY => Failed to retrieve system slots
	INVENTORY => 5 system controler(s) found
	INVENTORY => 2 storage peripheral(s) found
	INVENTORY => 1 sound device(s) found
	WARNING *** INVENTORY => Failed to retrieve modems
	INVENTORY => 1 network adapter(s) found
	INVENTORY => 1 system printer(s) found
	INVENTORY => 1 video adapter(s) found
	INVENTORY => 1 system monitor(s) found
	INVENTORY => Default IPv4 address is <192.168.1.204>
	INVENTORY => Registered company <Institut de lEbre>, registered owner <Institut de lEbre>, Product ID <55274-64...>
	INVENTORY => Product key <P6JWX-TR...>
	INVENTORY => 21 software found
	INVENTORY => Computer/VM UUID is <1B242DD4-0F05-4C03-A3F2-D703BEED1FA0>
	INVENTORY => Computer seems to be VirtualBox virtual host
	INVENTORY => Reading last inventory state
AGENT => Communication Server ask for Package Download
	DOWNLOAD => Package history file successfully cleaned for duplicate IDs
	DOWNLOAD => Metadata file <info> for package <1306689943> is located at <https://www.prova.org/download/1306689943/info>
	COM SERVER => Initializing cURL library for getFile
	COM SERVER => Using cURL with server authentication
	COM SERVER => Disabling cURL proxy support
	COM SERVER => Enabling cURL SSL server validation support using CA Bundle <cacert.pem>
	COM SERVER => Sending fileGet request to URL <https://www.prova.org/download/1306689943/info>
	COM SERVER => fileGet response received <HTTP Status Code #200>
	COM SERVER => Cleaning cURL library
	DOWNLOAD => Unloading communication provider
	DOWNLOAD => Retrieve info file...OK (pack 1306689943)
DOWNLOAD => Package <1306689943> added to download queue
DOWNLOAD => Download and setup tool successfully started
	EXECUTABLE PLUGIN => Searching for VBS script(s) in folder <C:\Archivos de programa\OCS Inventory Agent\plugins>
	EXECUTABLE PLUGIN => Searching for executable(s) in folder <C:\Archivos de programa\OCS Inventory Agent\plugins>
AGENT => Sending Inventory
	INVENTORY => Checking last inventory state
	INVENTORY => Logical drives inventory state changed
INVENTORY => Inventory changed since last run
	INVENTORY => Generating XML document with Device properties
	INVENTORY => XML Update 0 Logical Drive(s)
	INVENTORY => XML Update common Device properties
	INVENTORY => XML Update BIOS
	INVENTORY => XML Update 2 Input Device(s)
	INVENTORY => XML Update 1 System Port(s)
	INVENTORY => XML Update 5 System Controler(s)
	INVENTORY => XML Update 0 System Slot(s)
	INVENTORY => XML Update 1 Sound Device(s)
	INVENTORY => XML Update 2 Storage Peripheral(s)
	INVENTORY => XML Update 2 Logical Drive(s)
	INVENTORY => XML Update 0 Modem(s)
	INVENTORY => XML Update 1 Network Adapter(s)
	INVENTORY => XML Update 1 Video Adapter(s)
	INVENTORY => XML Update 1 Monitor(s)
	INVENTORY => XML Update 1 Printer(s)
	INVENTORY => XML Update 22 Software
	INVENTORY => XML Update 0 Registry Value(s)
	INVENTORY => XML Update Administrative Information(s)
	COM SERVER => Initializing cURL library for sendRequest
	COM SERVER => Using cURL with server authentication
	COM SERVER => Disabling cURL proxy support
	COM SERVER => Enabling cURL SSL server validation support using CA Bundle <cacert.pem>
	COM SERVER => Sending HTTP Post request to URL <http://192.168.1.135/ocsinventory>
	COM SERVER => HTTP Post response received <HTTP Status Code #200>
	COM SERVER => Cleaning cURL library
================= TRACE START ===============
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<REPLY>
 <RESPONSE>NO_ACCOUNT_UPDATE</RESPONSE>
</REPLY>

================= TRACE STOP ===============
AGENT => Inventory successfully sent
	INVENTORY => Writing new inventory state
AGENT => Unloading communication provider
AGENT => Unloading plug-in(s)
AGENT => Execution duration: 00:00:07.


Aturar o reiniciar el servei del OCS manualment

Inicio > click botó dret del ratolí > Administrar > Servicios y aplicaciones > Servicios

Aquí busquem el servei del OCS on el podem administrar: aturar-lo, iniciar-lo, reiniciar-lo, etc.

Vegeu també

Enllaços externs