IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Les inicials ob fan referència a Ouput Buffer.

TODO:

The Output Control functions allow you to control when output is sent from the script. This can be useful in several different situations, especially if 
you need to send headers to the browser after your script has began outputting data. The Output Control functions do not affect headers sent using 
header() or setcookie(), only functions such as echo() and data between blocks of PHP code. 

Exemple de funcionament

<?php

ob_start();
echo "Hello\n";

setcookie("cookiename", "cookiedata");

ob_end_flush();

?>

A l'exemple anterior la sortida de l'ordre echo s'emmagatzemarà al buffer de sortida (ob o output Buffer) i no es mostrarà per la sortida fins a l'ordre ob_end_flush(). Si no ho féssim així, la línia setcookie() donaria l'error headers already sent.

Funcions

Consulteu:

Configuració. Fitxer php.ini

Variables del fitxer php.ini:

output_buffering 	"0" 	PHP_INI_PERDIR 	 
output_handler 	NULL 	PHP_INI_PERDIR 	Available since PHP 4.0.4.
implicit_flush 	"0" 	PHP_INI_ALL 	PHP_INI_PERDIR in PHP <= 4.2.3.

Vegeu també

Enllaços externs