IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Node Version Manager - Simple bash script to manage multiple active node.js versions

Instal·lació

Podeu utilitzar Curl o wget:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.30.2/install.sh | bash

o

wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.30.2/install.sh | bash

Ara teniu un script a ~/.nvm/nvm.sh:

$ ls -la ~/.nvm/nvm.sh
-rwxrwxr-x 1 sergi sergi 70948 feb 14 17:56 /home/sergi/.nvm/nvm.sh

El podeu incloure a ~/.bashrc o ~/.zshrc:

. ~/.nvm/nvm.sh

NOTA: Jo estava a una terminal zsh i m'ha afegir automàticament les línies a ~/.zshrc:

export NVM_DIR="/home/sergi/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && . "$NVM_DIR/nvm.sh"  # This loads nvm

Per utilitzar una versió diferent podeu executar:

$ nvm install 5.0

i

$ nvm use 5.0

O d'un sol cop amb:

$ nvm run 5.0 --version

Vegeu també

Enllaços externs