IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: SambasobreLDAP, LinuxAdministracioAvancada
Fitxers: Ldap2.pdf,AutenticacioiAutoritzacionsLinux.pdf
Repositori SVN: https://[email protected]/svn/iceupc/SambaSobreLDAP
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas, Lluís Pérez Vidal

Instal·lació

$ sudo apt-get install nscd

NSCD (name service cache daemon) és un dimoni . L'executable és:

$ dpkg -L nscd | grep bin
/usr/sbin
/usr/sbin/nscd

Fitxers de configuració:

$ dpkg -L nscd | grep etc
/etc
/etc/nscd.conf
/etc/init.d
/etc/init.d/nscd

Fitxer de configuració

NOTA: Ara (--acacha 02:55, 19 jul 2010 (UTC)) per defecte el cache de DNS està desactivat segons el comentari del fitxer /etc/nscd.conf:

# hosts caching is broken with gethostby* calls, hence is now disabled
# per default. See /usr/share/doc/nscd/NEWS.Debian.

El fitxer de configuració és:

$ cat /etc/nscd.conf | more
#
# /etc/nscd.conf
#
# An example Name Service Cache config file. This file is needed by nscd.
#
# Legal entries are:
#
#	logfile			<file>
#	debug-level		<level>
#	threads			<#threads to use>
#	server-user       <user to run server as instead of root>
#		server-user is ignored if nscd is started with -S parameters
#    stat-user        <user who is allowed to request statistics>
#
#    enable-cache		<service> <yes|no>
#	positive-time-to-live	<service> 

És recomanable treure les línies:

persistent       hosts      yes 
shared         hosts      yes 

De cada base de dades (passwd, groups i hosts).

Recursos:

Control del servei

$ sudo /etc/init.d/nscd daadsdsa
Usage: /etc/init.d/nscd {start|stop|reload|force-reload|restart|status}

Vegeu també

Enllaços esterns