IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

$ sudo apt-get install libnotify-bin

Exemples d'ús:

$ notify-send "Hello, message testing"

Des de qualsevol terminal:

$ export DISPLAY=:0 && notify-send "Hello, message testing"

Des de SSH:

$ ssh <host> export DISPLAY=:0 && notify-send "Hello, message testing"

Vegeu també

Enllaços externs