IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

  • Convertir una aplicació que no segueix implementació SOLID en una que si
  • Autenticació:
  • Autenticació incorrecte: Inici d'un mètode d'un controlador on hi ha un IF controlant si l'usuari està logat ([1])
  • Autenticació ok: Utilitzar Middleware autenticació
  • Persistència (base de dades)
  • Incorrecte: Eloquent utilitzat directament al controlador
  • Correcte: Patró de Repository?
  • Presentació
  • Incorrecte: Mètode print inclòs al controlador o al model
  • Correcte: Utilitzar un contracte o interface.

Vegeu Design_Patterns#Single_Responsibility_principle