IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

MP7

Continuació de Mocking

https://code.tutsplus.com/tutorials/testing-laravel-controllers--net-31456

Process:

  • Isolate: Mock all dependencies excepte la vista
  • Call: Executar el mètode del controlador desitjat
  • Ensure/assert/expect': Perform assertions, verifying that the stage has been set properly.

Controlador sense crides a API: WebTaskController.

Qüestions pendents a tractar/Explicar petits detalls per millorar la User Experience:

  • Pur web: els errors es posen a la sessió(flash) $this->assertSessionHasErrors()
  • API: l'api no té estat/sessió i per tant no podem posar els errors a la sessió. Cal tornar els errors com a missatges de l'API per tant cal comprar la validació de l'API
  • Formes de mostrar els missatges d'error:
  • Estats:
    • Menu configurable: laravel-menu