IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

aka Node Packaged Modules o npm.

És el gestor de paquets oficial de Node.js i està disponible automàticament amb l'entorn Node.js.

https://laracasts.com/series/how-do-i/episodes/2

Instal·lació

Ubuntu/Debian

$ sudo apt-get install npm

Exemples ús

npm install -d

Necessita que hi hagui a la carpeta on s'executa un fitxer:

package.json

Publicar paquets

El primer de tot és tenir configurat node.js/npm amb:

$ npm set init.author.name "Brent Ertz"
$ npm set init.author.email "[email protected]"
$ npm set init.author.url "http://brentertz.com"

En el meu cas:

$ npm get init.author.name
Sergi Tur Badenas
$ npm get init.author.email
[email protected]
$ npm get init.author.url 
http://acacha.org

I ara executeu:

$ npm adduser

Per crear un usuari al aweb de npm i obtenir un token per a fer les operacions. Les dades es guarden al fitxer ~/.npmrc:

$ cat ~/.npmrc
init.author.name=Sergi Tur Badenas
[email protected]
init.author.url=http://acacha.org
//registry.npmjs.org/:_authToken=TOKEN_HERE

Ara ja podeu anar al projecte que voleu publicar i executar

$ cd projecte
$ npm publish

IMPORTANT: Vegeu Javascript Modules per que el vostre projecte ha de seguir el format d'un mòdul vàlid

Resources:

Testing local packages

npm link

$ cd <viking-project-root>
$ npm link # this should install a global symlink to the local project
$ cd <tudor-project-root>
$ npm link viking # will create a symlink locally to the global viking # symlink
$ # voila! now we can develop the two projects side-by-side without  # having to worry about publishing either of them

On tudor és un projecte que depèn del projecte viking que és el projecte que estem desenvolupant

npm pack


Resources:

Publicar una nova versió

Comanda

$ npm version

Format:

$ npm version --help
npm version [<newversion> | major | minor | patch | premajor | preminor | prepatch | prerelease | from-git]

Normalment voldreu publicar una versió menor (vegeu Semver)

$ npm version patch
$ npm publish

Recordeu també els tags de git:

$ git tag -a version_here
$ git push origin version_here

ES6 modules

https://github.com/acacha/forms

Creació de transpiled ES6 modules/ES6 modules utilitzant transpilers com Babel. Bàsicament el truc està en escriure el codi amb ES6 i utilitzar Babel per passar el codi a ES5. Tindrem dos carpetes:

 • src: codi font amb ES6. Aquest és el codi que es publica al github, però no pas a npm (si volem que el codi es pugui utilitzar a ES5)
 • dist: codi transpilat a ES6. Aquest codi es publica a npm però no pas a Github.

Per tant les configuracions de .npmignore i .gitignore són:

Fitxer .gitignore:

node_modules
dist

Fitxer .npmignore

src

I al fitxer package.json tindrem scripts npm per realitzar les tasques de transpilació:

"scripts": {
   ...
  "build": "babel src --presets babel-preset-es2015 --out-dir dist"
  "prepublish": "npm run build"
 },

recordeu d'instal·lar babel:

$ npm install --save-dev babel-cli babel-preset-es2015

I també compte de modificar l'opció main:

 "main": "dist/index.js",

Resources:

Vegeu també

Enllaços externs