IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

https://ngrok.com/

Tutorial

http://www.sitepoint.com/use-ngrok-test-local-site/

Ngrok on Ubuntu

$ apt-cache search ngrok
ngrok-client - secure introspectable tunnels to localhost - client part
ngrok-server - secure introspectable tunnels to localhost - server part

Vegeu també

Alternatives:

  • PageKite
  • Forward
  • ProxyLocal
  • BrowserStack

Enllaços externs