IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Demo

Instal·lació:

Instal·leu npm

$ npm bower
$ mkdir github || cd github
$ mkdir ng-admin || cd ng-admin
$ git clone [email protected]:marmelab/ng-admin-demo.git
$ cd ng-admin-demo
$ sudo npm install -g bower
$ make install
$ make run

Test app at:

http://localhost:3000/#/dashboard

Resources:

CORS

Since ng-admin uses RestAngular to call the API, you must allow cross-domain HTTP requests using CORS.

Resources:

Vegeu també

Enllaços externs