IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Fem una copia i les posem a /usr/share/doc/webfaltes/contrib

Carpetes:

adodb--> Eliminar i utilitzar paquet php-adodb Neteja adodb webfaltes
backend_ivan
connexio--> Moure a /usr/share/doc/webfaltes/connections?
 contrib--> ja està buida --> esborrar
credit_ivan --> moure a /usr/share/doc/webfaltes/contrib
credit_rmz --> moure a /usr/share/doc/webfaltes/contrib
example_database --> moure a /usr/share/doc/webfaltes/examples/database --> canviar la documentació
imatges--> Cal arreglar el llençol de profes i eliminar les fotos dels conserges i secretaries
 Eliminars imatges->teachers Buscar on s'utilitza el perfil.jpeg i parametritzar-lo (config.inc)
 Paràmetritzar el logo!
includes-> PHPMailer dos cops!
ldap-> moure a /usr/share/doc/webfaltes/contrib
 libs-> O libs o include però tots dos no!!!
ldap-> moure a /usr/share/doc/webfaltes/contrib -_> open_flash_chart
 pdf-> Cal eliminar un cop utilitzat php-fpdf Neteja FPDF webfaltes
photo-> buscar a on s'utilitza i canviar a imatges
public_html->esborrar sense més
smarty-> OK templates, la resta es podrien posar en una carpeta temporal del sistema i així no caldria configurar subversion per ignorar aquests 
fitxers! Neteja Smarty webfaltes
surveys->Moure a /usr/share/doc/webfaltes/contrib. Buscar a on s'utilitzar i també moure
webfaltes-sourcefolder-> Eliminar

Fitxers:

build.xml --> /usr/share/doc/webfaltes/basura

 build.properties --> /usr/share/doc/webfaltes/basura
 build.propierties --> /usr/share/doc/webfaltes/basura
 cgi.php --> /usr/share/doc/webfaltes/basura
 changelog --> /usr/share/doc/
 consulta_.txt --> /usr/share/doc/webfaltes/basura
 esborrar* --> Tot això es fa ara per Gosa/Ldap --> /usr/share/doc/webfaltes/basura
 form_recovery* -> /usr/share/doc/webfaltes/basura 
 gestio*  --> Tot això es fa ara per Gosa/Ldap --> /usr/share/doc/webfaltes/basura
 inserir-alumne*, inserir-pare*,inserir-profe*,inserir-grup, insert-password  --> Tot això es fa ara per Gosa/Ldap --> /usr/share/doc/webfaltes/basura
Manual* --> /usr/share/doc/webfaltes/basura
modifica*--> Tot això es fa ara per Gosa/Ldap --> /usr/share/doc/webfaltes/basura
open-flash-chart.swf--> /usr/share/doc/webfaltes/basura
Tot lo de SMS --> Moure a /usr/share/doc/webfaltes/contrib
Recupera* --> TODO? no se que és? recupera_alumne_BD.php i recupera_professor_BD.php estan treballant en les taules alumne 
i profe que ja no es fan servir i a mes a mes porta un enllaç als fitxers de gestió que els hem eliminat, per tant de moment ho 
deixaré a la carpeta basura igualment que recuperar_alumnes.php i recuperar_profes.php que també estan treballant en aquestes taules.
uninstall.sh --> Basura

Fer una llista de pàgines que apareixen a la web actualment

pàgina --> fitxer -> Descripció
identifica.php -> pàgina que demana l'usuari i la clau de pas del professor.
index.php -> pàgina principal. Apareixen els grups que té el professor loguejat aquell dia.
selecalum.php -> pàgina on apareixen la llista d'alumnes d'un grup en concret. A més és el lloc on s'atribueixen les incidències. 
tutoria.php -> Llistat (1 opció).
selecgroup.php -> Permet escollir un grup de classe.
selecalum_tutoria.php -> pàgina semblant a selecalum.php però específica per als tutors.
profile_student.php -> pàgina que mostra el perfil d'un alumne determinat.
profile.php -> Mostra el perfil del professor.
administrar.php -> Llistat (1 opció).
email_history_1.php -> Mostra opcions per a configurar la presentació de l'historial d'emails.
email_history_2.php -> Mostra l'historial d'emails. No funciona correctmaent.
selec_informe.php -> Llistat del tipus d'informes que es poden duu a terme.
informe_centre_d_h_1.php ->  Mostra opcions per a configurar la presentació de l'informe d'incidències. S'ha d'especificar un dia i una hora en concret.
informe_centre_d_h_2.php -> Resultats de la recerca de l'informe.
informe_centre_di_df_1.php -> Mostra opcions per a configurar l'informe d'incidències. S'ha d'especificar el data d'inici de la recerca i la data final.
informe_centre_di_df_2.php -> Presenta els resultats de la recerca de l'informe del fitxer de dalt.
informe_centre_ranking_di_df_1.php -> pagina que serveix per escollir un rànquing d'alumnes i veure el nombre total d'incidències entre una data. d'inici i una data final d'aquests.
informe_centre_ranking_di_df_2.php -> Presenta els resultats de la recerca.
informe_centre_professors_pdf.php ->
Llistat_grup_tutor.php ->
mailing_list_report.php -> Correu del estudiants. Ens deixa escollir entre correu electrònics personals i els del centre.
Llistat_correu_personal_alumnes.php -> Serveix per inserir els correus personals del alumnes.
Llistat_correu_centre_alumnes.php -> Serveix per a inserir els coreus del centre de cada alumne.
Llistat_correu_centre_personal_alumnes.php -> Permet inserir i mostrar tots dos tipus de correu.
class_list_report.php -> pàgina que permet escollir el grup per veure la llista de la classe.
Llistat_alumnes_grup.php -> Mostra el llistat d'alumnes del grup escollit al fitxer esmentat dalt. Apareixen les fotos dels alumnes.
Llistat_alumnes_grup_sense_foto.php -> Mostra un llistat com el de dalt però sense les fotos dels alumnes.
Llencol_estudiants_grup.php -> llençol amb les fotos dels estudiants.
class_sheet_report.php -> Llençol d'estudiants d'un grup. Et permet escollir el grup.
informe_resum_grup_di_df_1.php -> Permet escollir un grup en una data d'inici i una data final per a fer el resum d'incidències.
informe_resum_grup_di_df_2.php -> Mostra els resultats de la recerca feta al fitxer anterior.
informe_resum_grup_faltes_mes_1.php -> permet configurar la presentació de l'informe mensual de faltes injustificades d'un grup en concret.
informe_resum_grup_faltes_mes_2.php -> Mostra els resultats del fitxer anterior.
informe_resum_credit_di_df_1.php -> Permet escollir el grup i la data inicial i final per a saber les incidències d'un grup en un crèdit en concret.
informe_resum_credit_di_df_2.php -> Mostra resultats.
class_lists_report.php -> ?
faltes.php -> ?
informe_pdf.php -> Mostra informe en pdf
insereix_est.php ->
insert_new_password.php -> 
insert_recovery_password.php ->
insert_recovery_username.php ->
lost_password.php -> No funciona. Podria estar a l'apartat de baix.
mostra_res_missatge_contrasenya.php -> 
mostra_res_missatge.php ->

Fer una llista de pàgines que no apareixen a la web actualment

Falta comprovar:
estadistiques.php
identifica_pare.php
identifica_alumne.php
profile_father.php
lost_password_ok.php


Arreglar:

TOTS els informes moure'ls a la carpeta reports
Llistat*--> Son informes i haurien de tenir un nom que poses informe i estar a reports