IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Netbeans ofereix el Mobility Pack per tal de desenvolupar aplicacions per a dispositius mòbils.

Entorn de treball

Components de l'entorn de Treball

Per tal de poder desenvolupar aplicacions Java Mòbils necessiteu el següent:

  • La plataforma Java instal·lada. Es necessari disposar del JDK (Java Development Kit) i no pas del JRE (Java Runtime Environment)
  • Necessitem descarregar la IDE Netbeans
  • Necessitem una plataforma d'emulació. Cada fabricant de dispositius mòbils sol proporcionar la seva pròpia plataforma però amb la proporcionada per Sun (Sun Java Wireless Toolkit) en tenim més que suficient per a fer aplicacions estàndard Java.

Configuració de l'entorn de treball

Seguiu els passos de Configuració de l'entorn de treball

Configuració dels emuladors

Per configurar l'emulador d'un projecte Java ME, heu de fer clic al botó dret sobre el nom del projecte i seleccionar Properties:

NetBeansEmulators2.png

Aneu a l'apartat Platform:

NetBeansEmulators.png

Veureu que l'emulador per defecte és el de Java Sun (Sun Java Wireless Toolkit). Si feu clic a Manage Emulators:

NetBeansEmulators1.png

Podreu gestionar (modificar, eliminar, afegir) la configuració dels emuladors.

Documentació

Java Docs (API Docs)

Podeu accedir a la API en format web executant:

$ firefox file:///home/sergi/netbeans-6.1/mobility8/WTK2.5.2/docs/api/midp/index.html

O des del codi font, seleccionant un paquet i fent clic al botó dret i seleccionant la opció Show Javadoc (Alt+F1)

MIDlets

Creació d'un Middlet. Hola Món

Consulteu l'article Creació d'un Middlet amb Netbeans. Hola Món.

Entorn de treball d'un Middlet

Hi ha 4 formes de treballar amb un MIDlet:

NetbeansHolaMon5.png
  • Source: Mostra el codi font
  • Screen: Mostra la pantalla del mòbil
  • Flow: Mostra el cicle de vida del MIDlet
  • Analizer: Permet analitzar el MIDlet

Vegeu alguns exemples amb captures de pantalla:

NetbeansHolaMon6.png
NetbeansHolaMon7.png
NetbeansHolaMon8.png

org.netbeans.microedition

Netbeans proporciona una paquet anomenat:

org.netbeans.microedition

Aquest paquet proporciona ajudes per al desenvolupament d'aplicacions Java ME amb Netbeans.

Per tal que el mòbil suporti aquest codi, Netbeans incorpora al fitxer .jar els fitxers binaris (.class) necessaris, tal i com podeu observar si aneu a la pestanya fitxers i desplegueu el contingut del fitxer .jar:

OrgNetbeansMicroedition.png

Vegeu també