IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

Ubuntu/Debian

Netbeans 6.1

Aneu a la pàgina de Netbeans i des d'aquí accediu a la web de descàrregues (downloads):

http://www.netbeans.org/downloads/index.html

Aquí se us mostrarà una llista de les diferents versions de Netbeans:

 • Web & Java EE: Aplicacions web amb Java (Servlets, JSP, JSF, etc.)
 • Mobility: Aplicacions per a dispositius mòbils (J2ME)
 • Java SE: Programació bàsica Java amb J2SE.
 • Ruby: Programació amb Ruby on Rails un entorn de desenvolupament ràpid d'aplicacions web.
 • C/C++: Programació en C/C++ amb Netbeans
 • Early Access for PHP: Programació amb PHP
 • All

Aquí la elecció depèn de les vostres necessitats. Suposem que volem la versió Mobility (aprox. 70Mb). Feu clic al botó download. Automàticament s'iniciarà la descàrrega i la pàgina web detectarà automàticament la vostra plataforma. En el nostre cas el fitxer que és descarrega és:

$ netbeans-6.1-ml-mobility-linux.sh

Netbeans és una aplicació Java i com a tal, es necessari disposar de Java instal·lat en el vostre sistema. Consulteu l'apartat Instal·lació de l'article sobre Java.

Es tracta d'un script de Shell (.sh).Per instal·lar-lo cal executar:

$ chmod +x netbeans-6.1-ml-mobility-linux.sh
$ ./netbeans-6.1-ml-mobility-linux.sh
Configuring the installer...
Searching for JVM on the system...
Extracting installation data...
Running the installer wizard...

I s'iniciarà un assistent d'instal·lació. Cal anar fent clic a Next fins a finalitzar la instal·lació. Lo únic important és acceptar la llicència, hi apuntar-se les carpetes on s'instal·la Netbeans i on està la màquina virtual de Java:

 • /home/sergi/netbeans-6.1
 • /usr/lib/jvm/java-6-sun

Netbeans 6.5

NOTA IMPORTANT: A gener de 2009, la versió de Netbeans és la 6.5 i ja no és troba una versió mobility.Java ME és troba 
incorporat a la opció Java

Aneu a la pàgina de Netbeans i des d'aquí accediu a la web de descàrregues (downloads):

http://www.netbeans.org/downloads/index.html

Aquí se us mostrarà una llista de les diferents versions de Netbeans. Consulteu la secció #Netbeans 6.1 per obtenir més informació sobre les versions. En el nostre cas hem de baixar la versió Java (208 Mb). El nom del fitxer serà quelcom similar a:

netbeans-6.5-ml-java-linux.sh

Es tracta d'un guió (script) de Shell (extensió .sh) tal i com podeu comprovar amb:

$ file netbeans-6.5-ml-java-linux.sh 
netbeans-6.5-ml-java-linux.sh: POSIX shell script text executable

Podem comprovar que el fitxer s'ha descarregat correctament amb:

$ md5sum netbeans-6.5-ml-java-linux.sh 
673622340bdbedfbb489349b9d862034 netbeans-6.5-ml-java-linux.sh

Si el checksum coincideix amb el de la web de Netbeans:

MD5: 673622340bdbedfbb489349b9d862034

Aleshores el fitxer és correcte.

Per instal·lar-lo cal executar:

$ chmod +x netbeans-6.5-ml-java-linux.sh
$ ./netbeans-6.5-ml-java-linux.sh
Configuring the installer...
Searching for JVM on the system...
Extracting installation data...
Running the installer wizard...

I s'iniciarà un assistent d'instal·lació. Cal anar fent clic a Next fins a finalitzar la instal·lació. Lo únic important és acceptar la llicència, hi apuntar-se les carpetes on s'instal·la Netbeans i on està la màquina virtual de Java:

 • /home/sergi/netbeans-6.5
 • /usr/lib/jvm/java-6-sun
NOTA: Netbeans en la versió Java ja inclou el Sun Java Wireless Toolkit que es 
troba a la carpeta $HOME/netbeans-6.5/mobility8/WTK2.5.2

Desinstal·lació

Heu d'anar a la carpeta on heu instal·lat Netbeans:

$ cd
$ cd netbeans-6.1/
$ ls
apisupport1   CREDITS_pt_BR.html     etc   java2      moduleCluster.properties profiler3     README_zh_CN.html
bin       CREDITS_zh_CN.html     gsf1   LEGALNOTICE.txt nb6.1           README.html    THIRDPARTYLICENSE-nb-javame.txt
CREDITS.html   DISTRIBUTION-nb-javame.txt harness LICENSE.txt   netbeans.css       README_ja.html   THIRDPARTYLICENSE.txt
CREDITS_ja.html DISTRIBUTION.txt      ide9   mobility8    platform8         README_pt_BR.html uninstall.sh

I executar l'script de desinstal·lació uninstall.sh:

$ ./uninstall.sh

Us sortirà una llista del que s'ha de desinstal·lar. Feu clic a uninstall.

Execució. Primers passos

Per executar Netbeans cal que aneu a la carpeta on l'heu instal·lat i executeu:

$ cd
$ cd netbeans-6.1/
$ bin/netbeans 

També el podeu executar des de el menú Aplicacions/Programació/NetBeans IDE 6.1:

NetbeansInst.png


Netbeans i Java ME

Consulteu l'article Netbeans i Java ME.

Documentació i javadocs

Primer cal instal·lar la Instal·lació de la documentació de Java

Instal·lació del suport per a Subversion

Des de la versió 5.5 en endavant de Netbeans podem instal·lar el suport per a SVN des del Update Center.

NOTA: És molt possible que ja tingueu suport per a Subversion. Consulteu si apareix una opció Subversion al menú Versioning i 
salteu-vos els passos de la instal·lació del plugin

Per instal·lar Subversion aneu al menú Tools > Plugins i aneu a la pestanya Available plugins. Busqueu subversion.

Per antigues versions de Netbeans (abans de la 5.5) consulteu la pàgina:

Resolució de problemes. TroubleShooting

Millorar el rendiment de Netbeans

A la carpeta on heu instal·lat netbeans, en el meu cas:

/home/sergi/netbeans-6.1

Hi ha un fitxer anomenat etc/netbeans.conf, amb la configuració de Netbeans. Si editeu aquest fitxer:

$ sudo joe /home/sergi/netbeans-6.1/etc/netbeans.conf

Podeu modificar els paràmetres d'execució de la màquina virtual. Podeu assignar més memòria canviant la línia:

netbeans_default_options="-J-client -J-Xss2m -J-Xms32m -J-XX:PermSize=32m -J-XX:MaxPermSize=200m -J-Xverify:none -J-Dapple.laf.useScreenMenuBar=true -J-Dsun

Per:

netbeans_default_options="-J-client -J-Xss2m -J-Xms32m -J-Xmx512m -J-XX:PermSize=32m -J-XX:MaxPermSize=200m -J-Xverify:none -J-Dapple.laf.useScreenMenuBar=true -J-Dsun

En aquest cas hem pujat el màxi mde memòria RAM a 512m. No pugueu el valor d'aquesta variable més enllà d'un 80-90% de la memòria lliure RAM del vostre sistema o pot provocar swapping.

Podeu obtenir informació sobre la memòria que està utilitzant l'entorn Netbeans activant la Toolbar Memory anant a View > Toolbars > Memory.

Recursos:

Recursos