IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquest article disposa de fitxers relacionats
Fitxers: SistemaFitxers.pdf
Repositori SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iceupc/IntroduccioLinux
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas
Cursos relacionats: IntroduccioLinux

Nautilus

Nautilus és el gestor de fitxers oficial de l'escriptori Gnome. El nom és un joc de paraules, evocant la conquilla (shell) d'un animal marí, el nautilus. Nautilus va reemplaçar a Midnight Commander a la versió 1.4 de Gnome.

Llocs especials

Des de nautilus es pot accedir a "llocs especials":

 • fonts:///: Mostra les fonts (tipus de lletra) del sistema.
 • burn:///: Permet gravar fitxers en DVDs i Cds verges.
 • network:///: Mostra les màquines de xarxa del sistema.
 • themes:///: Mostra el temes del sistema.

Instal·lació de plugins

Podeu consultar els que hi ha al repositori amb:

$ sudo apt-get install nautilus-  [TABULEU DOS COPS!!]
nautilus-actions        nautilus-dbg          nautilus-image-converter    nautilus-script-debug      nautilus-share
nautilus-cd-burner       nautilus-extensions-2.0     nautilus-open-terminal     nautilus-script-manager     nautilus-wallpaper
nautilus-clamscan        nautilus-filename-repairer   nautilus-script-audio-convert  nautilus-script-purrr      
nautilus-data          nautilus-gksu          nautilus-script-collection-svn nautilus-sendto 

Són molt recomanables gksu (permet accedir a carpetes com a super usuari), open-terminal (permet obrir en una terminal la carpeta en la que estem), o nautilus-share que permet compartir amb samba una carpeta. També hi ha un plugin per a subversion (nautilus-script-collection-svn)

Dropbox

Consulteu dropbox.

Bookmarks

$ cat /home/sergi/.gtk-bookmarks
file:///home/sergi/Documents
file:///home/sergi/M%C3%BAsica
file:///home/sergi/Imatges
file:///home/sergi/V%C3%ADdeos
file:///linux2
file:///home/sergi/Documents/IES%20EBRE IES EBRE
file:///home/sergi/Documents/ICE ICE
file:///home/sergi/Documents/ICE/2009-2010 2009-2010
file:///home/sergi/Documents/ICE/SVN/iceupc iceupc
file:///home/sergi/Documents/LPI LPI
file:///linux3 linux3
file:///home/sergi/Ubuntu%20One Ubuntu One
sftp://[email protected]:2209/home/stur IESEbreWebServer(stur)


SSH

Nautilus suporta connexions ssh:

ssh://[email protected]

Per que funcioni correctament cal mantenir les connexions vives, afegint a ~/.ssh/config:

TCPKeepAlive yes
ServerAliveInterval 120
Protocol 2,1

nautilus-connect-server

Aplicació que permet connectar-se a un servidor remot amb nautilus.

$ nautilus-connect-server

Troubleshooting

Nautilus no suporta connexions remotes de xarxa. Cannot handle network connections

Si no podeu utilitzar el menú connecta al servidor i no podeu posar URLS al nautilus amb smb://, o sftp segurament us falta el paquet gavf-backends

Al executar nautilus per la línia d'ordres surt un warning:

$ nautilus
(nautilus:4990): GVFS-RemoteVolumeMonitor-WARNING **: cannot open directory /usr/share/gvfs/remote-volume-monitors: S'ha produït un error en obrir 
el directori «/usr/share/gvfs/remote-volume-monitors»: No such file or directory

A mi s'ha solucionat instal·lant:

$ sudo apt-get install gvfs-backends

Les llibreries que proporcionen el suport:

$ dpkg -L gvfs-backends | grep lib
/usr/lib
/usr/lib/gvfs
/usr/lib/gvfs/gvfsd-archive
/usr/lib/gvfs/gvfsd-burn
/usr/lib/gvfs/gvfsd-cdda
/usr/lib/gvfs/gvfsd-dav
/usr/lib/gvfs/gvfsd-dnssd
/usr/lib/gvfs/gvfsd-ftp
/usr/lib/gvfs/gvfsd-gphoto2
/usr/lib/gvfs/gvfsd-http
/usr/lib/gvfs/gvfsd-network
/usr/lib/gvfs/gvfsd-obexftp
/usr/lib/gvfs/gvfsd-sftp
/usr/lib/gvfs/gvfsd-smb
/usr/lib/gvfs/gvfsd-smb-browse
/usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor


Vegeu també

Enllaços externs