IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

En GNU/Linux hi han milers d'editors de text que podeu utilitzar tant gràfics com de línia de comandes. Per línia de comandes us recomano dos editors:

Definir el editor pereferit

$ sudo update-alternatives –config editor


joe

Aquest és l'editor que utilitzo jo normalment per editar fitxers per línia de comandes. Possiblement cal instal·lar-lo ja que no és un editor que portin les distribucions GNU/Linux per defecte:

$ sudo apt-get install joe

Amb joe podeu:

Iniciar joe:

$ joe nom_del_fitxer_que voleu editar

Per exemple

$ sudo joe /etc/network/interfaces
NOTA: Cal afegir sudo al davant de la comanda joe si necessiteu ser superusuari per tenir permisos de modificació del fitxer. La majoria d'exemples d'aquesta pàgina necessiten utilitzar sudo.

Consultar l'ajuda:

Per accedir a l'ajuda s'ha d'utilitzar la combinació de tecles <Ctrl> + K + H.

Us apareixerà el següent menú:

 Help Screen  turn off with ^KH  more help with ESC . (^[.)       
CURSOR      GO TO      BLOCK   DELETE  MISC     EXIT    
^B left ^F right ^U prev. screen ^KB begin ^D char. ^KJ reformat ^KX save  
^P up  ^N down ^V next screen ^KK end  ^Y line ^KA center  ^C abort 
^Z previous word ^A beg. of line ^KM move  ^W >word ^T options ^KZ shell 
^X next word   ^E end of line ^KC copy  ^O word< ^R refresh FILE    
SEARCH      ^KU top of file ^KW file  ^J >line SPELL    ^KE edit  
^KF find text  ^KV end of file ^KY delete ^_ undo ^[N word   ^KR insert 
^L find next  ^KL to line No. ^K/ filter ^^ redo ^[L file   ^KD save  

Com podeu veure la majoria d'accions amb joe es realitzen pressionant la tecla <Ctrl> + alguna lletra. El símbol ^ indica la tecla Control.

Tornar a fer i desfer

Es pot fer i desfer accions utilitzant la combinació de tecles:

Desfer: <Ctrl> + Espai + _ (guió baix)

Tornar Fer:<Ctrl> + Espai + ^

Sortir i guardar:

Per sortir i guardar els canvis cal pressionar les tecles:

Sortir i guardar: <Ctrl> + K + X'.

Sortir sense guardar: <Ctrl> + C'.

nano

Aquest editor de text acostuma a trobar-se per defecte en tots els sistemes operatius GNU/Linux:

Amb nano podeu:

Iniciar nano:

$ nano nom_del_fitxer_que voleu editar

Per exemple

$ sudo nano /etc/network/interfaces
NOTA: Cal afegir sudo al davant de la comanda nano si necessiteu ser superusuari per tenir permisos de modificació del fitxer. La majoria d'exemples d'aquesta pàgina necessiten utilitzar sudo.

Consultar l'ajuda:

L'ajuda us apareix sempre a la part inferior de la pantalla:

[ línia 1/1 (100%), col 1/1 (100%), car 0/0 (0%) ]
^G Ajuda   ^O Desa   ^R Llegeix  ^Y Pàg Ant  ^K Talla   ^C Pos Act
^X Surt   ^J Justifica ^W Cerca   ^V Pàg Seg  ^U Destalla e^T Ortografia

Com podeu veure la majoria d'accions amb nano es realitzen pressionant la tecla <Ctrl> + alguna lletra. El símbol ^ indica la tecla Control.

Sortir i guardar:

Per sortir i guardar els canvis cal pressionar les tecles:

<Ctrl> + X'. 

I us apareixerà un menú que us preguntarà que voleu fer abans de sortir:

Voleu desar el búfer modificat (RESPONDRE «No» DESTRUIRÀ ELS CANVIS) ?     
 S Sí
 N No      ^C Cancel·la

Si voleu guardar pressioneu la tecla S i si no voleu salvar pressioneu la tecla N.

Caràcter d'escapada (Escape Character)

S'obté amb la combinació de tecles:

Alt més dos cops [

vi

Consulteu vi.

Emacs

gedit