IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Crear un fitxer iso amb dd

Podeu utilitzar dd per fer una imatge d'un CD o DVD:

$ dd if=/dev/sr0 of=ubuntu940.iso

Altres exemples:

DVD:

$ dd if=/dev/dvd of=dvd.iso # for dvd

Cdrom:

$ dd if=/dev/cdrom of=cd.iso # for cdrom

cdrom SCSI:

$ dd if=/dev/scd0 of=cd.iso 

Per gravar/cremar una ISO (Burning Isos)

NOTA: En anglès la operació de gravar un CD també és coneguda com (aka) Burn

Podeu trobar documentació a Internet a les pàgines web:

cdrecord

Utilitzant cdrecord, per exemple:

$ cdrecord -v -pad speed=1 dev=0,0,0 src.iso 

Eines gràfiques

Brasero

És el cremador de CDs per defecte a Gnome

K3b

K3b és una eina de l'entorn KDE molt popular.

Infrarecorder

Eina lliure només per a Windows:

Accedir a una ISO

Per accedir als continguts de un fitxer imatge iso:

 • Podeu crear un CD i accedir-hi posant un CD d'Ubuntu a la lectora de CDs i mostrant els fitxers

Si teniu només el fitxer iso hi podeu accedir:

 • Fent doble clic sobre un iso d'ubuntu des de nautilus. Feu clic al botó dret sobre el fitxer ISO i escolliu l'opció Obre amb i Gestió d'arxius (file-roller).
 • Utilitzant eines com file-roller o ark:
$ file-roller ubuntu-11.04-server-i386.iso

O finalment muntant la ISO (vegeu el següent apartat).

Muntar un fitxer iso

S'utilitza l'ordre mount i un tipus especials de dispositius anomenats dispositius de loop

$ mount -o loop /path/to/iso /some/mountpoint

La carpeta:

/some/mountpoint

Ha d'existir prèviament.

Un exemple per accedir a la ISO d'una Ubuntu Server:

$ sudo mkdir ubuntuserver
$ sudo mount -o loop ubuntu-11.04-server-i386.iso ubuntuserver/
$ ls -la ubuntuserver/
total 176
dr-xr-xr-x 11 root root  2048 2011-04-26 14:42 .
drwxr-xr-x 6 sergi sergi  4096 2011-10-01 14:35 ..
dr-xr-xr-x 3 root root  2048 2011-04-26 14:42 boot
-r-xr-xr-x 1 root root  1115 2011-04-20 16:19 cdromupgrade
dr-xr-xr-x 2 root root  2048 2011-04-26 14:41 .disk
dr-xr-xr-x 3 root root  2048 2011-04-26 14:41 dists
dr-xr-xr-x 3 root root  2048 2011-04-26 14:41 doc
dr-xr-xr-x 3 root root  2048 2011-04-26 14:42 install
dr-xr-xr-x 2 root root  16384 2011-04-26 14:42 isolinux
-r--r--r-- 1 root root 138979 2011-04-26 14:42 md5sum.txt
dr-xr-xr-x 2 root root  2048 2011-04-26 14:41 pics
dr-xr-xr-x 3 root root  2048 2011-04-26 14:41 pool
dr-xr-xr-x 2 root root  2048 2011-04-26 14:41 preseed
-r--r--r-- 1 root root   231 2011-04-26 14:41 README.diskdefines
lr-xr-xr-x 1 root root    1 2011-04-26 14:41 ubuntu -> .

NOTA: Els dispositius de loop serveixen per accedir a simular dispositius de bloc en mitjans que no no són d'aquest tipus

Per comprovar una ISO

Comprovar una ISO un cop descarregada

Lo més habitual és utilitzar les sumes hash, típicament en format MD5 o SHA1. Per això podeu utilitzar l'ordre md5sum:

$ md5sum ubuntu-11.04-server-i386.iso 
b1a479c6593a90029414d201cb83a9cc ubuntu-11.04-server-i386.iso

Per poder comprovar la descarrega caldrà que la pàgina web que us proporciona les ISO un doni les sumes MD5 o SHA. Per exemple Ubuntu us les proporciona a la wiki UbuntuHashes:

https://help.ubuntu.com/community/UbuntuHashes

Vegeu:

Comprovar uns iso un cop cremada

Moltes de les eines gràfiques comentades tenen alguna eina per comprovar la integritat dels CDs que creeu a partir de una ISO.

Si parlem de un CD de Ubuntu el propi CD disposa d'una eina per comprovar la integritat del CD:

https://help.ubuntu.com/community/Installation/CDIntegrityCheck?action=show&redirect=CDIntegrityCheck

Crear CDs a mida

Crear un CD a partir d'un sistema de fitxers

Per crear una ISO a partir d'un sistema de fitxers del disc dur:

$ mkisofs -o /tmp/cd.iso /tmp/directory/

Crear CDs a mida de Ubuntu

aka

Customizing or remastering ubuntu CD

Recursos:

Eines

UCK. Ubuntu Customization Kit

UCK. Ubuntu Customization Kit

Remastersys

Remastersys

Reconstructor
Metadistros

Vegeu Metadistros.

Apunts alumnes

Consulteu la web:

Crear_LIVE-CD/DVD_a_mida
Personalizando_un_Live_CD_de_Ubuntu_con_Reconstructor

Projectes

Crear CDs a mida de Windows

TODO

Vegeu també

 • dd
 • Ubuntu Mirror (per replicar la part de releases que conté isos de Ubuntu)

Enllaços externs