IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquest article disposa de fitxers relacionats
Fitxers: IniciacioLinux.pdf (IniciacioLinux.odp)
Repositori SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iceupc/IntroduccioLinux
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas
Cursos relacionats: IntroduccioLinux

Consulteu la pàgina:

https://help.ubuntu.com/community/Repositories/Ubuntu

Repositoris Ubuntu

Hi ha milers d'aplicacions disponibles per instal·lar a Ubuntu. Aquests programes es guarden en arxius de programari anomenats repositoris. Aquests repositoris estan disponibles per a través d'Internet. Això fa que sigui molt simple intal·lar nous programes i també es molt segur per que cada programa es testejat abans de ser col·locat al repositori i esta construit especificament per Ubuntu.

Els repositoris d'Ubuntu estan organitzats en quatres components, classificats segons el suport que Ubuntu pot oferir i segons compleixen o no amb la filosofia de programari lliure d'Ubuntu:

 • Main
 • Restricted
 • Universe
 • Multiverse

El CD d'instal·lació d'Ubuntu conté programari dels components main i restricted. Un cop instal·lat el sistema, ja no es necessari el CD i podem instal·lar programari des de Internet. L'únic inconvenient, com veureu, és que alguns components (universe, multiverse), no venen instal·lats per defecte.

També és molt important destacar que cada versió d'Ubuntu té el seu propi repositori. En algunes versions, com per exemple la dapper 6.06 LTS (Long Term Support), Ubuntu es compromet a donar suport per aquesta versió (i anar actualitzant els seus repositoris) durant 3 anys per les instal·lacions d'escriptori i 5 per les de servidor.

Repositoris no oficials

A part dels repositoris d'Ubuntu podem trobar una llarga llista d'altres repositoris. Les opcions són des de repositoris d'altres distribucions basades en Debian (Debian mateix), programari que proporciona els seus propis repositoris (p.e. Skype) o recopilacions de tercers. En aquesta web o aquesta podeu trobar una llarga llista de repositoris.

NOTA: Personalment recomano minimitzar en la mida del possible la utilització de repositoris no oficials ja que pot augmentar la possibilitat de tenir conflictes i complicar l'administració del sistema Ubuntu. En tot cas, sempre heu d'utilitzar els repositoris sota la vostra pròpia responsabilitat.

Exemple instal·lació repositoris no oficials

Afegir les següents línies al fitxer /etc/apt/sources.list:

## PLF REPOSITORY (Unsupported. May contain illegal packages. Use at own risk.)
deb http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ edgy free
deb http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ edgy non-free
deb-src http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ edgy free
deb-src http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ edgy non-free
                                                                    
## CANONICAL COMMERCIAL REPOSITORY (Hosted on Canonical servers, not Ubuntu
## servers. RealPlayer10, Opera, DesktopSecure and more to come.) 
deb http://archive.canonical.com/ubuntu edgy-commercial main

## Listen
#deb http://theli.free.fr/packages/ edgy listen

Un cop canviat el fitxer haurem d'executar:

wget -q http://medibuntu.sos-sts.com/repo/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add -

Per tal d'obetnir la clau de seguretat. Finalment ens cal fer un update:

sudo apt-get update

Versions Ubuntu

Consulteu l'article Versions d'Ubuntu.


Distribucions Ubuntu

Per cada versió tenim diferents parts. Si accediu a la web http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/, veureu que per a cada versió d'Ubuntu hi han diferents carpetes. per exemple per edgy:

 • edgy:
 • edgy-backports:
 • edgy-proposed:
 • edgy-security:
 • edgy-updates: Correccions d'errors dels paquets després de la sortida d'una nova versió d'Ubuntu.

Backports

Ubuntu treu una nova versió cada sis mesos. Un cop ha sortit una nova versió, la versió de tots els programes és manté constant durant els 6 mesos encara que surtin noves versions dels programes. Per exemple, si Ubuntu té la versió 2.0.x de firefox, és mantindrà en aquesta versió. Els únics canvis seran per qüestions de seguretat.

Per això estan els backports d'Ubuntu. La filosofia de backports és mantenir la seguretat d'Ubuntu i proveir de les versions més noves d'alguns programes importants com poden ser aplicacions d'escriptori (Navegadors, Processadors de text,etc.)

A els backports també trobareu paquets que no es troben a la versió oficial (paquets no lliures com Adobe). Des de juny de 2005, backports és un projecte oficial d'Ubuntu.

NOTA: Cal tenir en compte però, que sempre poden haver-hi problemes al utilitzar els backports. Cal tenir un compromís entre estabilitat i noves versions.


Com activar Backports

Cal afegir la línia:

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-backports main universe multiverse restricted 

al fitxer /etc/apt/sources.list i executar:

$ sudo apt-get update

edgy-updates

Components Ubuntu

Podeu trobar més informació sobre els components d'Ubuntu a la wiki d'Ubuntu.

main

Aquest component conté el programari oficialment suportat per Ubuntu. En aquest component trobareu programari que conté aplicacions de programari lliure, poden ser distribuïdes lliurament, i que son completament suportades per l'equip d'Ubuntu. Això inclou les aplicacions de programari lliure més famoses i estables, moltes de les quals ja venen per defecte instal·lades a Ubuntu.

Quan s'instal·la programari provinent de main, tenim assegurat que la comunitat Ubuntu ens proveirà de actualitzacions de seguretat i suport tècnic. Les llicencies de programari de main han de ser lliures, però poden contenir firmware binary i algunes fonts que no poden ser modificades sense el permís dels seus autors. En tot cas la distribució de programari de main es possible.

restricted

El component restricted, esta reservat per aquell programari que s'utilitza molt sovint i el qual es suportat per la comunitat d'Ubuntu tot i que no esta disponible sota una llicència completament lliure. Ubuntu recalca que en el programari d'aquest component, no poden corregir errors directament i que com a màxim poden redirigir el errors reportats als autors dels programes.

Algunes aplicacions d'aquest component s'instal·len per defecte amb el CD d'instal·lació d'Ubuntu però estan completament separades per tal que siguin fàcils d'eliminar. Ubuntu diu que inclou aquest software, per que és imprescindible per tal que Ubuntu funcioni en certes màquines. Exemples típics de restricted són drivers binaris per algunes targetes de vídeo. Per tant, per defecte Ubuntu utilitza Open Source a n oser que sigui imprescindible utilitzar alguns binaris per tal que funcioni.

universe

El repositori universe és una "foto" del programari existent en el mon del programari lliure i Linux. El programari d'universe segurament funcionara amb Ubuntu però Ubuntu no proporciona cap garantia, ni actualitzacions de seguretat ni suport per aquest programari. Això no implica que no hi hagin actualitzacions, simplement implica que les actualitzacions les aporta la comunitat.

El repositori universe no esta disponible per defecte quan s'instal·la Ubuntu. Això no és cert en l'actualitat (--acacha 12:24, 2 juny 2010 (UTC)) les versions d'Ubuntu el porten activat per defecte.

Algunes aplicacions del component universe, poden passar a main, tant bon punt hi hagin persones que mantinguin aquest programari i que cumpleixin amb els estàndards de l'equip d'Ubuntu.

multiverse

El component multiverse té aplicacions que no són lliures (no compleixen amb Ubuntu "main" Component Licence Police. Es responsabilitat de l'usuari final, complir amb els deures i verificar els seus drets segons els termes específics dels copyrights del programari que hi ha en aquest component.

El programari d'aquest component no esta suportat i normalment no pot ser corregit o actualitzat. L'usuari l'ha d'utilitzar assumint els riscos que comporta.

backports

Com afegir repositoris a Ubuntu

Com hem vist els repositoris es configuren al fitxer /etc/apt/sources.list. Per tant si volem afegir repositoris haurem d'editar aquest fitxer. Abans per`és molt recomanable fer una copia de seguretat:

sudo cp -p /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup

Ara editem el fitxer amb gedit:

sudo gedit /etc/apt/sources.list

Veurem que hi ha línies comentades a mode d'ajuda. Normalment només caldrà descomentar línies i/o afegir components (universe, multiverse).

Per exemple podem localitzar la línia:

deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy main restricted

i afegir els components universe i multiverse:

deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy main restricted universe multiverse

Alternativament, podem descomentar les línies:

#deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy universe multiverse
#deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy universe multiverse

i deixar-les de la següent manera:

deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy universe multiverse
deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy universe multiverse

NOTA IMPORTANT: Hem d'escollir un dels dos mètodes per tal de no tenir components repetits i evitar errors.

Podem utiltizar mirrors locals canviant les adreces URL al codi que correspongui per al nostre pais. Per exemple per españa:

deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy-updates main restricted

Us mostrem un possible fitxer final amb tots els repositoris proporcionats per ubuntu

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-proposed main restricted universe multiverse
## MAJOR BUG FIX UPDATES produced after the final release
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-updates main restricted universe multiverse
## UBUNTU SECURITY UPDATES
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu edgy-security main restricted universe multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu edgy-security main restricted universe multiverse
## BACKPORTS REPOSITORY (Unsupported. May contain illegal packages. Use at own risk.)
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-backports main restricted universe multiverse

Ara cal executar un update per tal que els canvis tinguin efecte:

sudo apt-get update


Com afegir Repositoris Universe i Multiverse

Consulteu la web http://www.guia-ubuntu.org/index.php/Activar_universe_y_multiverse.

Recursos:


Com afegir repositoris a Ubuntu amb Synaptic

Podeu consultar la secció Afegint repositoris extres amb Synaptic.

Afegir repositoris extra des de un DVD

Per aquells usuaris amb un ampla de banda petit (o sense ample de banda), descarregar els paquets des de Internet pot ser un problema.Existeix la possibilitat de descarregar els paquets en DVDs i utilitzar aquests DVDs per instal·lar paquets a Ubuntu sense necessitar de connexió a Internet.

Per descarregar els DVDs els trobareu a:

Ara és necessari cremar les ISO en un DVD.

Hem de configurar els repositoris per tak que utilitzin el DVD. Des de Synaptic (Menu Sistema|Administració|Gestor de paquets Synaptic) anem al menú Paràmetres|repositoris|Third Party, inserim el primer DVD i fem clic a Add CDROM. Li donem un nom al CDROM i repetim el procés amb la resta de DVDs.

TroubleShooting

Problemes amb claus GPG

Quan un repositori té claus GPG, necessitarem afegir la clau a la llista de claus "confiables" d'APT. Això es fa amb les següents comandes:

gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv KEY

On KEY és la clau que dona error al connectar-se al repositori. Ara cal executar:

$ sudo apt-get update

i

$ gpg --export --armor KEY | sudo apt-key add -

Recursos:

Vegeu també

Recursos