IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Afegir camps

Es poden afegir camps al perfil de l'usuari. Idees:

Més informació del tipus:

Torn Alumne: Aula: MAC:

Aquesta infor es guarda a les taules:

  1. mdl_user
  2. Navega mdl_user_info_data
  3. Navega mdl_user_info_field