IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

lm-sensors

Consulteu lm-sensors.

Execució

$ sensors
k8temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Core0 Temp:
       +57°C

adt7463-i2c-1-2e
Adapter: SMBus nForce2 adapter at 4c40
V1.5:   +0.000 V (min = +0.00 V, max = +3.32 V)  
VCore:   +0.003 V (min = +0.00 V, max = +2.99 V)  
V3.3:   +3.313 V (min = +0.00 V, max = +4.38 V)  
V5:    +0.000 V (min = +0.00 V, max = +6.64 V)  
V12:    +0.000 V (min = +0.00 V, max = +15.94 V)  
CPU_Fan:  1193 RPM (min =  0 RPM)           
fan2:     0 RPM (min =  0 RPM)           
fan3:     0 RPM (min =  0 RPM)           
fan4:    -1 RPM (min =  0 RPM)           
CPU Temp: +53.00°C (low = -127°C, high = +127°C)    
Board Temp:
     +42.00°C (low = -127°C, high = +127°C)   
Remote Temp:
     +54.00°C (low = -127°C, high =  +80°C)    
CPU_PWM:  76
Fan2_PWM: 255
Fan3_PWM: 255
vid:   +0.000 V (VRM Version 2.4) 

it8712-isa-0290
Adapter: ISA adapter
VCore 1:  +1.36 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)  ALARM
VCore 2:  +1.44 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)  ALARM
+3.3V:   +3.22 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)  ALARM
+5V:    +4.84 V (min = +0.00 V, max = +6.85 V)  ALARM
+12V:   +11.78 V (min = +0.00 V, max = +16.32 V)  ALARM
-12V:   -20.24 V (min = -27.36 V, max = +3.93 V)  ALARM
-5V:    -2.69 V (min = -13.64 V, max = +4.03 V)  ALARM
Stdby:   +4.68 V (min = +0.00 V, max = +6.85 V)  ALARM
VBat:   +2.99 V
fan1:    0 RPM (min =  0 RPM, div = 8)     
fan2:   3375 RPM (min =  0 RPM, div = 8)     
fan3:    0 RPM (min =  0 RPM, div = 8)     
M/B Temp:  +51°C (low =  -1°C, high = +127°C)  sensor = thermistor  ALARM
CPU Temp:  +48°C (low =  -1°C, high = +127°C)  sensor = thermistor  ALARM
Temp3:    +53°C (low =  -1°C, high = +127°C)  sensor = thermistor  ALARM

xsenxors

k-sensors

Front-end de lm-sensors:

$ sudo apt-get install ksensors
$ dpkg -L ksensors | grep bin
/usr/bin
/usr/bin/ksensors
$ ksensors


gkrellm

$sudo apt-get install gkrellm
$ dpkg -L gkrellm | grep bin
/usr/bin
/usr/bin/gkrellm
$ /usr/bin/gkrellm


Recursos:

hddtemp

Vegeu hddtemp

Conky

Discs durs

smartontoools

$ sudo apt-get install smartmontools

$ sudo smartctl -a /dev/sda

Si dona errors podeu provar l'opció -T permissive:

$ sudo smartctl -T permissive -a /dev/sda

hdparm

man hdparm

Aturar un disc dur

$ sudo hdparm -Y /dev/sdc

Recursos: