IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

NOTA: Hi han dos paquets: imagemagick i php5-imagick, l'últim la llibreria dinàmica per a PHP que afegeix suport a aquest llenguatge per tal de treballar amb imagemagick:

$ dpkg -l | grep magick
ii imagemagick              7:6.6.2.6-1ubuntu1.1               image manipulation programs
ii libmagickcore3            7:6.6.2.6-1ubuntu1.1               low-level image manipulation library
ii libmagickcore3-extra         7:6.6.2.6-1ubuntu1.1               low-level image manipulation library - extra codecs
ii libmagickwand3            7:6.6.2.6-1ubuntu1.1               image manipulation library
ii php5-imagick             3.0.0~rc1-1build1                 ImageMagick module for php5


És un conjunt d'aplicacions (suite) que permet crear, manipular i fer tot tipus de modificacions d'imatges tan programant com per línia d'ordres.

Paquet

Instal·lació:

$ sudo apt-get install imagemagick

Per comprovar que funciona podeu escriure:

$ convert -version
Version: ImageMagick 6.5.7-8 2009-11-26 Q16 http://www.imagemagick.org
Copyright: Copyright (C) 1999-2009 ImageMagick Studio LLC
Features: OpenMP 

Ordres

convert

Canviar d'un format a un altre:

$ sudo apt-get install imagemagick
$ convert rose.jpg rose.png

Canviar de format i canviar la mida:

$ convert rose.jpg -resize 50% rose.png
$ convert -size 320x85 xc:transparent -font Bookman DemiItalic -pointsize 72 \
-draw "text 25,60 'Magick'" -channel RGBA -gaussian-blur 0x6 \
-fill darkred -stroke magenta \
-draw "text 20,55 'Magick'" fuzzy-magick.png

Exemples

Eliminar el canal Alfa

Per saber si una imatge té canal Alpha (o quins canals té) podeu utilitzar l'ordre file:

$ file 201011-406.png 
201011-406.png: PNG image, 147 x 186, 8-bit/color RGBA, non-interlaced

En negreta els canal que té la imatge:

 • R: Read
 • G: Green
 • B: Blue
 • A: Alpha
$ sudo convert 201011-406.png -background white -flatten +matte 201011-406_no.png 

Ara observeu que ja no té el canal Alpha.

$ file 201011-406_no.png 
201011-406.png: PNG image, 147 x 186, 8-bit/color RGB, non-interlaced

PHP

Hi ha diferents formes d'utilitzar imagemagick amb PHP:

 1. Utilitzant exec: permet executar l'ordre convert directament (o altres) Consulteu PHP i exec
 2. Magickwand: Una extensió nativa de PHP. http://www.magickwand.org/
 3. IMagick: Una extensió nativa de PHP que permete crear i modificar imatges amb imagemagick.
 4. phMagick: és un wrapper de la classe ImageMagick amb funcions que permeten fer les operacions més habituals de forma més senzilla.

Recursos:

Mogrify

Permet fer canvis massius en fitxers:

$ mogrify -path . -resize 200x267 -quality 60 -format jpg *.jpg

Vegeu també

Enllaços externs